asyan.org
добавить свой файл
1
Мігорян Маріанна, 4 курс

Ноу-хау

У дослівному перекладі з англійської мови слово “know-how” означає “знати як” або “знати, як це зробити” (знати - інформація, як – дія).

Як я розумію: ноу-хау – це те, до чого не всі можуть додуматись і тому не всі це роблять і можуть застосовувати у бізнесі чи в повсякденному житті. Інакше кажучи, це секрет ведення бізнесу, процесу виробництва, розроблення новинки тощо. Ноу-хау – це нематеріальний актив, який розраховується як відношення вартості витрат на його створення та комерційної вигоди (або іншої користі), яку даний об'єкт приносить або може приносити.

Ноу-хау - це засіб для виробництва новинок, який характеризується своєрідною оригінальністю і відомий лише його власнику, тобто тому, хто є ініціатором такої новинки. В свою чергу, ноу-хау надає своєму власнику більшу перевагу перед конкурентами. Тому можна зазначити, що ноу-хау – це, передусім, козир, здатний при його грамотному застосуванні вивести компанію на лідируючу позицію. Таким чином, ноу-хау є досить важливим і дорогим активом і становить ключову частину активів компанії.

Ноу-хау, на мою думку, можна вважати синонімом інновації, оскільки остання також має власника, може бути предметом купівлі-продажу та використовуватися для досягнення конкурентних переваг.

Ноу-хау, як об'єкт інтелектуальної власності, припускає секретність. На відміну від патентування (коли технологія перебуває під захистом закону), при розголошенні деталей ноу-хау втрачає силу. Тому така інформація може бути зародком новітньої, ще нікому невіданої, діяльності як в окремій компанії, так і в її бізнесі в цілому.

Якщо розглядати бізнес з вузької точки зору, то тут ноу-хау виступає як певний набір інформаційних підходів для успішного ведення справи в якійсь певній галузі або комплекс дій лідера своєї професії.

Хочеш стати кимось – знай як до цього прийти, зроби те, чого ще жодна людина планети не змогла зробити!