asyan.org
добавить свой файл
1
Модуль І

Варіант І

 1. Заперечте чи ствердіть судження (так чи ні) – (1 бал):
 1. Вперше поняття “соціальна антропологія” використав Дж.Фрезер.

 2. Близькою за предметом та способом досліджень до соціальної антропології є фізична антропологія.

 3. Основоположником школи еволюціонізму є Е. Тайлор.

 4. Е.Дюргейм є представником школи дифузіонізму.

 5. А. Гобіно розробив цілісну концепцію расизму.

 6. Еволюціонізм є релігійно-міфологічною концепцією походження людини.

 7. Групи які не виділяються повсякденною свідомістю і є результатом систематизації дослідника називаються – “умовними групами”.

 8. Полігамія – історична форма сім’ї та шлюбу з одним партнером.

 9. Екзогамія – заборона шлюбу усередині однієї спільноти.

 10. Ініціація – обряд включення посвяченого у ініціативну групу.
 1. Дайте розгорнуту відповідь на питання – (5 балів):
 1. Пізнавальні парадигми соціальної антропології.

 2. Основні концепції розвитку цивілізації.

 3. Види людських груп у соціальній антропології.Модуль І

Варіант 2


 1. Заперечте чи ствердіть судження (так чи ні) – (1 бал):
 1. Вперше поняття “соціальна антропологія” використав Б. Малиновський.

 2. Близькою за предметом та способом досліджень до соціальної антропології є культурна антропологія.

 3. Основоположником школи еволюціонізму є А. Редкліф-Браун.

 4. Основоположником соціологічної школи є Е. Дюркгейм.

 5. Структурно-функціональний метод розроблений Ч. Дарвіном.

 6. Креаціонізм є релігійно-міфологічною концепцією походження людини.

 7. Групи які не виділяються повсякденною свідомістю і є результатом систематизації дослідника називаються – “реальними групами”.

 8. Моногамія – історична форма сім’ї та шлюбу з одним партнером.

 9. Екзогамія – дозвіл шлюбу усередині однієї спільноти.

 10. Ініціація – уведення посвяченого у вищу вікову або соціальну групу.
 1. Дайте розгорнуту відповідь на питання – (5 балів):
 1. Антропологічний, філософський і соціологічний підходи до поняття “культура”

 2. Філософія і соціальна антропологія про природу людини.

 3. Поняття етносу у соціальній антропології.