asyan.org
добавить свой файл
1
МОДИФІКАЦІЯ РЕАКЦІЇ ШИФФ-ЙОДНОЮ КИСЛОТОЮ

Москаленко Р.А., аспір.; Золотарьова В.Г., лаборант-гістолог

Науковий керівник – д. м. н., проф. Романюк А.М.

СумДУ, кафедра патоморфології

Реакція Шифф-йодною кислотою або ШИК-реакція використовується у гістохімії для виявлення вуглеводів у тканинах. ШИК-реакція досить часто використовується у практичній діяльності лікарів-патоморфологів для уточнення діагнозу, виявлення деяких морфологічних структур.

В основі методу лежить селективне окислення і розщеплення –С=С- зв'язків метайодною кислотою. У результаті реакції утворюються кето- та альдегідні групи, які в ході реакції окисляються реактивом Шифф-реактивом (фуксин-сірчаста кислота). Завдяки тому, що в гістологічних зрізах залишаються лише глікоген та глікопротеїни, які зберігають достатньо альдегідних груп для виявлення їх за допомогою ШИК-реакції.

Матеріали і методи. Реакцію Шифф-йодною кислотою проводили при вивченні зрізів щитоподібної залози щурів та людини.

Результати досліджень. У ході проведення ШИК-реакції нами було зроблено дві модифікації відносно прототипної методики, запропонованої А.Л. Шабадашем (1949).

Під час приготування реактиву Шиффа замість піросульфіту калію нами був використаний дітіоніт натрію, що дозволило збільшити окисний потенціал реактиву.

Після проведення реакції Шиффа ядра клітин дофарбовують світлим зеленим або кислим гемалауном. Для підвищення контрастності в нашій модифікації використовується залізний гематоксилін Вейгерта, який фарбує ядра клітин в чорно-синій колір, що добре контрастує на фоні червоно-рожевих тонів вуглеводвмісних тканинних структур.

Висновок. Таким чином, вмілий підбір еквівалентних хімічних реактивів дозволяє не тільки зберегти якість виготовлених мікропрепаратів на рівні стандартного методу, а навіть і покращувати його.