asyan.org
добавить свой файл
1


Механічні коливання. 10 клас.

  1. Маятник здійснює 48 коливань за 60 с. Чому дорівнює період і частота його коливань.

  2. Знайти довжину математичного маятника, якщо період його коливань 0,5 с .

  3. Знайти період коливань математичного маятника, якщо його довжина 1,4 м. За який час він зробить 45 коливань?

  4. Маятник на поверхні Землі коливається з періодом 1,6 с. Який буде період коливання цього маятника на поверхні іншої планети, у якої g=12,2

  5. Чому дорівнює жорсткість пружини, якщо прикріплене до неї тіло масою 40 г здійснює за 1 хв 250 коливань?

  6. Тіло, прикріплене до пружини, здійснює коливання з періодом Т. Якщо масу тіла збільшити на 60 г , то період коливань збільшиться у 2 рази. Яка початкова маса тіла.

  7. Два маятники починають коливатися одночасно. Один маятник виконує 40 коливань, а другий – 60 коливань за такий самий час. Визначити співвідношення довжин маятників.

  8. Вантаж масою 0,2 кг, що висить на пружині, здійснює коливання. Визначте період гармонічних коливань вантажу, якщо для видовження пружини на 1 см потрібна сила 0,2 Н.

  9. Два тягарці, підвішені до пружини, коливаються з періодом 2,5 с. Один з цих тягарців, підвішений до тієї самої пружини, коливається з періодом 1,5 с. Яким буде період коливань другого тягарця на тій самій пружині?

  10. На двох однакових пружинах у вертикальній площині коливаються тягарці: один - з періодом 3 с, а другий – з періодом 4 с. З яким періодом коливатимуться два тягарці, якщо їх підвісити до однієї з цих пружин?