asyan.org
добавить свой файл
1
І. Відбирання проб згідно правил ІСТА

Мета
Мета відбору проб - отримання проби необхідного розміру, по якій можна провести аналіз і в якій присутні ті ж самі компоненти і в тих же самих пропорціях, що і в даній партії насіння.
Визначення
Партія

Партія представляє собою певну кількість фізично однорідного насіння, на яке можна видати міжнародний сертифікат.
Первинна проба
Первинна проба (точкова проба) – являє собою невелику кількість насіння, відібраного із однієї точки партії.
Складена проба
Складена проба – об’єднання первинних проб (точкових проб), відібраних від партії.
Подана на аналіз проба
Розмір складеної проби зазвичай набагато більший, ніж необхідно для різних аналізів (Правила 2.6.3), і в цьому випадку вона повинна бути зменшена. Подана на аналіз проба направляється в лабораторію. Вона представляє собою складену пробу, зменшену настільки, наскільки це необхідно.
Робоча проба
Робоча проба – зменшена проба, яка виділена в лабораторії з представленої на аналіз проби, для визначення окремих показників якості, які описані в Правилах ІСТА.
Зменшена проба (субпроба)
Зменшена проба (субпроба) – це частина робочої проби, отримана шляхом зменшення проби, для відбору якої застосовано один із методів відбору проб.
Пломбування (опечатування)
Пломбування означає, що всі контейнери або окремі контейнери, в яких зберігається насіння, опломбовані таким шляхом, що їх неможливо розкрити або закрити поновому, не порушивши при цьому пломбу (печатку) і не залишивши слідів відкривання. Це визначення відноситься як до пломбування партії насіння, так і до пломбування проби насіння.
Загальні положення
Складену пробу отримують шляхом відбору із різних місць і глибини партії первинних проб (точкових проб) із послідуючим їх об’єднанням. Із цієї проби за один або декілька етапів отримують зменшені проби. При цьому пробу ретельно перемішують і з допомогою дільників або вручну ділять на частини до отримання проби необхідного розміру.
Партія насіння
Для видачі оранжевого або зеленого міжнародного сертифікату партія насіння повинна відповідати слідуючим вимогам:
- Розмір партії

Розмір партії не повинен перевищувати кількість, яка вказана в табл. 2 Правилах ІСТА. Відхилення від цього розміру допускається не більше 5%, за винятком насіння трав і декоративних культур. (Тут хочу зазначити, що наші норми, які зазначені в ДСТУ 4138-2002 відповідають цим вимогам.)


 • Однорідність партії

До часу відбору проб партія повинна бути ретельно підготовлена – складатися із насіння однієї культури і бути однорідною по своєму складу, наскільки це практично можливо. Неоднорідність партії надопускається. Якщо відбірник проб помітив неоднорідність партії, від відбору необхідно відмовитися до з’ясування обставин.


 • Тара (контейнери)

Партія насіння повинна знаходитися в контейнерах що самозакриваються або опломбованих мішках або контейнерах, з етикеткою або маркованням, яка позначає партію. Міжнародний сертифікат на партію насіння не може бути виданий на насіння, яке постачається насипом, в несамозакриваючих або в контейнерах, які не піддаються пломбуванню.

ЗУПИНИМОСЯ на контейнерах, що самозакриваються!!!
Ця рекомендація відноситься до так званих клапанних мішків”. Такі мішки заповнюються через клапани, які мають форму рукава, який є невідємною частиною мішка. Клапан автоматично закривається, коли мішок заповнений, і зплющуючись, підтискається до внутрішньої поверхні мішка. Якщо рукав більше 20% ширини мішка і являється єдиним отвором, то мішок можна рахувати таким, що самозакривається для насіння, яке має розмір пшениці або крупніше. Мішок можна також запечатувати, заклеївши отвір клапана липким пластирем або закріпивши краї отвору металевою пломбою. Для насіння, розмір якого менше пшениці, для запечатування отвору клапана необхідно використовувати липкий пластир.
Маркування і пломбування партії

При відборі проб насіння всі контейнери повинні мати етикетку або марковання з позначенням, ідентичним в сертифікаті. Позначення партії насіння повинно бути встановлено державною насіннєвою інспекцією.

Особі, яка проводить відбір проб, при інструктажі необхідно повідомити про марковання або номер партії.

Уповноважена особа по відбору проб несе відповідальність за їх наявність на кожному контейнері в партії.
Враховуючи вимоги Правил ІСТА та ОЕСР, Укрдержнасінінспекція прийняла рішення про присвоєння номера партії, який складається з 6 символів:

партії насіння складається з 6 символів
А) Літерний символ – UA - Україна

Б) Двохзначний символ – N області (01)

В) Двохзначний символ – N району (01)

Г) Трьохзначний символ – індивідуальний номер відбірника проб (001)

Д) Трьохзначний символ - порядковий номер, присвоєний відбірником проб в поточному році

Е) Двохзначний символ, що інформує рік збирання врожаю – 09
UA-01-01-001/001 -09
Контейнери пломбуються відбірником проб, або в його присутності. Якщо контейнери самозакриваються, то дозвіл на їх використання дає державна насіннєва інспекція, відповідальна за відбір проб. Контейнер рахується запломбованим, якщо його неможливо відкрити, не порушивши при цьому пломбу або не залишивши слідів відкривання. Якщо контейнер не відповідає схваленому державною насіннєвою інспекцією типу контейнерів, що самозакриваються, в такому випадку під контролем посадової особи, яка проводить відбір проб, кожний контейнер повинен бути опломбований офіційною пломбою або незніманою етикеткою.

Партія насіння, або частина партії, від якої проводиться відбір проб, повинна бути опломбована.

Маркування партій насіння
Етикетки видаються після проведення остаточного тестування і відповідності партії насіння вимогам ДСТУ. Друк та видачу етикеток проводить Укрдержнасінінспекція. Етикетки не друкуються в регіонах.

Райдержнасінінспекція веде реєстрацію та облік використаних етикеток.
На кожному мішку сертифікованої партії насіння повинна бути офіційна пронумерована Держнасінінспекцією етикетка з ідентифікаційними даними і ідентифікаційним номером. На кожній етикетці вказується індивідуальний номер, присвоєний Держнасінінспекцією під час друкування.

Форма етикетки прямокутна, мінімальний розмір – 110 х 67 мм. , край якої обкантовано чорною смугою завширшки 3 см. Текст друкується чорним кольором з обох сторін.

Залежно від призначення насіння, його категорії та генерації використовуються етикетки згідно вимог нормативних документів.
Колір етикетки:
- оригінальне (добазове) насіння білий з фіолетовою смугою шириною 10мм, розміщеною за діагоналлю з лівого нижнього кута етикетки;
- елітне (базове) насіння білий;
- репродукційне (сертифіковане) насіння: блакитний;

першої генерації

гібрид першого покоління

 • репродукційне (сертифіковане) насіння: червоний;

другої генерації

наступної генерації (якщо є)

- суміш насіння: зелений;
- неостаточно сертифіковане насіння: сірий.
Зовнішні етикетки виготовляються із спеціального паперу або з іншого міцного (крім металу) водостійкого матеріалу.

Внутрішня етикетка відтворює основний зміст зовнішньої та містить всю необхідну інформацію про насіння і може бути виготовлена з паперу меншої щільності та міцності.

Зміст офіційної інформації про насіння, що зазначається на етикетці:

 • Сертифікаційна служба та її адреса;

 • Вид (латинська назва);

 • Сорт;

 • Категорія (оригінальне, елітне, репродукційне насіння 1-ї, 2-ї чи наступних генерацій);

 • Номер партії / контрольної одиниці;

 • Рік врожаю;

 • Країна-виробник;

 • Рік та місяць офіційного закриття упаковки;

 • Задекларована вага нетто і брутто;

 • Відповідність стандарту;

 • Додаткова інформація.


Крім основних позицій на етикетці повинні бути зазначені:

  • для каліброваного насіння – номер фракції;

  • для протруєного та обробленого іншими препаратами насіння – назва протруйника (препарату);

  • для насіння, доробленого і запакованого на насіннєвих заводах, а також для фасованого насіння, призначеного для роздрібної торгівлі чи інших цілей – товарний знак (логотип) та назва підприємства, де запаковано або розфасовано насіння з зазначенням реквізитів, а також відомостей про перепакування або перемаркування (якщо такі дії мали місце).


Паковання з гібридним насінням та насінням батьківських форм гібридів кукурудзи або соняшнику, а також паковання з протруєним (обробленим іншим способом) або інкрустованим чи дражованим насінням маркують додатковими познаками, які наносять безпосередньо на тару.

Нанесення додаткових познак здійснюють типографським або іншим (за допомогою трафарету) способом, застосовуючи чорну водостійку фарбу.

На паковання з насінням соняшнику наносять наступні познаки

Насіння

Познака

Примітка

1

2

3

Самозапильна лінія, гібрид

А

+ чорна смуга шириною 5 мм

за діагоналлю

материнська форма – стерильний аналог

Б

материнська форма – фертильна (закріплювач стерильності пилку)

В

відновлювач фертильності

F1

гібрид першого покоління

На паковання з насінням кукурудзи наносять такі познаки

Насіння

Познака

Примітка

Самозапильна лінія, гібрид-батьківська форма, сорт

М

носій стерильності молдавського типу

має зовнішні ознаки цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС)

С

носій стерильності "сі"-типу

зМ

має здатність давати стерильне потомство при схрещуванні з

носіями молдавського типу стерильності

фертильна за зовнішніми ознаками

зС

має здатність давати стерильне потомство при схрещуванні з

носіями "сі"-типу стерильності

МВ

має здатність відновлювати фертильність у потомстві при схрещуванні з носіями молдавського типу стерильності

СВ

має здатність відновлювати фертильність у потомстві при схрещуванні з носіями "сі"-типу стерильності

УВ

має здатність відновлювати фертильність у потомстві при схрещуванні з носіями молдавського і "сі"-типу стерильності

Гібрид першого покоління товарного призначення

F1

створений за схемою відновлення фертильності або змішування з застосуванням молдавського чи "сі"-типу стерильності або повного видалення волотей


На пакованнях з протруєним (обробленим) насінням ставлять напис «Протруєно» або «Оброблено», на пакованнях з дражованим або інкрустованим насінням – «Інкрустоване» або «Дражоване».


Зразки етикеток ОЕСР, які будуть Проект

використовуватись в Україні на партії насіння вирощеного за Схемами ОЕСР

Апаратура
Кожний етап відбору проб проводиться за допомогою відповідних технічних прийомів і обладнання.

Інструменти для відбору проб

1.Одним із найбільш широко використовуваних інструментів для відбору проб є щупи.

Циліндричний щуп складається з двох порожнистих, уставлених один в одну, припасованих трубок з нержавіючого металу, з ретельно відполірованими всередині і зовні поверхнями. Верхня трубка (футляр) має тверде вістря, а внутрішня (для зручності користування) – ручку на протилежному кінці. Обидві трубки мають наскрізні прорізі однакових розмірів, а внутрішня ще й перетинки біля кожного, які утворюють чарунки. Якщо прорізі збігаються, насіння заповнює чарунки; під час оберту внутрішньої трубки на півоберт чарунки зачиняються.

Циліндричний щуп придатний для відбирання точкових (первинних) проб насіння більшості культур (за винятком плівчастих з поганою сипучістю) з буртів, транспортних засобів, контейнерів великої місткості.

Для відбору насіння з мішків найбільше підходить щуп слідуючих розмірів:
- для конюшини і іншого дрібного насіння з доброю сипучістю щуп довжиною 762 мм, зовнішнім діаметром 12,7 мм з 9 отворами;

- для зернових – довжина щупа 762 мм і зовнішній діаметр 25,4 мм з 6 отворами.
Щупи для засіків мають такий же принцип, що і мішкові але розміри їх значно більші:

- довжина 1600 мм, діаметр 38 мм, з 6 або 9 отворами.

Такий щуп можна вводити в масу насіння як горизонтально так і вертикально. Однак, для введення ветикально щуп повинен мати перегородки, які ділять його на ряд ячейок. В протилежному випадку в нього буде попадати насіння із верхніх шарів, коли щуп відкрити, і це приведе до того, що в основному і буде представлене насіння із цих шарів. При введенні щупа вертикально переміщення насіння із верхнього шару в нижній не виняток. Це переміщення насіння зменшиться, якщо поверхню щупа зробити по можливості гладкою з меншою кількістю нерівностей.

Як при вертикальному так і при горизонтальному введенні щупа, його необхідно вводити в мішок або контейнер по діагоналі. Для насіння, яке зберігається насипом, більш комфортне вертикальне введення щупа. В мішок щуп вводять в закритому положенні, потім відкривають і повертають декілька раз або легко потрушують, щоб повністю заповнити його ємкість. Потім його знову закривають, виймають і насіння висипають у відро чи лоток. Щоб не пошкодити насіння, щуп необхідно закривати обережно.

Циліндричний щуп можна приміняти для більшості насіння, за винятком, деяких видів з високою плівчастистю.
2. Щуп Ноббе і його застосування

Цей щуп випускається різних розмірів для відповідного виду насіння.

Щуп мішковий типу Ноббе – це прилад у вигляді порожнистої добре відполірованої трубки з нержавіючого металу, загальною довжиною близько 500 мм, з загостреним кінцем (біля 60 мм) з одного боку і дерев’яною насадженою ручкою (біля 100 мм) – з іншого. Робоча частина (близько 340 мм) з боку вістря (або на всю її довжину) має проріз (отвір), через який насіння проникає у жолобок щупу і висипається через відчинений отвір на кінці трубки. Внутрішній діаметр щупу: 14 мм для зернових культур і 10 мм для дрібнонасінних (типу конюшини).
Щуп Ноббе придатний для відбору проб насіння із мішків, але не із насипу. Щуп необхідно вводити в мішок обережно, загостреним кінцем вверх, під кутом в 30 градусів до горизонталі, отвір при цьому направлено вниз до тих пір, поки щуп не досягне центра мішка. Потім щуп повертають на 180 градусів, переводять отвір до верху, і, повільно сповільнюючи швидкість руху, виймають його так, щоб кількість насіння, яке поступає із кожного послідуючого місця, повільно зростало по мірі руху щупа від центра до краю мішка. Якщо довжина щупа дозволяє досягти протилежної стінки мішка, його слід виймати із мішка з відносно постійною швидкістю, при цьому щуп злегка струшують, щоб забезпечити рівномірне надходження насіння.

Місця відбору слід чередувати – в верхній, середній і нижній частинах мішка. При відборі проб із нижньої частини стоячого мішка останній слід підняти з підлоги і поставити на інший мішок. Проколи в мішках заробляють так же, як це вказано для циліндричного щупа.
3. Відбір проб вручну
В ряді випадків для визначення видів насіння, особливо плівчатих, з поганою сипучістю іноді кращим методом є відбір вручну. Такими видами насіння являються: житняк, пирій, мітлиця, лисохвіст, душистий колосок, коврова трава, райграс, костер, свинорій, гребінник, грястиця, луговик, м’ятлик, просо, трищетинник.
Все рівно цим методом тяжко відбирати проби насіння з глибини більше 400 мм. Це означає неможливість відбору проби із нижнього шару мішка і засіків. В такому випадку особа, яка проводить відбір , може прийняти особливі міри, наприклад, вимагати опорожнити деякі мішки повністю або частково для полегшення відбору проб насіння, а потім знову їх заповнити. При відборі проби вручну необхідно слідкувати за тим, щоб пальці руки були щільно притиснуті і насіння не вислизнуло між ними.

МЕТОДИКА ВІДБОРУ ПРОБ ВІД ПАРТІЙ НАСІННЯ
Загальні вказівки
Відбір проб для видачі оранжевого або зеленого міжнародного сертифікату на партію насіння повинен проводитися лише особами, які мають досвід по відбору проб, пройшли навчання, або особами, які наймаються для цієї мети із інших установ та організацій, які відомі керівнику інспекції. Особи, які проводять відбір проб, обов’язково мають офіційне посвідчення спеціаліста по відбору проб, видане керівником Української державної насіннєвої інспекції.
Особи, які проводять відбір проб, не повинні мати будь-яку комерційну зацікавленість, яка може вплинути на виконання ними обов’язків по відбору проб.
Партія насіння повинна бути розміщена так, щоб кожний окремий контейнер або частина партії були легко доступні. В тому випадку, якщо характер представлення партії, або контейнера, роблять неможливим правильно застосувати методи, то відбір не слід проводити, а необхідно шукати альтернативний спосіб презентації партії. На вимогу особи, яка проводить відбір проб, власник насіння повинен надати повну відомість відносно формування і однорідності партії. В разі, наявності явної неоднорідності, або фізична, або відмічені в документах, від відбору проб слід відмовитися.

Норми відбору проб
Для партії насіння, яке знаходиться в контейнерах об’ємом 100 кг, мінімальною слід рахувати норму відбору проб.

(Примітка: ці норми враховані в проекті Національного стандарту “Відбирання та приймання проб”)


1 – 4 контейнерів - 3 первинні проби на кожний контейнер

5 – 8 контейнерів - 2 первинні проби на кожний контейнер

9 – 15 контейнерів - 1 первинні проба на кожний контейнер

16 – 30 контейнерів - 15 первинних проб всього

31 – 59 контейнерів - 20 первинних проб всього

60 мішків і більше - 30 первинних проб всьогоВід партії насіння, що його зберігають або транспортують насипом, у засіках, контейнерах великої місткості або від струменю насіння під час їх заповнення точкові проби відбирають відповідно до норм табл. 2

Розмір партії Число первичних проб

До 500 кг По крайній мірі 5 первинних проб

501 – 3000 кг 1 первинна проба для кожних 300 кг, але не менше 5

3001 – 20000 кг 1 первинна проба для кожних 500 кг, але не менше 10

20001 або більше 1первична проба для кожних 700 кг, але не менше 40

Маса представленої на аналіз проби відповідає вимогам ДСТУ 4138 2002.

При його розробці були враховані ці норми.

Норми відбору проб для невеликих контейнерів
Якщо насіння знаходиться в невеликих контейнерах типу банок, картонних коробках або пакетах, які застосовуються в роздрібній торгівлі, рекомендується слідуюча методика.

За основну одиницю приймають масу 100 кг насіння, а невеликі контейнери об’єднують для складання основних одиниць, неперевищуючих цю масу, наприклад, 20 контейнерів по 5 кг, 33 контейнера по 3 кг або 100 контейнерів по 1 кг. При відборі проб кожну одиницю розглядають як один “контейнер” і до нього застосовують норму відбору у відповідності з п. 2.6.2 Правил.
Відбір первинних (точкових) проб
Точкові проби приблизно рівної маси відбирають від кожного контейнера, відокремленого із партії насіння, із визначеного місця ємкості або насипу. Якщо партія знаходиться в контейнерах (включаючи мішки), то контейнери беруть із різних місць партії, а первинні проби відбирають зверху, в середині і знизу контейнера, але не обов’язково більше, ніж з одного місця кожного контейнера (тобто місця відбору чередують).

Якщо насіння зберігається насипом, або в великих контейнерах, первинні проби відбирають із різних місць і на різній глибині.

Від плівчатого насіння, яке не обладає сипучістю, первинні проби допускається відбирати вручну.
Якщо насіння буде запаковуватися в невеликі або вологонепроникні контейнери (наприклад, коробки або поліетиленові мішки), первинні проби, по можливості, слід відбирати до того, як насіння буде затаровано.
Якщо це не зроблено, то для відбору первинних проб відкривають або проколюють необхідну кількість контейнерів, які потім закривають або заклеюють проколи. При необхідності вміст їх переносять в інші контейнери.
Відбір первинних проб можна проводити під час засипки насіння в контейнери при умові, що щуп рівномірно відбирає проби в поперечному перерізі струменя насіння, а насіння , яке попадає в щуп, не вискакує повторно. Відбір проб можна проводити вручну або з допомогою автоматики.
Отримання складеної проби
Первинні проби після встановлення однорідності об’єднують в складену пробу.
ОТРИМАННЯ ПРОБИ ЯКУ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ НА АНАЛІЗ
Пробу, яку представляють на аналіз отримують шляхом зменшення складеної проби до необхідного розміру одним із методів вказаних в п. 2.7.2 Правилах ІСТА:


 • Метод механічного ділення (використання роздільників насіння, це конічний, почвенний, центробіжний роздільники);

 • Метод довільно встановлених чашечок (це метод особливо підходить для насіння з масою наважки до 10 г.);
 • Ложковий метод ( це метод тільки для дрібнонасінних видів );
 • Метод ділення вручну (цей метод обмежений для слідуючих родів плівчатого насіння).


Якщо виникають труднощі по змішуванню об’єднаної і виділення проби яка направляється на аналіз в складських умовах, всю об’єднану пробу передають в насіннєву інспекцію.