asyan.org
добавить свой файл
1
Літературознавчий словник по темі «Драматургія»

Драматург – письменник, який створює драматичні твори для постановки на сцені.

Плеяда – група видатних діячів певної епохи, пов’язаних спільністю поглядів, завдань, напряму діяльності.

Корифей – той, хто досягнув видатних успіхів, найвизначніший діяч у якійсь галузі науки, мистецтва.

Аматорський – аматор – любитель, той, хто охоче займається чим-небудь, не маючи фахової підготовки.

Трупа – колектив артистів театру або цирку.

Драматургія – сукупність драматичних творів певного письменника, народу, історичної епохи.

Драма.

1. Один з основних родів художньої літератури, який розкриває життєві явища та людські характери через розмови дійових осіб і призначений для сценічного втілення.

2. Один з трьох жанрів драматургії.

3. Драматичний твір, в основу якого покладено гострий життєвий конфлікт, напружену боротьбу та складні переживання героїв, але розв’язка не має трагічного характеру.

За жанром драми поділяються на побутові, історичні, психологічні, мелодрами.

Особливості драматичних творів.

- єдність дії і слова;

- діалогічна форма;

- відтворення подій, як живого процесу;

- зображення персонажів через їхні вчинки, поведінку, висловлювання;

- призначений для постановки на сцені;

- поділ тексту на дії,картини, яви;

- наявність ремарок.