asyan.org
добавить свой файл
1

Лабораторна робота № 5


Робота у оболонці АЛГО. Масиви, текстові файли.

Завдання №1.

Робота з масивами.

У кожній програмі має виводитись на екран як сама згенерована матриця, так і результат.

Написати програму:

 1. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Вивести на екран найменші значення по кожному рядку та добуток цих значень.

 2. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Для кожного рядку з непарним номером переставити елементи у зворотному порядку, тобто переставити елементи рядків 1-й з останнім, 2-й – з передостаннім. Вивести на екран перероблену матрицю.

 3. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Всі непарні числа (елементи) масиву замінити на 0, а парні – на 1. Вивести матрицю на екран.

 4. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Відсортувати кожен стовпчик за зростанням та вивести відсортовану матрицю на екран.

 5. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Вивести на екран найменші значення по кожному рядку та добуток цих значень.

 6. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Записати у нову матрицю (array [1..10,1..15]) кожен стовпчик елементів згенерованої матриці у зворотному порядку та вивести обидві матриці на екран.

 7. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Відсортувати всі елементи матриці за зростанням та вивести відсортовану матрицю на екран.

 8. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Вивести на екран середні значення по кожному рядку та добуток цих значень.

 9. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Всі стовпчики з непарними номерами записати у зворотному порядку, тобто переставити елементи стовпчиків 1-й з останнім, 2-й – з передостаннім. Вивести на екран перероблену матрицю.

 10. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Заповнити нову матрицю (array [1..10,1..14]) таким чином: у кожен елемент нової матриці дорівнює сумі двох відповідних елементів згенерованої матриці, що знаходяться поруч у рядку. Наприклад згенерована матриця перетвориться у нову

 11. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Записати у нову матрицю (array [1..10,1..15]) кожен рядок елементів згенерованої матриці у зворотному порядку та вивести обидві матриці на екран.

 12. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Вивести на екран найбільші значення по кожному стовпчику та середнє цих значень.

 13. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Записати всі її елементи у масив (array [1..150]) таким чином: спочатку записуються всі елементи першого рядку, потім другого і т.д. Наприклад: масив перетвориться у масив (2,4,5,6)

 14. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Відсортувати всі елементи матриці за спаданням та вивести відсортовану матрицю на екран.

 15. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Заповнити нову матрицю (array [1..9,1..15]) таким чином: у кожен елемент нової матриці дорівнює сумі двох відповідних елементів згенерованої матриці, що знаходяться поруч у стовпчику. Наприклад згенерована матриця перетвориться у нову .

 16. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Вивести на екран найбільші значення по кожному стовпчику та середнє цих значень.

 17. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Відсортувати кожен рядок за зростанням та вивести відсортовану матрицю на екран.

 18. Генерується прямокутна цілочислена матриця (array [1..10,1..15]). Вивести на екран середні значення по кожному стовпчику та добуток цих значень.

Завдання № 2.

Робота з цілими масивами. Заповнення масивів.

Написати програму:

 1. Генерується квадратна цілочислена матриця А (array [1..10,1..10]). Переставити місцями елементи масиву таким чином: А[1,2] переставляється місцем з А[9,10], А[3,2] з А[9,8], А[1,1] з А[10,10], А[1,9] з А[2,10] і т.д. (дзеркальне відображення відносно другорядної діагоналі матриці). Вивести матрицю на екран. 1. Генерується цілочислений одновимірний масив А зі 100 елементів (array [1..100]). Заповнити нову матрицю В (array [1..10,1..10]) таким чином: перші 10 елементів масиву А записуються у перший рядок масиву В, з 11 до 20 – у 2-й рядок В у зворотному порядку і т.д. змійкою. 1. Генерується квадратна цілочислена матриця А (array [1..10,1..10]). Переставити місцями елементи масиву таким чином: А[1,2] переставляється місцем з А[2,1], А[3,2] переставляється місцем з А[2,3] і т.д. (дзеркальне відображення відносно головної діагоналі матриці, тобто тої, що йде з верхнього лівого кута у нижній правий). Саму діагональ заповнити нулями. Вивести матрицю на екран. 1. Генерується цілочислена матриця В (array [1..10,1..10]). Заповнити новий одновимірний масив А зі 100 елементів (array [1..100]) таким чином: перший рядок масиву В записуються у перші 10 елементів масиву А, 2-й рядок В у зворотному порядку – у А з 11 до 20 і т.д. змійкою. 1. Генерується квадратна цілочислена матриця А (array [1..10,1..10]). Перенести місцями елементи масиву таким чином: А[1,1] у А[10,1], А[1,2] у А[9,1] і т.д. (поворот матриці проти годинникової стрілки). Вивести матрицю на екран. 1. Генерується цілочислений одновимірний масив А зі 100 елементів (array [1..100]). Заповнити нову матрицю В (array [1..10,1..10]) таким чином: перші 10 елементів масиву А записуються у перший рядок масиву В, з 11 до 19 – у останній стовпчик масиву В, з 20 до 28 – у останній рядок масиву В у зворотному порядку, з 29 до 36 - у перший стовпчик масиву В у зворотному порядку і т.д. по спіралі за годинниковою стрілкою. Вивести матрицю на екран матрицю В. 1. Генерується квадратна цілочислена матриця А (array [1..10,1..10]). Перенести місцями елементи масиву таким чином: А[10,1] у А[1,1], А[9,1] у А[1,2] і т.д. (поворот матриці за годинниковою стрілкою). Вивести матрицю на екран. 1. Генерується квадратна матриця В (array [1..10,1..10]).. Заповнити новий цілочислений одновимірний масив А зі 100 елементів (array [1..100]) таким чином: перший рядок масиву В записуються у перші 10 елементів масиву А, останній стовпчик масиву В – у А з 11 до 19, останній рядок масиву В у зворотному порядку – у А з 20 до 28, перший стовпчик масиву В у зворотному порядку   у А з 29 до 36 і т.д. по спіралі за годинниковою стрілкою. Вивести матрицю на екран масив А.Завдання № 3.

Робота з текстовими файлами та рядками.

Текстовий файл з послідовністю цілих чисел розташований у

www.socd.univ.kiev.ua/EDUCAT/BASIC/COMPUTER/labdata/data.txt .

Результати обчислень виводити на екран.

Написати програму:

 1. У текстовому файлі записана послідовність зі 102 цілих чисел, кожне число у новому рядку. Прочитати цю послідовність у два масиви по 51 елементу таким чином – перші 51 елементів – у масив А (array [1..51]), решта у масив В (array [1..51]). Обрахувати середні для кожного з масивів та обчислити для масиву А з масивів дисперсію , де - середнє арифметичне (середнє), n=51.

 2. У текстовому файлі записана послідовність цілих чисел, кожне число у новому рядку. Вивести її на екран. Читати цю послідовність та обчислити вираз , де - перше прочитане з файлу число, - друге і т.д. Не використовувати масиви!

 3. У текстовому файлі записана послідовність зі 102 цілих чисел, кожне число у новому рядку. Вивести її на екран. Прочитати цю послідовність у квадратну матрицю А (array [1..10,1..10]) таким чином: перші 10 елементів послідовності записуються у перший рядок масиву А, другий десяток – у другий рядок і т.д. Вивести матрицю А на екран. Знайти максимальне значення у матриці А і вивести його на екран.

 4. У текстовому файлі записана послідовність цілих чисел, кожне число у новому рядку. Вивести її на екран. Прочитати цю послідовність та знайти суму чисел з парними та середнє серед чисел з непарними номерами введення (тобто чисел, що вводились першим, 3-м, 5-м, ... та 2-м, 4-м, 6-м, ...) та модуль різниці між цими двома значеннями. Не використовувати масиви!

 5. У текстовому файлі записана послідовність зі 102 цілих чисел, кожне число у новому рядку. Прочитати цю послідовність у два масиви по 51 елементу таким чином – перші 51 елементів – у масив А (array [1..51]), решта у масив В (array [1..51]). Обрахувати середні по кожному з масивів та обчислити для масиву В дисперсію , де - середнє арифметичне (середнє), n=51.

 6. У текстовому файлі записана послідовність цілих чисел, кожне число у новому рядку. Вивести її на екран. Читати цю послідовність та обчислити вираз , де - перше прочитане з файлу число, - друге і т.д. Не використовувати масиви!

 7. У текстовому файлі записана послідовність зі 102 цілих чисел, кожне число у новому рядку. Вивести її на екран. Прочитати цю послідовність у квадратну матрицю А (array [1..10,1..10]) таким чином: перші 10 елементів послідовності записуються у перший стовпчик масиву А, другий десяток – у другий стовпчик і т.д. Вивести матрицю А на екран. Знайти мінімальне значення у матриці А і вивести його на екран.

 8. У текстовому файлі записана послідовність цілих чисел, кожне число у новому рядку. Вивести її на екран. Читати цю послідовність та обчислювати суми серед послідовно прочитаних чисел та знайти найбільшу та найменшу серед цих сум. Не використовувати масиви!

 9. У текстовому файлі записана послідовність цілих чисел, кожне число у новому рядку. Вивести її на екран. Читати цю послідовність та обчислити вираз , де - перше прочитане з файлу число, - друге і т.д. Не використовувати масиви!