asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
Тема роботи: Створення таблиць з допомогою конструктора.

Мета роботи: Навчити створювати структуру таблиці. Навчити створювати таблиці з допомогою майстра та в режимі таблиці а також заповнювати дані в них, проводити форматування таблиці.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 1. Опишіть процес створення таблиці.

 2. Типи та властивості полів.

 3. Вкажіть способи створення первинного ключа.

 4. Що таке структура таблиці?

 5. Що таке ключове поле? Для чого його використовують?
 6. Як можна змінити ширину стовпців чи висоту рядків таблиці?


 7. Як можна змінити параметри шрифту однієї таблиці БД?

 8. Як можна заховати непотрібні поля?

 9. Чи можна зафіксувати певні поля таблиці? Як?

 10. Яким чином можна переміщатись по таблиці?

 11. Чи можна роздрукувати таблицю? Яким чином?

 12. Коли доцільно використовувати СУБД?

 13. Якими способами можна створити таблицю?

 14. Які вимоги повинно задовольняти ім’я поля?

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ


Розглянемо деякі ключові поняття реляційної таблиці:

 • Таблиці. В таблицях зберігаються необроблені дані.

 • Записи і поля. Таблиця складається з рядків, які називаються записами, і стовпців, які називаються полями. Кожне поле має певний тип даних (текст, число, дата та ін.). Кожен запис вважається окремою величиною таблиці, до якої можна мати доступ.

 • Значення. На перетині рядка (запису) та стовпця (поля) знаходиться значення – власне дані. В той час, як поля розрізняються за іменем, записи звичайно ідентифікуються за деякою унікальною характеритикою – значенням ключового поля (таких полів може бути декілька).


Після запуску системи Access з’являється її головне вікно. Воно містить такі основні елементи:

 • Полоса меню. Містить назви декількох підменю.

 • Панель інструментів. Це група піктограм, розміщених безпосередньо під лінійкою меню. Основне її призначення – прискорений виклик команд меню. Кнопки панелі інструментів можуть змінюватися в залежності від виконуваних операцій. За допомогою команди Вид – Панели инструментов можна відображувати, ховати та створювати нову панель інструментів.

 • Рядок стану. В ньому відображується допоміжна інформація.

 • Вікно бази даних. Це вікно з’являється при відкритій базі даних – в ньому розміщені всі “важелі керування” базою даних. Вікно бази даних використовується для відкривання об’єктів, що містяться в базі даних, таких як таблиці, запити, форми, звіти, макроси і модулі. Для цього призначені Вкладки. Для створення, зміни, відкривання об’єктів використовуються Кнопки.


2. Створення бази даних.

В вікні бази даних відображуються всі файли об’єктів бази даних, які можна створити за допомогою Access. Насправді база даних є єдиним файлом. Всі створені файли об’єктів зберігаються в файлі бази даних, самі не будучи файлами DOS. Початковий розмір бази даних рівний приблизно 100 Кбайт і росте при створенні нових об’єктів. Наповнення бази даних також призводить до збільшення цього файлу. Створення нової бази данних починається командою Файл-Создать. Відчиняється діалогове вікно, в якому слід вказати ім’я бази даних та папку, в якій ця база даних буде зберігатися, після чого натиснути кнопку Создать. В результаті на екрані з’являється вікно Новая таблица, в якому необхідно задати режим створення таблиці бази даних.
3. Створення структури таблиці.

Створення структури таблиці – багатокроковий процес. В ньому необхідно виконати такі дії:

 1. Створити таблицю.

 2. Ввести імена полів, тип даних та їх опис.

 3. Ввести властивості для кожного поля.

 4. Встановити первинний ключ.

 5. Для потрібних полів створити індекси.

 6. Зберегти структуру.

Для створення структури таблиці можна скористатися одним з методів:

 • натиснувши кнопку Создать в вікні бази даних;

 • вибравши команду Вставка – Таблица;

 • вибравши рядок Таблица в списку кнопки Новый об’єкт панелі інструмен-тів.

В результаті на екрані з’являється діалогове вікно Новая таблица. В цьому вікні подано п’ять способів створення таблиці:

 • Режым таблицы. Введення даних в рядки та стовпці таблиці.

 • Конструктор. Створення структури таблиці.

 • Мастер таблиц. Створення таблиці вибором поля з існуючих таблиць.

 • Імпорт таблиц. Імпорт таблиць і об’єктів бази даних з зовнішнього файлу в нову таблицю Access.

 • Связь с таблицами. Створення таблиці, пов’язаною з таблицею з зовнішнього файлу.следующая страница >>