asyan.org
добавить свой файл
1
Министерство образования и науки Украины

ОНПУ

Кафедра информационных систем в менеджменте

Лабораторная работа №1


Выполнил:

ст.гр. ОЕ-061

Спиваков О.Г.

Одесса 2010

Microsoft Project є одним з сучасних інструментів менеджера проектів, що використовується для планування,створення та контролю за виконанням проекту, також визначення спрямованості робіт та відповідальних за їх здійснення MS Project містить інструменти, які допоможуть виконати весь проект від початку до завершення.

Панель представлень дозволяє легко вибрати представлення даних проекту. Діаграма Ганта (Мал. 1) є представленням за замовчуванням.Мал. 1. Діаграма Ганта

Сітьовий графік містить графічне зображення даних проекту (Мал. 2)Мал. 2. Сітьовий графік

Лист ресурсів є табличним представленням даних,в якому наведена інформація про ресурси проекту Мал. 3.Мал. 3.Лист ресурсів

На сьогоднішній день Microsoft Project є найбільш розповсюдженою системою планування проектів. Відмінною особливістю даної програми являється її простота та інтерфейс, запозичені від продуктів серії Microsoft Office.

Microsoft Project дозволяє реалізувати наступні функції управління під час реалізації Програми модернізації:

планування:

  • розвинена система опису властивостей задач і їхніх взаємозв'язків дозволяє побудувати модель(план) реалізації проекту, максимально наближену до реальності. У режимі моделювання послідовності виконання задач проекту використовується сценарій «що — якщо», який дозволяє визначити можливість додавання задач у проект, а також оцінити вплив змін на розклад робіт та завантаження ресурсів, які будуть мати місце у результаті такого додавання;

  • гнучкі засоби ресурсного планування і вирівнювання перевантажень допомагають найбільше оптимально розподілити задачі між виконавцями.;

  • забезпечена можливість не тільки розрахувати вартість проекту, але і проаналізувати можливі шляхи її зменшення;

  • реалізована можливість багатопроектного планування (можна об'єднувати до 1000 проектів) і широкі можливості по організації колективної роботи (з використанням корпоративного Web-сайту або інструментів, що входять до складу Microsoft Project);

  • реалізована функція послідовного узгодження поточного проекту, що дозволяє узгодити проект, відіславши план проекту по електронній пошті одному адресату або групі адресатів, з визначенням порядку погодження.
    контроль виконання:

- набір готових шаблонів й зручні інструменти для створення звітів, розвинена система збору інформації від учасників проекту дають можливість завжди мати достовірні відомості про стан виконання проекту, забезпечують своєчасне надання керівництву відомостей про хід виконання проектів. Співробітники можуть швидко уводити дані щодо виконання задач, зберігати їх, та, у відповідності до регламенту, періодично надсилати керівництву;

- можливо "запам'ятовувати" поточний стан проекту для подальшого аналізу (до 10 знімків);

- система дозволяє не тільки підготувати підсумкові документи, проаналізувати ефективність реалізації проекту, але і зберегти проект в архіві. Це забезпечить можливість використання проекту або його фрагменту під час реалізації інших проектів.
аналіз:

- розвинуті вмонтовані засоби аналізу поточного стану реалізації проекту і тенденцій його розвитку дозволяють визначити той момент, коли необхідно оперативне втручання в хід виконання проекту;

- широкі можливості імпорту / експорту даних (MS Excel, MS Access, ODBC) забезпечує можливість застосування зовнішніх програм для додаткового аналізу.
керування змінами:

- можливість спрогнозувати наслідки коригувань на поточні проекти, оцінити їх ефективність;

- можливість, прийнявши рішення, швидко довести його до відповідальних виконавців та проконтролювати його виконання.

Необхідно відмітити наявність досить докладної документації, що містить рекомендації з реалізації різних видів проектів, словник термінів по даній тематиці та набір шаблонів проектів з різних сфер діяльності, що дозволяє використовувати Microsoft Project як навчальний посібник по освоєнню сучасних методів керування в різних областях діяльності.