asyan.org
добавить свой файл
1
Країни Азії

Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна є вірною. Виберіть правильну, на вашу думку відповідь і позначте її.
Блок А

1. Азія – батьківщина:

А) Іслама

Б) Буддизма

В) Індуізма

Г) Усіх світових релігій

2.«Економічне диво» в даний час спостерігається в:

А) Японії

Б) Республіці Корея і Сінгапурі

В) Індії і Китаї

Г) Монголії

3. «Рисові» ландшафти країн Азії розміщені головним чином:

А) У долинах і дельтах річок

Б) Повсюди

В) На гірських схилах

Г) У приморських районах
4. Населення якої країни відрізняється найнижчим показником дитячої смертності в світі:

А) Індії

Б) Китаю

В) Великобританії

Г) Японії
5. Головне богатство країн Південно-Західної Азії:

А) Вугілля

Б) Дешева робітнича сила

В) Нафта

Г) Мідь


6. Більшість країн Східної Азії належать до країн з:

А)першим типом відтворення населення

Б)другим типом відтворення населення

В)низькою народжуваністю

Г)середньою народжуваністю
7. Вкажіть, які електростанції виробляють найбільшу долю електроенергії в Японії:

А) Теплові

Б) Гідравлічні

В) Атомні

Г) Геотермальні
8. «Чайні» ландшафти типові для:

А) Японії, Індії, Китаю

Б) Монголії, Республіки Корея, Сінгапуру

В) Шрі-Ланки, Індонезії, Малайзії

Г) Сінгапур,Пакістан,Лаос
9. Світовий лідер по кількості великих міст:

А) Індія

Б) Китай

В) Японія

Г) Індонезія
10. Географічний малюнок господарства Індії визначається:

А) Столичним регіоном

Б) Річковими системами

В) Промисловими центрами півночі, півдня, сходу і заходу

Г) Приморським положенням країни
11 Цю країну називають «Європою на екваторі»:

А) Тайвань

Б) Республіка Корея

В) Гонконг

Г) Сінгапур

12. Вкажіть назву країни, де розташована компанія «Тата» - найбільша корпорація цієї країни:

А) Кувейт

Б) Індія

В) Китай

Г) Корея

Блок Б

Завдання 13-24.

Знайдіть відповідність:

13. Знайдіть відповідність між регіонами та країнами:

1)Південно-Західна Азія

2)Південна Азія

3)Південно-Східна Азія

4)Центральна Азія
А)Сінгапур

Б) Індія

В)Монголія

Г)Саудівська Аравія14. Знайдіть відповідність між кліматичними областями та сільськогосподарськими культурами:

1)Мусонні області А) Кава

2)Континентальні Б) Цитрусові

3)Середземноморські В) Чай

4)Екваторіальні Г) Гевея

15. Знайдіть відповідність між типами електростанцій та % електроенергії в Японії:

1)ТЕС А)12%

2)АЕС Б) 2%

3)ГЕС В)28%

4)Геотермальні Г)58%

та сонячні

16. Знайдіть відповідність між провідною продукцією експорту країн і їх назвами:

1) Нафта А)Узбекистан

2) Чай Б) Шрі-Ланка

3) Мідь В) Іран

4) Бавовник Г) Казахстан


17.Знайдіть відповідність між провідною продукцією експорту країн і їх назвами:

1) нафта А) Пакистан

2) Побутова техніка Б) Південна Корея

3) Текстиль В) Монголія

4) Нафтопродукті Г) ОАЄ

18. Знайдіть відповідність між великими родовищами нафти та країнами їх розташування:
1)Гавар А)Саудівська Аравія

2)Західносибірський Б)Індонезія

3)Суматринський В)Туркменістан

4)Середньоазіатський Г)Росія


19.Знайдіть відповідність між країнами та найбільш відомими покладами

нерудних ресурсів:
1) калійні солі А)Шрі-Ланка

2)алмази Б)Ізраїль

3)слюда В)Індонезія

4)графіт Г)Індія

20. Місто, змальоване на ілюстрації, є місцем для віруючих жителів:

1) Росіїї

2) Китаю

3) Турціїї

4) Таіланду

А) Лхаса-цннтр ламаізму Б) Церква Вознесіння

В) Храм Золотого Будди Г) Мечеть султана

21. Визначте послідовність збільшення об'ємів збору рису по країнах:

А) Індія

Б) Камбоджа

В) Китай

Г) Таїланд

22. Знайдіть відповідність між країнами і регіонами та тваринами,які тут переважають,хоч тваринництво і має допоміжне значення:

1)Китай А)Яки

2)Туреччина Б)Велика рогата худоба

3)Індія В)Свині

4)Тібет Г)Ангорські кози

23. Знайдіть відповідність між країнами та їх рівнем економічного розвитку:
1)Нафтодобувні А)Філіппіни

2)Середніх можливостей Б)Малайзія

3)Найменш розвинуті В)Бруней

4)НІК Г)Афганістан
24. Вставте правильну відповідь:
ВВП на душу населения ( в долл.) в :

1)Республіці Корея А) 24000

2) Сингапурі Б) 15570

3) Тайвані В) 38000

4) Гонконгу Г) 10000

Блок C

Завдання 25-36

25. Виберіть вірні твердження:

А) Китай – лідер по видобутку залізної руди в зарубіжній Азії, Індія – по її експорту ;

Б) у більшості країн Південної і Південно-східної Азії обсяги виробництва полімерних матеріалів перевищують обсяги виробництва мінеральних добрив

В) основний вигляд тканин, які виробляють в Китаї, - шовкові, в Індії – джутові

Г) найбільш високий природний приріст в зарубіжній Азії спостерігається в субрегіоні Східної і Центральної Азії

26.Визначте країни на малюнках, підпишіть їх назви та визначте особливості географічного положення:

1 2 3 427. Знайдіть помилку в тексті:

1.Поверхневі води розміщені вкрай нерівномірно: більша частина знаходиться в Центральній та Південній Азії; недостатньо прісної води в Південно-Східній Азії. Теж стосується й лісових ресурсів.

2.Розвиток економіки країн Азії дуже залежить від рівня розвитку транспорту. У більшості країн транспортна система розвинута добре.Так, в Афганістані,Кіпрі, Лаосі, Омані, ОАЕ багато залізних доріг, автодороги головним чином грунтові.Розвинуті річковий та морський транспорт, а в нафтодобувних трубопровідний.Складні автомобільні розв’язки, якісні автодороги,монорельсові залізничі состави,здатні розвивати швидкість до 459км/год існують в Китаї.
28.Що зображено на малюнках? Яке значення для жителів цих країн мають ці об’єкти?

1) 2)3)

29 .Більш чим на 1000 км розтягнулася гірлянда цих островів. У ній 36 ланки-островів і безліч дрібних скель, острівців і рифів, розсипаних довкола крупних островів, немов бісер. Кожен острів-вулкан, уламок вулкана або ланцюжок вулканів, що злилися своїми підошвами. Похмурі і величні конуси, у підніжі яких гримить океанський прибій. Трикілометрові глибини підходять до островів з боку окраїнного моря.З боку океану, відразу ж за великим підводним хребтом, розташована одна з найглибших океанських западин. Які це острови? Як називаються глибоководна западина, окраїнне море та океан?

30 Це місто розташоване в двох частинах світу.Впродовж багатьох століть воно було столицею трьох імперій-Римської,Візантійської і Османом.Бурхливі події історії наклали свій відбиток на подобу міста.Його прикрашають, особливо в старій частині, близько 500 мечетей з високими мінаретами, храми, палаци, фонтани і інші архітектурні спорудження візантійських часів, турецького среднівековья і нового часу. У VI ст до н.е персидський цар Дарій першим навів переправу через протоку, що розділяє місто, по якій прошло його 70-тисячне військо.Пройшло 2500 років, перш ніж дві частини світу знов були з’єднені мостом, цього разу не наплавним, а висячим.Цей міст, четвертий по величині в світі, дозволяє пропускати під ним океанські судна будь-яких розмірів. Що це за місто, в яких частинах світу воно розташоване і яка протока його розділяє?

31.Доведіть, що Азію недаремно називають регіоном контрастів.

32.Складіть схему товарної структури експорту та імпорту Японії.

33.Чим пояснюється сільськогосподарська спеціалізація економіки більшості країн Південної і Південно-Східної Азії?

34.За допомогою карт атласу дайте оцінку природно-ресурсному потенціалу Японії.

35.З чим пов'язаний розвиток трубопровідного транспорту в країнах Південно-Західної Азії?

36.Чому усі нафтопереробні заводи та ТЕС Японії розташовані на морських узбережжях,а ГЕС -у внутрішніх районах о.Хонсю?

Відповіді на питання тестів по темі «Країни Азії»

Блок А(1-12)

1-Г 7-А

2-Б 8-А

3-А 9-Б

4-Г 10-В

5-В 11-В

6-Б 12-Б

Блок Б(13-24)

13. 14. 1 15. 16.

17. 18. 19. 20.21. 22. 23. 24.