asyan.org
добавить свой файл
1
Контрольні запитання


 1. Місце Стародавнього Сходу у світовій історії.

 2. Джерельна база єгиптології. Дешифровка ієрогліфів.

 3. Історії археологічного дослідження Стародавнього Єгипту.

 4. Хронологія та періодизація давньоєгипетської історії.

 5. Соціоекологічний чинник в історії Стародавнього Єгипту.

 6. Етногенез та ментальність стародавніх єгиптян.

 7. Утворення об’єднаної Давньоєгипетської держави, формування в ній централізованої деспотії.

 8. Єгипет у Першій перехідний період.

 9. Єгипет доби Середнього Царства. Нашестя гіксосів.

 10. Перетворення Єгипту у “світову державу” фараонами ХVIII династії.

 11. Релігійно-політична реформа Аменхотепа IV (Ехнатона).

 12. Війни фараонів ХІХ династії.

 13. Єгипет за Рамесидів. Фіванська теократія.

 14. Єгипет доби Пізнього Царства.

 15. Господарське життя Стародавнього Єгипту, специфіка його іригаційного землеробства.

 16. Староєгипетське суспільство, його державне регулювання. Сім’я.

 17. Писемність та освіта в Стародавньому Єгипті.

 18. Науково-практичні знання в Стародавньому Єгипті.

 19. Релігія та міфологія давніх єгиптян.

 20. Давньоєгипетська література.

 21. Архітектура та мистецтво Стародавнього Єгипту.

 22. Джерельна база шумерології та ассиріології. Дешифровка клинопису.

 23. Історія археологічного дослідження Месопотамії.

 24. Хронологія та періодизація давньомесопотамської історії.

 25. Соціоекологічний чинник в історії Стародавньої Месопотамії.

 26. Етногенез та ментальність населення Стародавньої Месопотамії.

 27. Шумер Раннєдинастичної доби.

 28. Аккадське царство. Нашестя кутіїв.

 29. Царство Шумеру та Аккаду (ІІІ династія Ура).

 30. Старовавилонське царство.

 31. Господарське життя Стародавнього Вавилону.

 32. Старовавилонське суспільство. Сім’я.

 33. Касситська Вавилонія (Середньовавилонське царство).

 34. Ассирія в ІІ тисячолітті до н.е.

 35. Посилення Ассирії наприкінці Х-ІХ ст. до н.е.

 36. Утворення та розквіт Ассирійської імперії у VIII-VII ст. до н.е.

 37. Загибель Ассирії та її причини.

 38. Нововавилонське (Халдейське) царство.

 39. Писемність і освіта в Стародавній Месопотамії.

 40. Науково-практичні знання в Стародавній Месопотамії.

 41. Релігія та міфологія Стародавньої Месопотамії.

 42. Література Стародавньої Месопотамії.

 43. Архітектура та мистецтво Стародавньої Месопотамії.

 44. Природно-кліматичні умови в давній Малій Азії. Етногенез населення.

 45. Джерельна база стародавньої історії малоазійських народів.

 46. Старохеттське царство.

 47. Новохеттське царство.

 48. Релігія та культура хеттів.

 49. Природно-кліматичні умови у Стародавньому Ірані. Етногенез і ментальність населення.

 50. Джерельна база іраністики. Історія археологічного дослідження Стародавнього Ірану.

 51. Мідійське царство VIII-VI ст. до н.е.

 52. Утворення перської держави Ахеменідів. Завоювання Кіра ІІ Великого та Камбіза.

 53. Царювання Дарія І.

 54. Греко-перські війни. Загибель держави Ахеменідів.

 55. Господарське життя й суспільство Персії VI-IV ст. до н.е.

 56. Релігія та міфологія стародавніх іранців.

 57. Соціоекологічний чинник в історії Стародавньої Індії.

 58. Етногенез та ментальність стародавніх індійців.

 59. Джерельна база індології. Історія археологічного дослідження країни.

 60. Індська (Хараппська) цивілізація.

 61. Індія Ведійської доби.

 62. Держава Нандів. Індійський похід Александра Македонського.

 63. Імперія Маур’їв.

 64. Індія в класичну (Кушано-Гуптську) добу.

 65. Господарське життя Стародавньої Індії.

 66. Варново-кастова система Стародавньої Індії. Система індійських общин.

 67. Форми власності і залежності в Стародавній Індії.

 68. Релігії Стародавньої Індії: брахманізм, буддизм, індуїзм. Буддійська община – сангха.

 69. Наукові знання, писемність та освіта в Стародавній Індії.

 70. Література, архітектура та мистецтво Стародавньої Індії.

 71. Джерельна база китаїстики. Історія археологічного дослідження Стародавнього Китаю.

 72. Соціоекологічний чинник в історії Стародавнього Китаю.

 73. Етногенез і ментальність стародавніх китайців.

 74. Хронологія та періодизація давньокитайської історії.

 75. Держава Шан-Інь.

 76. Держава Західне Чжоу. Система соціальних рангів.

 77. Китай доби Східного Чжоу. Реформи Шан Яна в царстві Цінь.

 78. Утворення Ціньської імперії. Реформи Цінь Шіхуана.

 79. Держава Західна Хань. Реформи У-ді.

 80. Реформи Ван Мана й повстання “Червоних брів”.

 81. Держава Східна Хань. Загибель Ханьської імперії.

 82. Соціально-етичні системи Стародавнього Китаю: конфуціанство, моїзм, легізм, даосизм.

 83. Релігія та міфологія Стародавнього Китаю.

 84. Писемність, освіта, наукові знання в Стародавньому Китаї.

 85. Література, архітектура, мистецтво Стародавнього Китаю.