asyan.org
добавить свой файл
1

Тема 2. Додавання і віднімання натуральних чисел

УРОК 31. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3.

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ НА ТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Мета. Здійснити контроль навчальних досягнень учнів.

Тип уроку. Урок контролю навчальних досягнень.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Організація робочих місць учителя та учнів.

II. Оцінювання знань і вмінь учнів.

Варіант 1

Початковий рівень

 1. У рівності 46 + 18 = 64 число 46 є...

а) доданком; б) сумою; в) різницею; г) зменшуваним.

 1. Значення суми чисел 0 і 1729 дорівнює...

а) 17290; б) 0; в) 1729; г) 17209.

 1. 24 + 59 = ...

а) 5924; б) 59; в) 24; г) 83.

 1. У рівності 109 – 73 = 36 число 36 називають...

а) сумою; б) добутком; в) часткою; г) різницею.

 1. Різниця 14 – х дорівнює 0, якщо х дорівнює...

а) 1; б) 28; в) 14; г) 0.

 1. 805 – 34 = ...

а) 465; б) 501; в) 771; г) 839.

Середній рівень

 1. У першому пакеті було 200 г цукру, а в другому — на 150 г більше. Скільки цукру було в обох пакетах? Який вираз дозволяє розв'язати задачу?

а) 200 + (150 + 150); б) 200 + 150;

в) 200 + (200 + 150); г) 150 + 150 – 200.

 1. Знайдіть значення виразу: 5783 + 2458 – 3697.

 2. Виконайте додавання 439 + 583 + 417 + 561, обираючи зручний спосіб обчислення.

 3. За перший місяць магазин продав 3012 м ситцю, а за другий — на 394 м менше. Скільки метрів ситцю продав магазин за два місяці?

Достатній рівень

 1. Запишіть у вигляді числового виразу різницю добутку 145 · 27 і числа 863 та знайдіть значення цього виразу.

 2. Розв'яжіть рівняння: 760 + (56 + х) = 589 + 468.

 3. Знайдіть значення виразу 613 – (т + 213), якщо т = 192.

 4. Фермер зібрав 6728 кг моркви, буряків — на 299 кг більше, а картоп­лі — на 12789 кг більше, ніж моркви та буряків разом. Скільки картоплі зібрав фермер?

Високий рівень

 1. Знайдіть значення виразу: 406 · (227 – 139) – 112806 : а, якщо а = 54.

 2. Яке число потрібно поставити замість а, щоб коренем рівняння

475 – (х а) = 325 було число 821?

 1. Як зміниться різниця 2054 - 789, якщо зменшуване збільшити на 329?

 2. П'ятикласники поїхали на екскурсію трьома автобусами. У першому та другому автобусах було разом 86 учнів, у другому та третьому автобу­сах — 79, а в першому та третьому — 83. Скільки учнів було в кожному автобусі окремо?

Варіант 2

Початковий рівень

 1. У рівності 39 + 25 = 64 число 64 є...

а) доданком; б) різницею; в) сумою; г) від'ємником.

 1. Значення суми чисел 324 і 0 дорівнює...

а) 0; б) 324; в) 320; г) 300.

 1. 527 + 44 = ...

а) 544; б) 5611; в) 571; г) 44.

 1. У рівності 589 - 176 = 413 число 589 називають...

а) сумою; б) зменшуваним; в) часткою; г) різницею.

 1. Різниця а – 26 дорівнює 0, якщо а дорівнює...

а) 52; б) 0; в) 1; г) 26.

 1. 725 – 42 = ...

а) 305; б) 767; в) 683; г) 323.

Середній рівень

 1. В одному бідоні було 15 л молока, а в іншому — удвічі більше. Скільки
  молока було в обох бідонах? Який вираз дозволяє розв'язати задачу?

а) 15 + 15 + 2; б) 15 + 15 · 2; в) 15 · 2; г) (15 + 15) · 2.

 1. Знайдіть значення виразу: 7382 – 1381 + 1618.

 2. Виконайте додавання 2608 + 529 + 392 + 271, обираючи зручний спосіб обчислення.

 3. Один комбайнер намолотив за тиждень 1856 ц пшениці, а інший — на 122 ц менше. Скільки пшениці за тиждень намолотили обидва комбай­нери разом?

Достатній рівень

 1. Запишіть у вигляді числового виразу добуток різниці 186 – 79 і числа 15 та знайдіть значення цього виразу.

 2. Розв'яжіть рівняння: 92 + (187 + х) = 2002 + 468.

 3. Знайдіть значення виразу (а + 684) – 284, якщо а = 127.

 4. У першому сувої є 246 м тканини, у другому — на 96 м більше, ніж у першому, а в третьому — на 312 м більше, ніж у перших двох сувоях разом. Скільки метрів тканини у трьох сувоях?

Високий рівень

 1. Знайдіть значення виразу: 75 · (362 – 106) + 11024 : т, якщо т = 53.

 2. Яке число потрібно поставити замість а, щоб коренем рівняння

(а х) – 224 = 368 було число 209?

 1. Як зміниться різниця 14357 - 9524, якщо зменшуване зменшити на 537?

 2. Для шкільної їдальні закупили сік. Томатного та яблучного було разом 82 банки, а решта — апельсиновий, до того ж апельсинового було на 11 банок менше, ніж томатного. Скільки банок соку кожного виду було за­куплено, якщо всього закупили 118 банок?Ольга Ензельт. Уроки математики в 5 класі Урок 31