asyan.org
добавить свой файл
1
Контрольна робота №3

Однорідні члени речення. Звертання,вставні слова та словосполучення,розділові знаки при них.

Тести

1. Звертання:

А) називає того, хто звертається; Б) називає того, до кого звертаються;

В) виражає ставлення мовця до повідомлюваного ним.

2.Скласти речення із звертанням, звертання позначити,підкреслити головні і другорядні члени речення.

3. У реченні звертання :

А) є головним членом речення; Б) є другорядним членом речення;

В) не є членом речення.

4. Вставні слова і сполучення слів:

А) виражають ставлення мовця до повідомлюваного ним;

Б) означають час, місце, умову, причину того, про що йдеться у реченні;

В) називають того, до кого звертаються.

5.Скласти речення із вставним словом чи сполученням слів, вставне слово (сполучення слів)позначити, підкреслити головні і другорядні члени речення.

6. На письмі звертання виділяються:

А) комами або знаком оклику залежно від інтонації, Б) лапками; В) тире.

7. У реченні Мабуть, не з тієї ноги встав (Нар.творч.) вставне слово стоїть:

А) на початку речення; Б) у середині речення; В) у кінці речення 8.Звертанням у реченні Водичко, умий моє личко є:

А) личко; Б) водичко; В) моє.

9. Укажіть речення, у якому реченні правильно підкреслені всі члени речення:

А) Йшла жорстка за правду війна. Б) Пожовклий лист у вікно моє влетів.

В) Пливла хмаронька над країною.

10. Укажіть речення, у якому є однорідні члени:

А) Ліс якусь хвилину стояв нерухомо. Б) Мудрим ніхто не родився, а навчився.

В) Солов’їні пісні навіювали на мене теплі спомини.

11.Укажіть речення, у якому правильно розставлено розділові знаки:

А) І плащі, й костюми, й блузки усе це можна купити в магазині одягу.

Б) Ми назбирали: боровиків, маслюків, лисичок, сироїжок.

В) Вийшов з хати Юрко, і побачив велику крижану бурульку.

12.Укажіть речення, у якому правильно виділене звертання: А) Ні брате , я не залишу тебе самого. Б) Їж , Мартине , мати ще підкине.

В) Ловись рибко , велика та все велика.

13. Укажіть речення, у якому є вставне слово або сполучення (розділові знаки не розставлені):

А) Журавлі ключем витягнулись в небі прощально закурликали.

Б) Хвилі накочувались одна на одну і розбивались об каміння.

В) Як відомо ластівки на зиму відлітають у вирій.

14. Продовжіть речення, увівши до них однорідні члени

речення. Поставте розділові знаки:
1)Діти кинулись рвати квіти …. …. …. …. .
2)…. …. …. все покрилось туманом.