asyan.org
добавить свой файл
1
Контрольна робота № 1

Неметали та їхні сполуки

І рівень - 3 бали (1 відповідь – 0,5 балів)

  1. Вкажіть формулу питної соди

а) NаНСО3

б) СаСО3

в) К2СО3

г) СаSО4

  1. Виберіть речовину, що використовують для лабораторного добування

карбон (ІV) оксиду

а) кам’яне вугілля

б) кальцій карбід

в) метан

г) крейда

3. Виберіть формулу речовини «чадний газ»

а) СО2

б) СО

в) SО3

г) Н2О

4. Виберіть формулу натрію дигідрогенфосфату

а) NаН2РО4

б) СаСО3

в) Nа3РО4

г) Nа2SО4

5. Амоніак за фізичними властивостями:

а) газ жовтого кольору, розчинний у воді

б) безбарвний газ з різким запахом, розчинний у воді

в) безбарвний газ без запаху, нерозчинний у воді

г) безбарвний розчин без запаху

6. Природною сполукою Силіцію є:

а) пірит

б) кварцовий пісок

в) крейда

г) хальцедон


ІІ рівень - 3 бали (1 відповідь – 1 бал)

7. Установіть відповідність

Назва

1.Амоніак

2.Силікатний клей

3.Мармур
Формула

а) СаСО 3

б) NН 3

в) Nа 2SіО 4

8. Допишіть рівняння реакцій

а) К 24 + ВаСl 2

б) NН 4Сl + Са(ОН) 2
9. До рівняння а) завдання 8 напишіть повне та скорочене йонні рівняння
ІІІ рівень - 3 бали (1 відповідь – 1,5 бали)

10. Здійсніть схему перетворень:

S3 Н 2424 Ва 24
11. Знайти масу солі, яка утвориться в результаті взаємодії барію оксиду масою 312 г. та карбон (ІV) оксиду.

ІV рівень - 3 бали

12. Обчисліть масу осаду, що утворився в результаті зливання 257 г. розчину аргентум нітрату з масовою часткою солі 3,4% і 364 г розчину хлоридної кислоти з масовою часткою кислоти 2,92%.