asyan.org
добавить свой файл
1
05 квітня 2011 р.

_________________________________

(прізвище та ім'я учня)

ОСНОВИ ФІЛОСОФІЇ - 11 КЛАС

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ПО ТЕМІ

" СВІТОГЛЯД ЯК НАЙВИЩА ФОРМА САМОУСВІДОМЛЕННЯ "

І варіант

 1. Яким поняттям називають найвищу форму самоусвідомлення людини, логіч­но впорядковану систему світовідчуття, світосприйняття та світорозуміння?
 1. Світ як цілісність — це об'єкт чи предмет світогляду?
 1. Система узагальнених почуттів, інтуїтивних уявлень і теоретичних поглядів на навколишній світ і місце людини в ньому, на відношення людини до світу, самої себе та інших людей. З чого походить саме таке розуміння світогляду ?
 1. Кого образно називають головною дієвою особою світогляду ?
 1. Погляди, знання, оцінка знань, переконання, ідеали. Яких структурних елемен­тів світогляду не вистачає?
 1. Випадковими та стихійними бувають погляди чи переконання?
 1. Як називають збережені та відтворювані у свідомості людини образи раніше сприйнятого у світі, а також творення бажаного й очікуваного результату?
8. Назвіть поняття. Уявлення людини про найвищу досконалість, котра як взірець, норма і найвища мета визначає певний спосіб і характер її дій.
 1. Який принцип формування і розвитку світогляду визначають як вироблену роками здатність людини бачити правду, що максимально наближена до істини ?
 1. Через який структурний елемент світогляд виявляє значущість тих чи інших явищ стосовно минулого, теперішнього і сучасного в житті людини?
 1. Дайте визначення теоретичного світогляду.
 1. Скептицизм не бачить світових явищ як процесу. Чи правильне твердження?


05 квітня 2011 р.

_________________________________

(прізвище та ім'я учня)

ОСНОВИ ФІЛОСОФІЇ - 11 КЛАС

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ПО ТЕМІ

" СВІТОГЛЯД ЯК НАЙВИЩА ФОРМА САМОУСВІДОМЛЕННЯ "

ІІ варіант


 1. Дайте визначення світогляду в широкому розумінні.
 1. Відношення "людина—світ" є об'єктом чи предметом світогляду?
3. Що образно називають головним сюжетом світогляду?
4. Закінчіть речення. Знання у світогляді набувають високого рівня значущості тоді, коли починають працювати, в процесі їх перетворення на....
5. Який елемент наступний у структурі світогляду після уявлень?
6. Виправте помилки. Віра — це критичне ставлення людини до певного знання, суджень, уявлень, ідей, як до такої істини, яку потрібно перевіряти пізнаваль­ною діяльністю.
  1. Назвіть структурні елементи світогляду за мірою наближення людини до світу при творенні основних рівнів його системно-узагальненого образу.
8. Чи скептицизм визнає можливим творення адекватного образу об'єктивно існуючого світу?
9. Принцип, за яким світ пояснюється як прояв єдиного начала, — це монізм чи плюралізм?
10. Яким поняттям називають сукупність знань, вмінь та навичок, набутих людиною у процесі безпосередньої практичної діяльності?
11. Який принцип формування і розвитку світогляду дозволяє людині творити ба­гатопланове ставлення до світу?
12. Як називають вибіркове відображення свідомістю людини дійсності, що відповідає певним потребам та інтересам ?