asyan.org
добавить свой файл
1
Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «ЛЕЛЕКА – 2012»

6 клас

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Мистецтво зароджується в добу:

А раннього палеоліту; Б пізнього палеоліту;

В мезоліту; Г неоліту.

2. Адміністративна одиниця у Стародавньому Єгипті називалась:

А штат; Б провінція; В ном; Г сатрапія.

3. Назва міста Вавилона походить від слова, що в перекладі означає:

А «ворота бога»; Б «жива вода»; В «великий дім»; Г «бог рятує».

4. Скіфські кургани являли собою:

А оборонні споруди; Б місця для астрономічних спостережень;

В могили шанованих скіфів; Г їх призначення поки ще не з’ясовано.

5. Визначте, що з наведеного було винайдено у Стародавній Індії:

А «римське право»; Б «арабські цифри»; В «македонська фаланга»; Г «японський меч».

6. Якої суспільної групи не було у Спарті:

А періеки; Б спартіати; В ілоти; Г плебеї.

7. Вкажіть, хто з філософів був учителем Александра Македонського:

А Сократ; Б Піфагор; В Аристотель; Г Платон.

8. Хто з видатних полководців зображений на малюнку?


А Перикл;

Б Юлій Цезар;

В Дарій ІІІ;

Г А. Македонський.


9. Визначте, в якому році почались Греко-перські війни:

А 490 р. до н.е.; Б 492 р. до н.е.; В 480 р. до н.е.; Г 449 р. до н.е..

10. Визначте, хто з римських посадовців мав право вето:

А Консул; Б Диктатор; В Сенатор; Г Трибун.

11. Хто з видатних політиків Стародавнього Риму не входив до Першого тріумвірату:

А Юлій Цезар; Б Гай Гракх; В Марк Красс; Г Гней Помпей.

12. За правління якого імператора християнство стає офіційною релігією Римської імперії:

А Юлія Цезара; Б Октавіана Августа; В Нерона; Г Константина Великого.

13. Вкажіть ім’я останнього імператора Західної Римської імперії:

А Ромул Августул; Б Юліан Відступник; В Луцій Север; Г Октавіан Август .

14. Яка з назв не відноситься до давніх слов’ян:?

А Анти; Б Венеди; В Вандали; Г Склавини.

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ
ХРОНОЛОГІЧНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ПОДІЙ


15. Встановіть хронологічну послідовність подій історії Давнього Єгипту:

А навала гіксосів ;

Б проведення релігійної реформи Ехнатона;

В об’єднання Верхнього і Нижнього Єгипту ;

Г будівництво піраміди Хеопса.

16. Встановіть хронологічну послідовність подій історії Передньої Азії:

А правління царя Соломона;

Б правління Дарія І;

В знищення Ассирійської держави;

Г створення законів Хаммурапі.

17. Встановіть хронологічну послідовність подій в історії Давньої Греції:

А Марафонська битва;

Б реформи Солона;

В створення Першого Афінського морського союзу;

Г початок Пелопоннеської війни.

18. Встановіть хронологічну послідовність періодів історії Давньої Греції:

А Класичний; Б Гомерівський;

В Архаїчний; Г Елліністичний.

19. Встановіть хронологічну послідовність війн Давнього Риму:

А Пунічні війни; Б Маркоманська війна;

В Мітрідатові війни; Г Галльська війна.

20. Встановіть хронологічну послідовність подій у історії Давнього Риму:

А битва на Каталаунських полях; В початок Великого переселення народів;

Б падіння Західної Римської імперії; Г захоплення Риму вандалами.
21. Розташуйте пам’ятки архітектури в хронологічному порядку відповідно до часу їх створення

А ; Б ;

В ; Г .

22. Розташуйте в хронологічному порядку племена, відповідно до часу їх перебування на території сучасної України:

А скіфи; В кіммерійці;

Б сармати; Г готи.
ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

23. Установіть відповідність між зображенням та ім’ям історичного діяча:

1 2 34

А Октавіан Август; Б Константин Великий; В Солон;

Г Юлій Цезар; Д Александр Македонський.

24. Установіть відповідність між державою та її правителем:

1. Давид; А Римська імперія;

2. Хаммурапі; Б Ізраїльсько-Іудейське царство;

3. Філіп ІІ; В Вавілонія;

4. Каракалла. Г Персія;

Д Македонія.
25. Установіть відповідність між терміном та країною, до якої він має відношення:

1. Дхарма; А Римська імперія;

2. Демос; Б Греція;

3. Республіка; В Індія;

4. Даосизм. Г Персія;

Д Китай.

26. Установіть відповідність між грецькими та римськими богами:

1. Зевс; А Юнона;

2. Гера; Б Нептун;

3. Посейдон; В Марс;

4. Деметра. Г Юпітер;

Д Церера.

27. Установіть відповідність між пам’яткою архітектури та цивілізацією:

1. 2. 3. 4.

А Давній Рим; Б Давня Греція;

В Вавілон; Г Давній Єгипет; Д Давній Ізраїль.

28. Установіть відповідність між ім’ям військового діяча та його характеристикою:

1. Пірр; А карфагенський полководець;

2. Мітрідат VI; Б грецький полководець;

3. Ганнібал; В лідер повстанців-гладіаторів;

4. Аларіх. Г понтійський цар;

Д вестготський король.

29. Установіть відповідність між терміном та визначенням:

1. Імперія; А місто або країна, яка заснувала колонію;

2. Метрополія; Б політичне верховенство;

3. Демократія; В держава, якою керують люди, обрані народом на певний термін;

4. Республіка. Г держава, утворена внаслідок завоювання інших держав;

Д устрій, за якого влада в державі належить народу.

30. Установіть відповідність між битвою та ім’ям полководця:

1. Битва біля річки Гранік ; А Леонід;

2. Битва біля Кадешу; Б Атілла;

3. Битва на Каталаунських полях ; В Александр Македонський;

4. Битва під Фермопілами. Г Рамзес ІІ;

Д Мільтіад.