asyan.org
добавить свой файл
1
Критерії оцінювання студентських науково-дослідних робіт, які представлені до участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Енергетика»

До уваги авторів робіт та їх керівників!

Оргкомітет доводить до Вашого відома, що надані роботи будуть оцінюватись за наступними показниками:

  1. Актуальність тематики.

  2. Чіткість визначення задач роботи.

  3. Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи дослідження.

  4. Основні наукові результати.

  5. Практична значимість результатів та чіткість їх формулювання.

  6. Повнота, коректність та структурованість подання матеріалу.

  7. Використовувана література.

  8. Ступінь самостійності виконання роботи.

  9. Відповідність до діючих стандартів та встановлених вимог до оформлення наукових робіт.