asyan.org
добавить свой файл
1
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

творчого конкурсу

спеціальності 5.02010401 „Народна художня творчість”

спеціалізації „Народне інструментальне мистецтво”

(духові інструменти)

на базі 9, 11 класів


Бали

Критерії оцінювання підготовки

абітурієнта

11 класів

9 класів


200,0012

Абітурієнт здатний виконувати програму на високому художньому виконавському рівні. В процесі виконання творчо використовує набуті знання, навички та вміння, демонструє високий рівень музичного виконавства та світовідчуття мистецького мислення.190,5 – 199,011

В процесі виконавства програми абітурієнт демонструє: розвинене індивідуальне мислення, володіння в повному обсязі музичним матеріалом, вміння використовувати набуті знання, навички та здібності.

181,0 – 189,510

Абітурієнт має міцні ґрунтовні вміння та навички музичного виконавства, але в процесі виконання програмних творів (оркестрових партій) допускає неточності у використанні цих виконавських вмінь, що заважає йому чітко і виразно виконати окремі фрагменти твору. При цьому він демонструє добрі відчуття ритму, наявність творчих здібностей, музичний слух.171,5 – 180,0
9

Абітурієнт має добрі навички гри на музичному інструменті. Під час виконавства демонструє хороші здібності і доволі розвинений виконавський апарат. Але при виконанні нотного тексту допускає несуттєві неточності, але здатний самостійно виправити. Загальний діапазон інструмента дещо звужений. Має добре розвинений музичний слух, пам’ять, відчуття ритму.162,0 – 170,58

Абітурієнт має добре розвинений виконавський апарат, демонструє непогані навички музичного виконавства, що дозволяє йому вільно виконувати як музичні твори, так і оркестрові партії. Але в процесі цього виконавства відчувається недостатній рівень володіння звуковою технікою, звуження діапазону інструмента у верхньому регістрі. Музичні здібності розвинені не в повній мірі. Відчуття ритму, наявність музичних слуху та пам’яті відповідає нормам.152,5 – 161,17

Абітурієнт має основну професійну базу, досить вільно володіє виконавським апаратом. В процесі виконання екзаменаційних вимог допускає незначну кількість помилок, відчувається слабо сформоване художнє мислення, що заважає йому продемонструвати свої виконавські здібності , навички і можливості. Має посередньо розвинені музичні дані.143,0 – 151,66

Абітурієнт виявляє достатньо сформований виконавський апарат. При виконанні музичних творів (оркестрових партій) проявляє деякі вміння і навички виконавської техніки, але йому не вдається використати їх в повному обсязі. Є певні недоліки і в використанні виконавських прийомів, діапазон інструмента недостатньо широкий. Демонструє недостатньо розвинені музичний слух та відчуття ритму.


133,5 – 142,1


5

Абітурієнт здатний сприймати і відтворювати музичний матеріал на репродуктивному рівні тому в процесі виконавства не завжди демонструє належний рівень володіння інструментом. Має недостатньо розвинуті музичні здібності, музичний слух, музичну пам’ять, відчуття ритму.124,0 – 132,64

Абітурієнт має (в деякій мірі) розвинений виконавський апарат. При виконанні екзаменаційного матеріалу допускає значну кількість помилок. Відчувається проблеми в оволодінні технікою гри на музичному інструменті. Володіє звуженим діапазоном інструмента (в межах однієї октави). Демонструє слабо розвинені відчуття ритму, музичну пам’ять, музичний слух.


118,0 – 123,4


3

Абітурієнт має фізичні дані і можливості, які дають йому змогу оволодіти грою на духових інструментах, але має слабкий рівень сприйняття музичних творів. при цьому музичні дані розвинені слабо.112,0 – 117,42

Абітурієнт має фізичні дані для оволодіння технікою гри на духових інструментах, але рівень сприйняття музичних творів дуже низький. Музичні дані майже відсутні.


106,0 – 111,4


1

Абітурієнт має фізичні вади, які не дають йому можливості оволодіти технікою гри на духових інструментах, хоча він і проявляє певний рівень сприйняття музичних творів.Затверджено на засіданні ПЦК

„Народне інструментальне мистецтво”

(духові інструменти)

Протокол № 7 від 21 березня 2012 року
Голова ПЦК А.І. Зубарев