asyan.org
добавить свой файл
1
Умови Всеукраїнського фізичного конкурсу

Левеня – 2004” 7 клас

Любий друже! Перед тим, як приступити до розв’язування задач, пам’ятай:

  • за кожну задачу можна отримати від трьох до п’яти балів;

  • за неправильну відповідь знімається 25% від кількості балів, передбачених за правильну відповідь;

  • на старті Ти отримуєш авансом 30 балів;

  • серед запропонованих варіантів відповідей є лише один правильний;

  • користуватись калькулятором дозволено;

  • категорично заборонено користуватись фізичними довідниками чи іншою допоміжною літературою;

  • термін виконання завдань – 75 хв.

Будь уважний! Тобі під силу віднайти всі правильні відповіді!

Часу обмаль, тож поспішай! Бажаємо успіху!

Завдання 1 – 10 оцінюються трьома балами

1. Чим відрізняється речовина в різних агрегатних станах?

А: частинками; Б: розташуванням частинок; В: рухом частинок;

Г: рухом, розташуванням і взаємодією частинок; Д: взаємодією частинок.
2. Яке твердження найточніше пояснює явище дифузії?

А: тіла складаються з частинок; Б: тіла складаються з молекул; В: частинки, з яких складаються тіла, хаотично рухаються; Г: частинки, з яких складаються тіла, взаємодіють між собою; Д: правильної відповіді немає.
3. На рисунку точками відмічені через рівні інтервали часу положення тіла, що рухається вправо. В якому випадку швидкість тіла зростає?

A: Б: В: Г: Д:
4. Під дією пружини динамометра тіло рухається по поверхні стола.

Який із записів показів динамометра є найбільш правильним?

А: 1,5 Н; Б: 1,55 Н; В: 1,75 Н; Г: 2 Н.
5.Яким приладом вимірюють атмосферний тиск?

А: динамометром; Б: манометром; В: барометром; Г: термометром; Д: ареометром.
6. З якою метою в сучасних літаках під час польоту на великій висоті знижують тиск у порівнянні з нормальним атмосферним тиском?

А: для більшого комфорту пасажирів; Б: для зменшення маси літака з метою економії палива; В: для зменшення надлишкового тиску в середині літака у порівнянні з зовнішнім атмосферним тиском; Г: для зменшення маси повітря в салоні з метою зниження витрат енергії на опалення; Д: так захотілось конструктору.

7. Площа малого поршня гідравлічного пресу 10 см, на нього діє сила 200 Н. Площа великого поршня 200 см. Яка сила діє на цей поршень, якщо прес перебуває в рівновазі?

А: 10 Н; Б: 40 кН; В: 40 Н; Г: 0,4 кН; Д: 4 кН.
8. Під поверхню води занурили однакові кульки з льоду (1), сталі (2) і корка (3). Як вони почнуть рухатись, якщо їх відпустити?(а – залишиться на місці, б – потоне, в - спливе )

А: 1 – а, 2 і 3 – б; Б: 1 – а , 2 – б, 3 – в; В: 1,2,3 – в; Г: 2 і 3 – в, 1 – а; Д: 2 – б, 1і 3 – в.

9. На якому малюнку правильно показано сили, що діють на соснову кулю у воді?

А: Б: B: Г: Д:
10. Визначте величину і напрям рівнодійної сил, що діють на

тіло ( F=F= 10 Н, F=5 Н).

А: 15 Н, вправо; Б: 1 Н, вправо; В: 5 Н, вліво; Г: 15 Н, вліво; Д: 5 Н, вправо.
Завдання 11 – 20 оцінюються чотирма балами
11. Переведіть в систему СІ [кг, м, с]: 72 км/год; 20 л; 2 г/см.

А: 20 м/с, 2 м, 200 кг/м; Б: 20 м/с, 0,02 м, 2000 кг/м; В: 7,2 м/с, 0,2 м, 20кг/м;

Г: 200 м/с, 0,02 м, 2 кг/м; Д: 2 м/с, 0,002 м, 2000 кг/м.
12. Маса кубика зі стороною 1 см дорівнює 10 г. Яка маса кубика, зробленого з того самого

матеріалу, зі стороною 2 см ?

А: 20 г; Б: 40 г; В: 60 г; Г: 80 г; Д: 100 г.

13. Вертоліт рівномірно піднімається вверх. Яка траєкторія руху точки на кінці лопасті гвинта

вертольоту в системі відліку, зв’язаній з корпусом вертольоту?
А: точка; Б: пряма; В: коло; Г: гвинтова лінія; Д: еліпс.

14. Човен пливе за течією річки. Яка швидкість човна відносно берега річки,

якщо швидкість човна відносно води 1,5 м/с, а швидкість течії 0,5 м/с ?

А: 0,5 м/с; Б: 1 м/с; В: 1,5 м/с; Г: 2 м/с; Д: 2,5 м/с.
15. На яких рівнях тиск рідини в сполучених посудинах однаковий?

А: 1 і 2 ; Б: 2 і 3 ; В: 3 і 4 ; Г: 3 і 5 ; Д: 2 і 4 .
16. Чим менша густина тіла (при m=const) у порівнянні з густиною рідини, тим:
А: тіло глибше занурюється в воду; Б: менша виштовхувальна сила;

В: більша частина тіла знаходиться над водою; Г: менша сила тяжіння тіла;

Д: легше втопити тіло.17. Трубка, що запаяна з одного кінця і відкрита з другого, повністю заповне-

на ртуттю і занурена відкритим кінцем у посудину з ртуттю. При якій довжині

трубки ртуть почне перетікати в посудину? Атмосферний тиск – 1 атм.
А: 10 см; Б: 50 см; В: 60 см; Г: 80 см Д: в жодному наведеному випадку.

18. На одній шальці терезів стоїть склянка з водою і поруч гиря.

Терези зрівноважені. Гирю опускають у склянку з водою. 1) Чи

порушиться рівновага терезів ? 2) Яка шалька перетягне ?
А: 1 – так, 2 – ліва; Б: 1 – так, 2 – права; В: 1 – ні;

Г: 1 – залежить від густини гирі; Д: 1 – залежить від атмосферного тиску.
19. Під дією сили 100 Н тіло перемістилось у напрямі дії сили на 10 м за 10 с. Визначити потужність сили при цьому переміщенні.
А: 10 Вт; Б: 100 Вт; В: 1000 Вт; Г: 10000 Вт; Д: 0 Вт.
20. Прямокутна коробка рухається рівномірно з швидкістю

V= 10 м/с. Куля, що летить із швидкістю V = 100 м/с,

пробиває два отвори (1, 2) в стінках коробки. На скільки

зміщені ці отвори (Х), якщо ширина коробки L=1м.

Швидкість кулі постійна.

А: 10 см; Б: 1 см; В: 1 мм; Г: 0,1 мм; Д: 0,01 мм.
Задачі 21 – 30 оцінюються п’ятьма балами
21. В якому напрямку почне рух тіло А, та як почне

обертатись шестерня 6, якщо ручку Р повертати

за годинниковою стрілкою ?
А: вліво; за годинниковою стрілкою;

Б: вліво; проти годинникової стрілки; В: вправо;

за годинниковою стрілкою; Г: вправо; проти годинникової стрілки;

Д: правильна відповідь відсутня.
22. У системі, зображеній на рисунку, перше тіло має швидкість

V= 4 м/с. Яка швидкість другого тіла V ?
А: 1 м/с; Б: 2 м/с; В: 4 м/с; Г: 8 м/с; Д: 16 м/с.
23. Ліфт, у якому важке тіло висить на пружині, рухався рівномірно. Розтяг пружини збільшується. Це означає, що ліфт змінив характер руху і зараз:
А: гальмує, рухаючись вниз; Б: розганяється, рухаючись вниз;

В: зупинився; Г: гальмує, рухаючись вверх.
24. У фігурній трубці містяться стовпчики рідини і газу (див. рис.).

Визначіть тиск газу Р. (атмосферний тиск Р).

А: ; Б: ;

В: ; Г: ;

Д: .

25. Дві закриті зверху пробірки з’єднано тоненькою трубкою з краном К.

Система перебуває у рівновазі, рівні води в трубках і посудинах

показано на рисунку. В якому напрямку потече рідина, якщо відкрити кран ?
А: вліво; Б: вправо; В: не потече;

Г: залежить від зовнішнього тиску; Д: залежить від температури.
26. Де б ви шукали Полярну зірку, якби знаходились на екваторі?

А: В точці зеніту (над головою); Б: На висоті 45 над горизонтом;

В: На горизонті; Г: На висоті, рівній географічній довготі місця спостереження;

Д: На сході.

27. Мати (М) з батьком (Б) вирішили погойдати сина (С) на гойдалці.

На якій відстані від центру (0) гойдалки треба посадити сина

масою 20 кг, щоб вона була у рівновазі ? Маси батька і матері

відповідно 70 і 60 кг. Довжина всієї гойдалки 4 м.
А: 0,5 м; Б: 2 м; В: 1 м; Г: 1,5 м; Д: 1,3 м.
28. Вода на 9 см не доходить до верхнього краю U – подібної трубки

постійного перерізу. В ліве коліно трубки потроху доливають

гас ( = 800кг/м). При якій висоті стовпа гасу рідина почне

витікати з трубки ?
А: 7,2 см; Б: 9 см; В: 15 см; Г: 18 см; Д: 27 см.29. На рисунку зображено гідравлічний прес, де дію на

малий поршень ( = 1,2 см) здійснюють за допомогою

важеля ОА. Яку силу F необхідно прикласти до ручки

важеля, щоб на більший поршень ( = 60 см) діяла

сила 49 кН. (OA=20 см; BA=15 см)

А: 60 Н; Б: 120 Н; В: 240 Н;

Г: 560 Н; Д: 3840 Н.


30. Дві посудини, однакові за об’ємом та масами,

відкритими кінцями вниз занурюють у воду. Порівняйте

сили, які необхідно прикласти, щоб утримати під водою

широку посудину і вузьку. Якщо посудини поставити

дном на воду, вони тонуть.
А: F> F; Б: F< F; В: F= F;

Г: залежить від рідини;

Д: залежить від атмосферного тиску.