asyan.org
добавить свой файл
1
Умови Всеукраїнського фізичного конкурсу

Левеня – 2003” 9 клас

Любий друже! Перед тим, як приступити до розв’язування задач, пам’ятай:

 • за кожну задачу можна отримати від трьох до п’яти балів;

 • за неправильну відповідь знімається 25% від кількості балів, передбачених за правильну відповідь;

 • на старті Ти отримуєш авансом 30 балів;

 • серед запропонованих варіантів відповідей є лише один правильний;

 • користуватись калькулятором дозволено;

 • категорично заборонено користуватись фізичними довідниками чи іншою допоміжною літературою;

 • термін виконання завдань – 75 хв.

Будь уважний! Тобі під силу віднайти всі правильні відповіді!

Часу обмаль, тож поспішай! Бажаємо успіху!

Завдання 1 – 10 оцінюються трьома балами

 1. Коли велосипедне колесо котиться по дорозі , то часто буває, що нижні спиці ми бачимо чітко, а верхні ніби зливаються. Чому так ?


А: верхня частина колеса обертається швидше; Б: лінійні швидкості верхніх спиць більші; В: такого бути не може; Г: інша відповідь; 1. Як направлений вектор зміни швидкості при русі тіла, кинутого під кутом до горизонту? Опір відсутній.


А: вгору; Б: по дотичній до траєкторії; В: вертикально вниз; Г: горизонтально; Д: в різних точках траєкторії по різному. 1. Р
  А: нагрівання; Б: конденсація; В: охолодження; Г: плавлення; Д: кристалізація.
  ечовина отримує теплоту,а її температура не змінюється. В якому процесі це можливо?

 1. Слимак повзе по лівій від вас стінці акваріуму, знаходячись під водою. Як напрямлена сила, що діє на нього з боку рідини? Між тілом слимака і стінкою вода не проникає.


А: 1; Б: 2; В: 3; Г: 4; Д: 5.


 1. Гумовий м’ячик падає з деякої висоти. Знайти його прискорення безпосередньо після абсолютно пружного відбивання від горизонтальної поверхні. Опором повітря знехтувати.


А: 0; Б: g; В: 2g; Г: 3g; Д: 4g.


 1. На рисунку показано ртутний барометр. Який тиск ртуті в точці А?А. Нуль; Б. 21 см рт. ст; В. 55 см рт. ст; Г. 76 см рт. ст.; Д. 131 см рт.ст.


 1. Робота сили гравітації над супутником, який рухається по коловій орбіті, найбільша:А: За 1 секунду; Б: За півперіоду; В: За період; Г: За чверть періоду; Д: У всіх випадках рівна нулю.


 1. Брусок масою m рухається по горизонтальній поверхні стола під дією сили F, направленої під кутом до вектора швидкості Коефіцієнт тертя ковзання бруска по поверхні стола рівний . Чому рівна сила тертя?


А:; Б: ; В:; Г:; Д:.


 1. В
  А:; Б:; В:; Г:; Д:.
  антаж масою m підвісили на двох однакових пружинах жорсткості k кожна, як показано на малюнку. На яку відстань опуститься вантаж в стані рівноваги? 1. Де буде зображення предмета, розміщеного в фокальній площині збиральної лінзи?


А: на подвійній фокусній відстані; Б: на безмежності; В: між фокусною і подвійною фокусною відстанями; Г: між фокусом і лінзою; Д: у полюсі лінзи.

Завдання 11 - 20 оцінюються чотирма балами
 1. Кожна з трьох занурених на однакову глибину посудин має приставне дно однакової площі. Мінімальна маса гирі, при якій відпадає дно, 1 кг. Що станеться, якщо замість гирі в кожну з посудин влити по 1 кг води?


А: дно відпаде у 1 і 2; Б: відпаде у 2 і 3; В: відпаде у 1 і 3; Г: відпаде у 1, 2, 3; Д: не відпаде у жодній посудині; 1. На якому рисунку правильно показані модулі та напрями векторів прискорення різних точок колеса, що котиться без проковзування? Рух колеса прямолінійний рівномірний.
 1. По якій з наведених траєкторій при відсутності тертя буде рухатися центр мас циліндра, якщо перепалити нитку, на якій він підвішений?


А: 1; Б:2; В:3; Г:4; Д:5;


 1. Водяна пара при температурі 100сконденсувалась і перетворилася у воду. Як змінилися при цьому: 1) об’єм; 2) маса; 3) густина; 4) внутрішня енергія?


А: збільшилися 3) і 4), зменшилися 1) і 2); Д: всі величини збільшились; Б: не змінилися 2) і 4), зменшився 1), збільшилася 3); В: збільшилася 3), зменшилися 1) і 4), не змінилася 2); Г: при сталій температурі всі величини зберегли свої значення;

 1. Знайти силу натягу пружини в такій зрівноваженій системі. Блоки і важіль невагомі, тертя відсутнє.А: 10 Н; Б: 20 Н; В: 30 Н; Г: 50 Н; Д: 110 Н;


 1. Взяли дві однакові пляшки, в першу налили трішки води, в другій знаходиться тільки повітря. Обидві пляшки закрили і однаково нагріли. Чи однаково при цьому змінився тиск в пляшках?


А: однаково; Б: в першій збільшився більше; В: в другій збільшився більше; Г: в першій збільшився, в другій зменшився; Д: в першій збільшився, в другій не змінився; 1. Спостерігач дивиться зверху вниз на гладку поверхню води у водоймі глибиною 1 м. Яка видима глибина водойми?


А: ; Б: більше 1м; В: менше 1 м.; Г: відповідь неоднозначна;


 1. Джерело світла знаходиться на відстані 2,5 м від збиральної лінзи, яка має фокусну відстань 1м. Зображення джерела світла буде:


А: дійсне, зменшене; Б: дійсне, збільшене;

В: уявне, зменшене; Г: уявне, збільшене;

Д: дійсне, рівне за розміром предметові.
19. Цистерна, заповнена рідиною, рухається прискорено. Порівняйте тиски в точках А, В С, D.


А: ; Б: ; В: ; Г: ; Д: .
 1. Як зміниться рівень рідини в посудині, якщо нитку видовжити так, як показано пунктиром на рисунку?


А: підвищиться; Б: понизиться; В: не зміниться;

Г: можливо і А і Б; Д: залежить від .


Завдання 21 - 30 оцінюються п’ятьма балами.


 1. Якою повинна бути маса m3 , щоб середній вантаж залишався нерухомим?


А:; Б:; В:; Г:; Д:;
 1. Куди відхиляється наповнена гелієм повітряна кулька, яку тримає на нитці хлопчик, що їде у трамваї, якщо трамвай різко гальмує?


А: вперед; Б: назад; В: вправо; Г: вліво; Д: не відхиляється.

 1. Визначте покази другого амперметра, якщо перший показує 2 А. Амперметри ідеальні, опори однакові.А: 1 А; Б: 2 А; В: 3 А ; Г: 4 А; Д: 6 А; 1. Н
  А: 200; Б: 300; В: 450; Г: 600; Д: 900;
  а який кут від вертикалі необхідно відхилити нитку з підвішеною до неї кулькою, щоб при проходженні положення рівноваги сила натягу нитки була вдвічі більшою за силу тяжіння?
 1. Через легкий блок без тертя перекинута легка мотузка, на якій зрівноважені дві мавпи однакової маси () Мавпи починають рухатись вгору, перша з прискоренням , а друга з прискоренням відносно мотузки. За який час мавпи досягнуть блока?


А:; Б: ; В: ; Г: ; Д: .
 1. Яка величина і напрям швидкості осі О котушки, якщо кінець нитки намотаної на котушку, тягнуть з швидкістю ? Котушка котиться без проковзування.


А:, вправо; Б:, вліво; В:, вправо; Г:, вліво; Д:, вправо; 1. Куля, кільце і циліндр однакового радіуса і однакової маси скочуються по похилій площині з одного і того ж початкового положення. Яке з трьох тіл досягне основи похилої площини найшвидше? Силою тертя кочення знехтувати. Проковзування немає.


А: Куля; Б: Кільце; В: Циліндр; Г: Всі три тіла досягнуть основи одночасно; 1. Якими будуть покази амперметра, якщо вольтметр показує 6 В ? Опори резисторів на схемі вказані в Ом. Вимірювальні прилади ідеальні.А: 2 А; Б: 3 А; В: 4 А; Г: 6 А; Д: 12 А; 1. Нагрівником потужністю 200 Вт нагрівають 1 кг води. При досягненні температури 90подальше зростання температури води припинилося. На скільки охолоне вода за 10,5 с після виключення кип’ятильника? Питома теплоємність води 4200 Дж/кг град.

Теплоємністю посудини знехтувати.

А: 0.50 С; Б: 10 С; В: 1.50 С; Г: 20 С; Д: 2.50 С;


30. 1. В одну з однакових трубок сполучених посудин, де містилася вода, долили стовп олії висотою 5 см. На скільки підніметься рівень води в інших трубках? Густини води та олії відповідно 1000 кг /м3 ; 800 кг /м3


А: 0,2 см; Б: 0,8 см; В: 1 см; Г: 1,25 см; Д: 2,5 см;