asyan.org
добавить свой файл
1


Посібник з роботи

комплексної суддівської бригади КЧ-СДУстаткування і транспорт

Щити – знаки суддівські

1. «До КЧ 10 м» (годинник на жовтому тлі)

2 прим.

2. «Пункт КЧ» (годинник на червоному тлі)

2 прим.

3. «Старт СД» (білий прапор на червоному тлі)

2 прим.

4. «До фінішу СД 200м» (картатий прапор на жовтому тлі)

2 прим.

5. «Фініш СД» (картатий прапор на червоному тлі)

2 прим.

6. «Місце одержання результату» (напис «STOP» на червоному тлі)

2 прим.

7. «Кінець всіх обмежень» (чорні діагональні смуги в колі на білому/бежевому тлі)

4 прим.Жилети суддівські: Червоний (чи зелений) – 1 (на старті), жовті – 4 (1 – на КЧ, 1 – на старті, 2 – на «СТОП»).


Годинник суддівські – три комплекти (1 – на КЧ, 1 – на Старті СД, 1 – на Фініші СД )

Протоколи суддівські: (КЧ – 1 комплект, Старт СД – 1 комплект, Фініш СД – 1 комплект, «СТОП» - 1 комплект + 1 - результати).

Табло результатів: для ведення екрана результатів СД – 1 комплект.

Телефони для зв'язку «ФІНІШ - СТОП»: два телефонних апарати (із джерелами живлення) + 250-300 м. кабелю на котушці.

Комплект засобів зв'язку для здійснення постійного зв'язку між «Стартом» і «СТОПом» і зв'язку з Директором змагання.

Вогнегасники вуглекислотні (типу ОУ-2): 4 прим. (1 – на КЧ; 1 – на Старті СД; 1 – на Фініші СД; 1 – на «СТОП»).

Транспорт: 5 а/м (1 – Ст. бригади; 1 – КЧ; 1 – Старт СД; 1 – Фініш СД; 1 – «СТОП»).
Склад бригади і функціональні обов'язки:
1. Старший суддя бригади.
Організує роботу всієї бригади в цілому – в обох контрольних зонах «КЧ – Старт СД», «Фініш СД – СТОП». При розгортанні бригади на місці роботи контролює правильність розміщення суддівських постів бригади і щитів – знаків, комплектацію всіх суддівських постів необхідним устаткуванням і приладами хронометражу.
Перевіряє підготовку всієї траси СД на відповідність вимогам «Плану безпеки»: розміщення перекриття, обладнання місць скупчення глядачів огороджувальною стрічкою, наявність на своїх постах Дорожніх комісарів, працівників служби охорони і бригад «Швидкої допомоги».
Основне місце роботи при проходженні «спортивного каналу» - контрольна зона «КЧ – Старт СД». Суміщає функції Старшого цієї контрольної зони. При проїзді «Закриваючого» автомобіля доповідає Начальнику безпеки про готовність СД до проведення. Має постійний радіозв'язок з контрольною зоною «Фініш СД - СТОП». У разі потреби приймає рішення про вихід «Швидкої допомоги».
Постійно – у черговому режимі – знаходиться на зв'язку з Директором змагання (чи Центром ралі) з метою негайної передачі інформації при зміні планових умов проведення СД.
При рішенні Директора змагання про зупинку роботи СД – негайно доводить інформацію до суддів старту СД і дає їм указівку про випуск «спортивного каналу» у дорожньому режимі. При цьому відмітка часу в маршрутних документах екіпажів на старті СД проводиться обов'язково.
Контрольна зона «КЧ – Старт СД»:
1. Старший суддя «КЧ».

Знаходиться в суддівському автомобілі з установленим перед ним щитом-знаком «КЧ» (зображення циферблата годин на червоному тлі). Відповідає за роботу суддівського посту КЧ. Контролює час в'їзду спортивного автомобіля в контрольну зону і час подачі Карнета (Контрольної Карти). Робить усі необхідні відмітки часу в маршрутних документах екіпажів і суддівському протоколі. Проставляє в Карнете екіпажа «Плановий час старту» на СД.
2. Суддя «КЧ».

Знаходиться поруч із суддівським автомобілем із установленим перед ним щитом-знаком «КЧ» » (зображення циферблата годин на червоному тлі). Приймає від екіпажа Карнет (Контрольну Карту) і передає Старшому судде КЧ для запису необхідних відміток, після чого – повертає Карнет (Контрольну Карту) екіпажу.

При наявності демонстраційного (перекидного) годинника – відслідковує момент переходу хвилин і переставляє показання на демонстраційному табло годинника.
3. Старший суддя «Старту СД» (суддя-стартер).

Знаходиться поруч із суддівським автомобілем з встановленим щитом – знаком «Старт СД» (зображення білого прапора на червоному тлі). Контролює перебіг часу по суддівському годиннику. Приймає від екіпажа Карнет (Контрольну Карту), звіряється з відміткою «Плановий час старту» на СД, передає Карнет (Контрольну Карту) Секретарю «Старту СД» для відмітки «Часу старту» екіпажа до суддівського протоколу і у Карнет (Контрольну Карту).

Останнє здійснюється або відповідно до відмітки «Планового часу старту», або з урахуванням реальної обстановки на Старті СД (необхідність заміни колеса екіпажу; затримка старту за умовами безпеки і т.п.), про що дається вказівка Секретарю «Старту СД».

Після чого повертає Карнет (Контрольну Карту) екіпажу і відповідно до призначеного «Часом старту» здійснює процедуру старту.
4. Секретар «Старту СД».

Знаходиться в суддівському автомобілі встановленому за щитом-знаком «Старт СД» (зображення білого прапора на червоному тлі). Приймає від Судді-стартера (Старшого судді «Старту СД») Карнет (Контрольну Карту) і призначає екіпажу «Час старту» або відповідно до відмітки «Планового часу старту», або, при наявності позаштатних ситуацій, за вказівкою Старшого судді «Старту СД». Веде суддівський протокол і робить відмітки про «Час старту» у Карнете (Контрольній Карті).
Контрольна зона «Фініш – СТОП СД»:
1. Суддя-хронометрист «Фінішу СД».

Знаходиться в суддівському автомобілі, встановленому поза трасою у фінішному «створі» СД. Веде хронометраж на фінішному «створі» СД – фіксує час перетинання «лінії фінішу» спортивним автомобілем, вносить цей час, а також стартовий номер автомобіля в суддівський «Протокол Фінішу СД». Негайно після цього – по телефону – передає зафіксований час фінішу екіпажа і стартовий номер автомобіля на пост «СТОП СД» судді-секретарю «СТОПа» СД.
2. Дублюючий суддя-хронометрист «Фінішу СД».

Знаходитися в суддівському автомобілі, встановленому поза трасою у фінішному «створі» СД. Веде хронометраж на фінішному «створі» СД – фіксує час перетинання «лінії фінішу» спортивним автомобілем, вносить цей час, а також стартовий номер автомобіля в дублюючий суддівський «Протокол Фінішу СД».
3. Секретар «Фінішу СД»

Знаходитися поруч із Суддею-хронометристом «Фінішу СД» у суддівському автомобілі, встановленому поза трасою у фінішному «створі» СД. Веде «доріжку» проходження спортивних автомобілів. При перетинанні «лінії фінішу» спортивним автомобілем голосно повідомляє стартовий номер автомобіля, що фінішував, і вносить цей номер в окремий суддівський протокол.
4. Суддя «СТОПа СД».

Знаходиться поруч із суддівським автомобілем встановленим за щитом-знаком «STOP». Приймає від екіпажа Карнет (Контрольну Карту) і передає його Старшому Судді «СТОПа СД» для проведення процедури відмітки, по завершенню якої повертає Карнет (Контрольну Карту) Екіпажу. Контролює відповідність стартового номера на Карнете (Контрольної Карті) стартовому номеру екіпажа.
5. Старший суддя «СТОПа СД».

Є Старшим суддею контрольної зони «Фініш – СТОП СД»)

Знаходиться в суддівському автомобілі встановленим за щитом-знаком «STOP». Одержує (по телефону) від Судді-хронометриста «Фінішу СД» інформацію про спортивний автомобіль, що фінішував - час фінішу (години, хвилини, секунди) і стартовий номер. Негайно вносить цю інформацію в суддівський «Протокол СТОПа СД»

Приймає від Судді «СТОПа СД» Карнет (Контрольну Карту) екіпажа і переписує у відповідну графу Карнета «Час фінішу» із суддівського «Протоколу СТОПа СД».

Тільки після цього вириває з Карнета «Відривний лист» (рожевого кольору) і передає його Судді результатів, після чого – через Суддю СТОПа СД – повертає Карнет (Контрольну Карту) екіпажу.

При порушенні зв'язку з «Фінішем СД» чи відсутності інформації про час фінішу – на нижньому полі листа Карнета робить запис «Без часу» і ставить свій підпис. Після чого без затримок повертає Карнет (Контрольну Карту) Екіпажу. У суддівський «Протокол СТОПа СД» вписує в цьому випадку тільки стартовий номер екіпажа.
6. Суддя результатів.

Знаходиться в одному автомобілі зі Старшим суддею «СТОПа СД» і приймає від нього «Відривні аркуші Карнета». Переносить з чергового «Відривного аркуша Карнета» у суддівський «Протокол результатів СД» стартовий номер, час фінішу (години, хвилини, секунди) і час старту (години, хвилини) даного екіпажа.

Зібрані «Відривні аркуші Карнета» передає – за вимогою – радисту Служби зв'язку для передачі даних в Обчислювальний Центр ралі.

Обчислює результат даного екіпажа (шляхом вирахування часу старту з часу фінішу) на даному СД, заносить обчислений результат у «Протокол результатів СД» і передає цей результат (голосом чи шляхом показу протоколу) Судді-секретарю «Табло результатів»
7. Суддя-секретар «Табло результатів».

Знаходиться поруч із суддівським автомобілем встановленим за щитом-знаком «STOP». Одержавши інформацію про результат чергового екіпажа, що фінішував, від Судді результатів (стартовий номер, розрахований результат проходження даного СД), заносить цю інформацію на «Табло результатів», що встановлюється в 15-20 метрах за суддівським автомобілем «Стопа» - недалеко від суддівського щита-знака «Кінець всіх обмежень».

Посадові інструкції суддів комплексної бригади КЧ-СДСтарший суддя бригади
ПРИ РОЗГОРТАННІ БРИГАДИ ДО ПОЧАТКУ «СПОРТИВНОГО КАНАЛУ»:

- контролює розміщення суддівських постів «КЧ – Старт СД»;

- контролює розміщення суддівських постів «Фініш – СТОП СД»;

- перевіряє правильність розміщення і установки на робочих місцях суддівських автомобілів КЧ, Старту, Фінішу і СТОПа;

- перевіряє правильність встановлення щитів-знаків у такій послідовності (по ходу руху учасників):

у контрольній зоні «КЧ – Старт СД» -


1. «До КЧ 10 м» (годинник на жовтому тлі),

2. «Пункт КЧ» (годинник на червоному тлі),

3. «Старт СД» (білий прапор на червоному тлі),

4. «Кінець всіх обмежень» (чорні діагональні смуги в колі на білому/бежевому тлі),

у контрольній зоні «Фініш – СТОП СД» -


5. «До фінішу СД 200м» (картатий прапор на жовтому тлі),

6. «Фініш СД» (картатий прапор на червоному тлі),

7. «Місце одержання оцінки» (напис «STOP» на червоному тлі),

8. «Кінець всіх обмежень» (чорні діагональні смуги в колі на білому/бежевому тлі);
- контролює наявність на постах КЧ, Старту і Фінішу приладів хронометражу;

- перевіряє наявність і функціонування зв'язку:

а) між Стартом і Стопом СД (радіозв'язок),

б) з Директором змагання, Центром ралі (радіозв'язок),

в) між Фінішем СД і СТОПом (польовий телефон + радіо);

У взаємодії з Начальником Безпеки цього СД і відповідно до «Плану безпеки» цього СД:

- Перевіряє розміщення перекриття СД і наявність на місцях «Дорожніх комісарів» і працівників забезпечення охорони правопорядку;

- Перевіряє облаштованість і устаткування місць скупчення глядачів

- Перевіряє наявність на місці Старту СД бригади «Швидкої допомоги»

- Перевіряє наявність на місцях з боку Старту, Фінішу СД і запланованих місцях по трасі СД екіпажів ДАІ;

- Доповідає Начальнику безпеки, що проїжджає в «Закриваючому» автомобілі про готовність усього СД до проведення;
Під час проходження «спортивного каналу»:

- Після відкриття «спортивного каналу» постійно знаходиться в контрольній зоні «КЧ – Старт СД» і – у черговому режимі – має постійний зв'язок з фінішем свого СД, а також з Директором змагання;

- Контролює проходження «спортивного каналу»;

- При виникненні позаштатної ситуації – негайно доповідає Директору змагання (чи в Центр ралі);

- При одержанні по зв'язку з боку Фінішу СД інформації про необхідність надання медичної допомоги постраждалому екіпажу:

а) зупиняє на Старті СД «спортивний канал»

б) уточнює по зв'язку місце аварії

в) висилає на місце аварії бригаду «Швидкої допомоги»

г) після узгодження з Директором змагання рішення про припинення роботи СД дає вказівка Старшому судді Старту СД про випуск частини «спортивного каналу», що залишилась, у дорожньому режимі (з 1-хвилинним інтервалом і обов'язковою відміткою часу на Старті СД в Карнетах (Контрольних Картах) учасників і суддівському протоколі),

д) виїжджає на місце аварії слідом за бригадою «Швидкої допомоги» з метою уточнення всіх обставин,

е) про всі дії негайно доповідає по зв'язку Директору змагання;
При плановому закінченні «спортивного каналу»:

- Дочекавшись приходу обох «Відкриваючих» автомобілів (1-я і 2-я «мітла») із Заступником Начальника безпеки, і тільки за вказівкою 2-й «мітли»! – починає «згортання» роботи бригади в контрольній зоні «КЧ – Старту СД»;

- По зв'язку передає команду про закінчення роботи в контрольну зону «Фінішу – Стопа СД»;

- Контролює здачу суддівських протоколів 2-й «мітлі»

- Контролює збір усіх щитів-знаків із суддівських постів бригади;

- Приймає рішення про місце збору всієї бригади;

- Знімає режим очікування бригад «Швидкої допомоги» і ДАІ;

- При наявності планової роботи на іншому СД – відповідає за переїзд усієї бригади на наступне місце роботи;

- По закінченні роботи бригади здає все суддівське устаткування до обумовленого місце і час.
Суддівський пост «КЧ» (Контроль Часу)
1. Старший суддя «КЧ»:

- знаходиться в автомобілі КЧ

- контролює час перетинання спортивним автомобілем лінії початку контрольної зони «КЧ» (місце встановлення щита-знака з зображенням циферблата годинника на жовтому тлі – за 10-25 метрів до КЧ);

- контролює час подачі екіпажем Карнета;

- приймає від Судді КЧ Карнет екіпажа, що знаходиться у своєму автомобілі поруч із суддівським автомобілем КЧ;

- записує час подачі Карнета – годину і хвилину – у графу «Час відмітки» у Карнеті і у суддівському «Протоколі КЧ»

- додавши до цього часу 3 (три) хвилини, записує в графу Карнета «Плановий час старту» - година і хвилину;

- через Суддю КЧ повертає Карнет екіпажу;

- по закінченні роботи – підписує оформлений за часом відкриття і закриття «Протокол КЧ» і здає його 2-й «мітлі».

2. Суддя «КЧ»:

- знаходиться поруч з автомобілем КЧ із боку «робочого» вікна Старшого Судді КЧ;

- приймає з вікна екіпажа, що під'їхав, Карнет і передає його у вікно Старшому судде КЧ – для здійснення процедури відмітки.

- Після здійснення відмітки повертає Карнет екіпажу;

- при наявності демонстраційного годинника – контролює перебіг часу по годиннику, що знаходиться в Старшого судді КЧ і переставляє показання на демонстраційному табло годинника.
СуддівськИЙ посТ «Старт СД» (Старт швидкісної ділянки)
1. Старший суддя «Старту СД» (суддя-стартер):

- Знаходиться поруч з автомобілем «Старту СД» з боку «робочого» вікна Секретаря «Старту СД»;

- Контролює перебіг часу по цифровому годиннику, що тримає в руках;

- Приймає від екіпажа Карнет і звіряється (по Карнету) з «Плановим часом старту» (годину і хвилину);

- Передає Карнет екіпажа у вікно Секретарю «Старту СД» для запису до суддівського протоколу «Планового часу старту» як «Часу старту» (годину і хвилину) – до протоколу і Карнет;

- Перевіряє записаний у Карнет «Час старту» (годину і хвилину) і повертає Карнет екіпажу;

- За бажанням екіпажа – показує йому суддівський годинник;

- Перевіряє готовність екіпажа – включення фар (як мінімум – ближнього світла), пристебнуті ремені і застебнуті шоломи;

- У точній відповідності з записаним «Часом старту» робить процедуру старту екіпажа:

а) голосом голосно відраховує перебіг передстартової хвилини: «Залишилося 30 секунд!..», «Залишилося 15 секунд!..», «Залишилося 10 секунд!..»,

б) останні п'ять секунд дублюються жестом руки з показом відкритих п'яти…-чотирьох…-трьох…-двох…-одного пальців і змаху руки нагору з командою голосом «Старт!..»;
- при виникненні необхідності екіпажу, що готується до старту, замінити пошкоджене колесо – дає вказівку відвести автомобіль екіпажа убік для роботи з заміни колеса і, у подальшому – призначає йому новий «Час старту» (годину і хвилину), зробивши запис «Зміна колеса» - як у суддівському Протоколі, так і в Карнете екіпажа;

- при зупинці роботи СД за рішенням Директора змагання і відповідній вказівці Старшого судді бригади:

а) припиняє випуск спортивних автомобілів на трасу СД,

б) фіксує через Секретаря Старту СД в суддівському протоколі час зупинки роботи СД (годину і хвилину),

в) при одержанні вказівки Старшого судді бригади про випуск спортивних автомобілів на трасу СД в «дорожньому режимі» через Секретаря Старту СД робить відмітку часу старту (годину і хвилину) як у суддівському Протоколі, так і в Карнете екіпажів;

г) випускає спортивні автомобілі на трасу СД при настанні відповідних хвилини «Часу старту» без подачі стартової команди, попереджаючи кожен екіпаж, що рух по трасі цього СД здійснюється в «дорожньому режимі».
- по закінченні роботи – підписує оформлений за часом відкриття і закриття «Протокол Старту СД» і здає його 2-й «мітлі».
СуддівськИЙ пост «Фініш СД» (Фініш Швидкісної Ділянки)
1. Суддя-хронометрист «Фінішу СД»:

- Знаходиться в автомобілі «Фінішу СД» у фінішному «створі»;

- Фіксує за допомогою клавіш друкуючого годинника час (години, хвилини і секунди) перетинання «лінії фінішу» спортивним автомобілем і візуально фіксує його стартовий номер;

- Негайно – по телефону – передає цей час (години, хвилини і секунди) разом з стартовим номером автомобіля, що фінішував, Старшому судді «Стопа СД»;

- Записує зі стрічки годинника час фінішу (години, хвилини і секунди) у перший вільний рядок суддівського «Протоколу Фінішу СД», а на стрічці годинника кольоровим фломастером поруч з часом фінішу вписує стартовий номер екіпажа.

2. Дублюючий суддя-хронометрист «Фінішу СД»:

- Знаходиться в автомобілі «Фінішу СД» у фінішному «створі»;

- Фіксує за допомогою клавіш друкуючих годинників час (години, хвилини і секунди) перетинання «лінії фінішу» спортивним автомобілем і візуально фіксує його стартовий номер;

- Записує із стрічки годинника час фінішу (години, хвилини і секунди) у перший вільний рядок Дублюючого суддівського «Протоколу Фінішу СД», а на стрічці годинника кольоровим фломастером поруч з часом фінішу вписує стартовий номер екіпажа.
3. Секретар «Фінішу СД»:

- Знаходиться в автомобілі «Фінішу СД» у фінішному «створі»;

- візуально фіксує при перетинанні «лінії фінішу» спортивним автомобілем його стартовий номер і називає його вголос;

- Записує в перший вільний рядок суддівського «Протоколу Фінішу СД» стартовий номер екіпажа, тобто веде «доріжку фінішу»;

- З появою на фініші одночасно більш одного автомобіля – визначає послідовність перетинання «лінії фінішу», тобто хто за ким, і передає цю послідовність Суддям-хронометристам Фінішу СД.

СуддівськИЙ пост «СТОП СД»
(Місце одержання екіпажем ВІДМІТКИ фінішу)
1. Старший суддя «СТОПа СД»:

(Старший суддя контрольної зони «Фінішу – СТОПа СД» - відповідає за роботу обох постів)

- знаходиться в автомобілі «Стопа СД»;

- приймає - по телефону - від Судді-хронометриста «Фінішу СД» час фінішу (години, хвилини, секунди) і стартовий номер екіпажа, що фінішував, відразу записуючи їх у суддівський «Протокол Стопа СД»;

- приймає від Судді «Стопа СД» Карнет екіпажа, що фінішував, і переписує із суддівського «Протоколу Стопа СД» у відповідну графу Карнета «Час фінішу» (години, хвилини і секунди).

- тільки після цього! вириває з Карнета «Відривний аркуш» (рожевого кольору) і передає його Судде результатів, що знаходиться поруч;

- при порушенні зв'язку з «Фінішем СД» чи відсутності інформації про час фінішу екіпажа по будь-якій іншій причині – на нижньому полі Карнета робить запис «Без часу», ставить поруч свій підпис, вилучає «Відривний аркуш» Карнета (рожевого кольору) і без затримки повертає Карнет екіпажу; у протоколі фіксує тільки стартовий номер цього екіпажа.
2. Суддя «СТОПа СД»:

- знаходиться поруч із суддівським автомобілем «Стопа СД» з боку «робочого» вікна Старшого Судді «Стопа СД»;

- приймає від екіпажа, що фінішував, Карнет і передає його Старшому Судде «Стопа СД» для проведення процедури відмітки, по завершенню якої повертає Карнет екіпажу;

- контролює відповідність стартового номера автомобіля екіпажа стартовому номеру на Карнете.

3. Суддя результатів:

- знаходиться в автомобілі «Стопа СД»

- приймає від Старшого судді «Стопа СД» «Відривні аркуші» Карнетів і переносить з них у суддівський «Протокол результатів СД» стартовий номер, «Час фінішу» і «Час старту» кожного екіпажа;

- обчислює результат екіпажа на цьому СД шляхом вирахування «Часу старту» з «Часу фінішу» і записує його в графу «Результат» суддівського «Протоколу результатів СД»;

- відразу ж передає результат екіпажа разом із стартовим номером (голосом чи показуючи протокол) Судде-секретарю «Табло результатів».
4. Суддя-секретар «Табло результатів»:

- перед початком роботи – встановлює «Табло результатів» з правої сторони від дороги (походу руху учасників), на відстані 15-20 метрів за суддівським автомобілем «Стопа СД» (так само – походу руху учасників);

- під час роботи знаходиться поруч з автомобілем «СТОПа СД» з «робочої» сторони Судді результатів;

- при Одержанні від Судді результатів інформацію про черговий результат екіпажа, що фінішував - заносить цей Результат у перший вільний рядок «Табло результатів» кольоровим «маркером-фломастером».

Примітка: Дуже бажано, щоб екіпаж, що фінішував, міг бачити на «Табло Результатів» і свій результат теж.

Посібник з роботи Суддівської бригади КЧ

Устаткування і транспорт

Щити – знаки суддівські

1. До КЧ 10 м» (годинник на жовтому тлі)

2 прим.

2. «Пункт КЧ» (годинник на червоному тлі)

2 прим.

3. «Кінець всіх обмежень» (чорні діагональні смуги в колі на білому/бежевому тлі)

2 прим.

Жилети суддівські: Червоний (чи зелений) – 1, жовтий – 1.


Годинник суддівський – 1 комплект.

Протоколи суддівські: 1 комплект.

Вогнегасники вуглекислотні (типу ОУ-2): 1 прим.

Транспорт: 1 а/м.
Склад бригади і функціональні обов'язки:
1. Старший суддя «КЧ» (Старший суддя бригади):

Організує роботу всієї бригади в контрольній зоні «КЧ». При розгортанні бригади на місці роботи контролює правильність розміщення щитом-знаком, комплектацію необхідним устаткуванням і годинниками.

При проїзді «Закриваючого автомобіля» - доповідає Начальнику безпеки про готовність поста КЧ.

Знаходиться в суддівському автомобілі за встановленим щитом-знаком «КЧ» (зображення циферблата годинника на червоному тлі).

Відповідає за роботу суддівського поста КЧ. Контролює час в'їзду спортивного автомобіля в контрольну зону і час подачі Карнета (Контрольної Карти). Робить усі необхідні відмітки часу в маршрутних документах екіпажів і суддівському протоколі.
2. Суддя «КЧ».

Знаходиться поруч із суддівським автомобілем «КЧ». Приймає від екіпажа Карнет (Контрольну Карту) і передає Старшому судде КЧ для запису необхідних відміток, після чого – повертає Карнет (Контрольну Карту) екіпажу.

При наявності демонстраційного (перекидного) годинника – відслідковує момент переходу хвилин і переставляє показання на демонстраційному табло годинника.

Посадові інструкції суддів бригади КЧ


1. Старший суддя бригади (Старший суддя «КЧ»)
При розгортанні бригади до початку «спортивного каналу»:
- Контролює розміщення суддівської постів «КЧ»

- Перевіряє правильність встановлення на робочому місці суддівського автомобіля КЧ

- Перевіряє правильність розміщення щитів-знаків у такій послідовності (по ходу руху учасників):

1) «До КЧ 10 м» (годинник на жовтому тлі),

2) «Пункт КЧ» (годинник на червоному тлі),

3) «Кінець всіх обмежень» (чорні діагональні смуги в колі на білому/бежевому тлі),

- Контролює наявність на посаді КЧ суддівських годинників

- Доповідає Начальнику безпеки, що проїжджає в «Закриваючому» автомобілі про готовність поста КЧ.


Під час проходження «спортивного каналу»:

- знаходиться в автомобілі КЧ

- контролює час перетинання спортивним автомобілем лінії початку контрольної зони «КЧ» (місце встановлення щита-знака з зображенням циферблата годинника на жовтому тлі – за 10-25 метрів до КЧ);

- контролює час подачі екіпажем Карнета;

- приймає від Судді КЧ Карнет екіпажа, що знаходиться у своєму автомобілі поруч із суддівським автомобілем КЧ;

- записує час подачі Карнета – годину і хвилину – у графу «Час відмітки» у Карнете і у суддівському «Протоколі КЧ»

- через Суддю КЧ повертає Карнет екіпажу;
По закінченні проходження «спортивного каналу»:

- по закінченні роботи – підписує оформлений за часом відкриття і закриття «Протокол КЧ»

- дочекавшись приходу обох «Відкриваючих» автомобілів (1-я і 2-я «мітла») із Заступником начальника безпеки, і тільки за вказівкою 2-й «мітли»! – починає «згортання» роботи бригади в контрольній зоні «КЧ»;

- контролює здачу суддівських протоколів 2-й «мітлі»

- контролює збір усіх щитів-знаків із суддівського посту КЧ;

- при наявності планової роботи на іншому СД – відповідає за переїзд усієї бригади на наступне місце роботи;

- при повному закінченні роботи бригади здає все суддівське устаткування в обумовлене місце і час.
2. Суддя «КЧ»
- знаходиться поруч з автомобілем КЧ з боку «робочого» вікна Старшого Судді КЧ;

- приймає з вікна екіпажа, що під'їхав, Карнет і передає його у вікно Старшому судде КЧ – для здійснення процедури відмітки.

- після здійснення відмітки повертає Карнет екіпажу;

- при наявності демонстраційного годинника – контролює перебіг часу по годиннику, що знаходиться в Старшого судді КЧ і переставляє показання на демонстраційному табло годинника.