asyan.org
добавить свой файл
1
Компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування

автомобілів та на транспортне обслуговування
Відповідно до постанови від 14 лютого 2007 р. № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин,ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування

автомобілів призначаються:


 • інвалідам та дітям-інвалідам, які в установленому порядку забезпечені автомобілем;

 • інвалідам та дітям-інвалідам, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти;

 • інвалідам та дітям-інвалідам, які мають у користуванні мотоколяски.Для одержання компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування

автомобілів подаються:


 1. заява;

 2. технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім’я інваліда, законного представника інваліда, законного представника дитини-інваліда;

 3. копія посвідчення водія;

 4. висновок медико-соціальної експертної комісії про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем.Компенсація на транспортне обслуговування призначається

інвалідам та дітям-інвалідам, які:


 1. перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;

 2. перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями;

 3. мають право на забезпечення автомобілем, але за власним бажанням відмовилися від нього і бажають одержувати компенсацію;

 4. мають право на безоплатне забезпечення автомобілем, але не одержали його у зв’язку з протипоказанням до керування ним або мають право на пільгове забезпечення автомобілем (за 7 відсотків вартості) , але не одержали його у зв’язку з відсутністю можливості передати члену сім’ї право на керування автомобілем;

 5. мають право на забезпечення автомобілем (за 30 відсотків вартості) , але не одержали його у зв’язку з протипоказанням до керування ним.


Для одержання компенсація на транспортне обслуговування

подаються: 1. заява;

 2. висновок медико-соціальної експертної комісії про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем.

Підставою для виплати компенсації на транспортне обслуговування інвалідам І та ІІ груп з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1); інвалідам війни І групи по зору або без обох рук; інвалідам, які мають кукси обох ніг і рук, є заява та копія висновку медико-соціальної експертної комісії про встановлення відповідної групи інвалідності.