asyan.org
добавить свой файл
1
Комбінації вправ на гімнастичних приладах

для чоловіків (1 семестр)
Акробатика
З упору присів перекид вперед – перекид вперед в сід ноги нарізно – коловий перекат – перекат назад в стійку на лопатках – перекат вперед в упор присів – перекид назад – стрибком з поворотом направо (наліво) широка стійка ноги нарізно руки в сторони – переворот в сторону – поворот направо (наліво) в напівприсід руки назад – перекид вперед стрибком – стрибок вгору прогинаючись – основна стійка.
Бруси
З упору на передпліччях підйом махом назад – мах вперед – махом назад стійка на плечах – опускання назад в упор і махом вперед упор сидячи ноги нарізно – темповий відбив і перемах у середину – махом назад зіскок прогинаючись.
Перекладина
З вису підйом переворотом – мах назад і махом вперед оберт назад – перемах правою – перемах лівою – поворот кругом – махом назад зіскокпрогинаючись.
Кінь.
З упору стоячи хватом за ручки перемах правою – перемах лівою – перемах правою назад – перемах лівою назад – круг правою – перемах правою – пере махом лівою зіскок з поворотом направо.
Кільця
З упору стоячи наскок в упор – розмахування в упорі – махом вперед кут – махом назад зіскок прогинаючись.