asyan.org
добавить свой файл
1
Кодекс професійної Етики

 

Українська Асоціація зі Зв‘язків із Громадськістю (далі – UAPR) визнає Статут Організації Об‘єднаних Націй, зокрема, загальні права на свободу слова, свободу засобів масової інформації, свободу зібрання та вільний доступ до достовірної, точної та правдивої інформації.

 

Керуючись цими принципами, правовими нормами та професійними стандартами у сфері міжнародних зв‘язків із громадськістю, які викладено у Стокгольмській Хартії Міжнародної Організації Консультантів у Галузі Комунікацій, а також у професійних статутах Королівського Інституту Зв’язків із Громадськістю  та Міжнародної Асоціації Зв‘язків із Громадськістю, Українська Асоціація Зв‘язків з Громадськістю цим проголошує такі принципи та стандарти професійної та етичної поведінки.

 

1.   Принципи та стандарти професійної та етичної поведінки.
Члени Асоціації зобов‘язані:
 1.1.  Відповідати найвищим стандартам у практичній діяльності в сфері зв‘язків із громадськістю, завжди належним чином поводитися з колишніми та теперішніми клієнтами, іншими членами Асоціації та іншими спеціалістами в галузі зв‘язків із громадськістю, представниками інших професій, постачальниками, посередниками, журналістами та засобами комунікації, співробітниками, і понад усе з громадськістю.

 

1.2.  Знати, розуміти та виконувати цей Кодекс, будь-яке доповнення до нього, будь-які інші кодекси, які є частиною цього, та завжди знати зміст та рекомендації останніх положень або практичних інструкцій, виданих UAPR, а також відповідати високим стандартам діяльності, зазначеним у цих документах.

 

1.3.  Підтримувати цей Кодекс та співпрацювати з іншими членами Асоціації в цьому напрямку, шляхом виконання рішень з будь-якого питання, яке виникає щодо його застосування. Член Асоціації, який свідомо примушує або дозволяє іншому члену або своєму працівнику діяти таким чином, що суперечить цьому Кодексу, є учасником цієї дії та вважається його порушником.

 

Членам Асоціації заборонено:
 1.4.  Брати участь в будь-якій діяльності або поводитися таким чином, що може зашкодити репутації Асоціації або репутації та інтересам професії спеціаліста зі зв‘язків з громадськістю.

 
2. Поведінка по відношенню до громадськості, засобів масової інформації та інших спеціалістів.

 

Члени Асоціації зобов‘язані:

 

2.1.  Проводити свою професійну діяльність з належним урахуванням суспільних інтересів.

 

2.2.  Поважно ставитися до правдивої і ніколи свідомо або необережно не розповсюджувати неправдиву або помилкову інформацію, та дбати про те, щоб не робити цього через необачність.

 

2.3.  Пересвідчитися, що інтереси будь-якої організації, з якою у них є професійні контакти, представлені належним чином згідно з чинним законодавством.

 

2.4.  Працюючи зі спеціалістами інших професій, знати та поважати кодекси цих професій, та свідомо їх не порушувати.

 

2.5.  Надавати інформацію новинного характеру для оприлюднення засобам масової інформації без будь-якої грошової або іншої винагороди ЗМІ або їхнім працівникам, або третім особам, за її використання або оприлюднення. Новинні матеріали повинні з‘являтися лише  за рішенням редакторів або журналістів, а не в результаті будь-яких винагород.

 

2.6.  У випадку, якщо час або місце у медіа були придбані з недвозначною метою публікації або трансляції непрямого рекламного матеріалу, наполягати на тому, щоб цей час або місце було чітко позначено як “Реклама”.

 

2.7.  Чітко дотримуватися основоположних принципів Асоціації щодо прозорості по відношенню до подарунків, не пропонувати та не давати, не змушувати клієнта пропонувати або давати будь-який подарунок або іншу винагороду засобам масової інформації, посадовим особам державних установ, службовцям будь-яких установ чи організацій, з метою сприяти інтересам клієнта шляхом недозволеного оприлюднення інформації, або якщо такі дії суперечать суспільним інтересам.

 

2.8.  Не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману або надану в ході професійної діяльності.

 

2.9.  Не пропонувати та не чинити будь-яких дій, які можуть мати неналежний вплив на державні або законодавчі органи, або на засоби комунікації.

 

2.10.  Не використовувати особисто та не дозволяти своїм клієнтам використовувати службове становище посадових осіб державних установ або засобів масової інформації, щоб сприяти інтересам клієнта, якщо такі дії суперечать суспільним інтересам.
 
3.  Поведінка по відношенню до клієнтів та робітників.

 

Члени Асоціації зобов‘язані:

 

3.1.  Виконувати прийняті принципи конфіденційності по відношенню як до наявних, так і до колишніх клієнтів, не розголошувати та не використовувати конфіденційну інформацію для завдання збитків чи іншої шкоди клієнтам, або для отримання фінансової вигоди членом Асоціації або компанією члена Асоціації, за винятком тих випадків, коли клієнт самостійно оприлюднив таку інформацію або надав особливий дозвіл на її розголошення; виняток із цього положення становить розголошення інформації за рішенням суду.

 

3.2.  Відкрито заявляти про випадки, коли його власні інтереси або обставини суперечать інтересам клієнта.

 

3.3.  Приймати оплату, комісійні або інші винагороди за послуги, які будуть надані або надаються клієнту / роботодавцю, лише за умови, що вищевказані фактори доведені до відома та погоджені з клієнтом / роботодавцем.

 

3.4.  У випадку, коли надання послуг клієнту або роботодавцю може призвести до порушення цього Кодексу, член Асоціації повинен негайно проінформувати про це клієнта або роботодавця, та вжити всіх заходів щоб переконати клієнта або роботодавця поважати цей Кодекс. Якщо клієнт або роботодавець наполягає на діях, які порушуватимуть цей Кодекс, член Асоціації повинен виконувати цей Кодекс, незважаючи на наслідки.

 

Членам Асоціації заборонено:

 

3.5.  Зловживати інформацією стосовно бізнесу клієнта, в тому числі інформацією для службового використання або конфіденційною інформацією, для отримання фінансової або іншої вигоди.

 

3.6.  Надавати послуги клієнту на таких умовах, які можуть зашкодити незалежності, чесності, об‘єктивності або принципам члена організації.

 

3.7.  Представляти інтереси сторін, що конфліктують або конкурують між собою, без їхньої на це згоди.

 

3.8.  Гарантувати результати, досягнення або недопущення яких виходить за рамки можливостей члена Асоціації.

 

3.9.  Укладати контракт з клієнтом або роботодавцем, в якому член Асоціації гарантує досягнення кількісних та якісних результатів, використовуючи методи та засоби, які суперечать цьому Кодексу.
3.10.  Пропонувати роботу співробітнику компанії члена Асоціації або клієнту, з яким член Асоціації має юридичні стосунки (контракт), без попередніх переговорів з керівництвом цієї компанії або клієнта (цей пункт не стосується оголошень про вакансії в засобах масової інформації).

 

3.11.  Радити своїм клієнтам встановлювати ділові стосунки з компаніями або організаціями, де член Асоціації має фінансові, комерційні або інші інтереси, попередньо не повідомивши про такі інтереси. Неприпустимо, щоб член Асоціації одержував будь-яку винагороду від третьої сторони за послуги, надані на вимогу клієнта або роботодавця без попередньої згоди клієнта або роботодавця.

 

3.12.  Член Асоціації не має права відмовити або прийняти пропозицію від клієнта на основі поглядів або кола інтересів його або її роботодавця.

 
4.  Поведінка по відношенню до професії спеціаліста зі зв‘язків з громадськістю

 

Члени Асоціації зобов‘язані:

 

4.1.  Твердо дотримуватися найвищих стандартів точності та правдивості, уникати безглуздих заяв або несправедливих порівнянь, та віддавати належне визнання ідеям та висловам, запозиченим від інших.

 

4.2.  Член Асоціації має право надавати свої можливості та послуги будь-якому потенційному клієнту, за своєї власної ініціативи або за дорученням клієнта, за умови, що цим він не намагається порушити будь-який існуючий контракт, або заподіяти шкоду репутації та можливостям будь-якого іншого члена Асоціації або консультанта, який вже надає послуги цьому клієнтові.

 

4.3.  У випадку, якщо клієнт просить представника асоціації оцінити професіоналізм роботи іншого її члена, запрошений до оцінювання представник має повідомити клієнта та оцінювану сторону про проведення такої оцінки.

 

4.4.  За наявності доказів того, що член Асоціації або компанія члена Асоціації веде неетичну, непорядну або незаконну діяльність, яка порушує цей Кодекс, члени Асоціації зобов‘язані доповісти цей факт керівництву та Комітету з етичних стандартів Асоціації.

 

Членам Асоціації забороняється:

 

4.5.  Завдавати шкоди професійній репутації або діяльності іншого члена Асоціації.

 
5.   Дискримінуюча поведінка

 

5.1.  Член Асоціації зобов‘язаний дбати про те, щоб професійні обов‘язки виконувалися без дискримінації на підставі статі, расової або релігійної приналежності, інвалідності або будь-яких інших форм дискримінації.


Я , ______________(П.І.Б.) __________________, підтверджую, що ознайомився з даним Кодексом, зрозумів всі його положення і зобов'язуюсь дотримуватись їх у своїй професійній діяльності.


«___» ________ 2009р. ___________________________ _______________

П.І.Б. ПІДПИС