asyan.org
добавить свой файл
1
Зміст навчальної програми з медичної хімії для студентів фармацевтичного факультету за спеціальністю "Клінічна фармація", кваліфікація - провізор

клінічний

I. Загальна медична хімія. Предмет та завдання медичної хімії. Термінологія. Сучасний стан та основні проблеми медичної хімії. Основні етапи розвитку медичної хімії

Зв'язок медичної хімії з досягненнями інших наук. Виникнення медичної хімії. Роль вітчизняних учених у розробці способів добування різноманітних груп лікарських речовин. Завдання медичної промисловості у забезпеченні населення України лікарськими засобами. Методологічні основи та принципи класифікації лікарських речовин. Номенклатура. Вивчення взаємозв'язку "хімічна будова - фармакологічна дія" як передумова цілеспрямованого синтезу лікарських засобів.

Лікарські речовини як хімічні сполуки. Хімічні та фізико-хімічні аспекти дії ліків. Вплив хімічних властивостей ліків на всмоктування, розподіл та виведення. Проліки. Ліпофильність. Молекулярна маса, кислотність, лужність, здатність до відновлення, ізомерія.

Джерела та способи добування лікарських речовин. Природні речовини (неорганічні та органічні), синтетичні та напівсинтетичні лікарські речовини.

Державні принципи та положення, що регламентують якість лікарських засобів. Організація контролю якості лікарських засобів в Україні. Стандартизація та сертифікація лікарських препаратів. ДФУ. Структура монографії.

Фармацевтичний аналіз. Основи фармацевтичного аналізу. Порівняння фармакопейних вимог та методів контролю з нормами та методами контролю іншої продукції, що випускається згідно з ДСТУ та ТУ. Опис зовнішнього вигляду лікарської речовини та оцінка її розчинності як загальна орієнтовна характеристика досліджуваної речовини. Ідентифікація лікарських речовин. Загальна фармакопейна стаття "Ідентифікація". Удосконалення способів ідентифікації у зв'язку з розвитком хімічних та фізичних наук (на прикладі Державної фармакопеї України). Застосування фізичних та фізико-хімічних методів аналізу для ідентифікації.

Елементний та функціональний аналіз. Основи експрес-аналізу. Загальні фармакопейні положення щодо визначення сторонніх речовин у лікарських засобах (випробування на чистоту). Природа та характер домішок. Загальні та окремі методи виявлення домішок. Значення фізичних констант як показників відносної чистоти лікарських речовин. Хроматографічні методи виявлення домішок. Фармакопейне визначення домішок, що зустрічаються найчастіше. Способи кількісної та напівкількісної оцінки вмісту домішок. Розвиток вимог щодо досліджень на чистоту лікарських речовин.

Хімічні основи дії лікарських засобів. Основні шляхи метаболізму лікарських препаратів. Методи визначення метаболітів у біологічних рідинах. Хімічні реакції, які лежать в основі метаболізму. Шляхи корекції. Взаємодія ліків. Хімічні несумісності. Хімічні агоністи, антагоністи. Хімічна аналогія як основа пошуку фармакологічних аналогів. Основи пошуку та створення нових лікарських препаратів. Цілеспрямований пошук. 08АК. Комп'ютерні програми моделювання структури. Емпіричний пошук. Стабільність та терміни зберігання лікарських засобів. Умови зберігання, проблема стабільності та шляхи її вирішення. Терміни зберігання лікарських засобів.

II. Спеціальна медична хімія

Засоби, що діють переважно на центральну нервову систему. Засоби для наркозу. Діетиловий ефір, галотан, тіопентал, кетамін, пропофол, кислота гідроксимасляна, натрію оксибутират, азоту оксид. Фізико-хімічні властивості засобів для наркозу. Особливості реакції окислення діетилового ефіру (вибухонебезпечність), необхідність особливих умов зберігання та використання. Спирт етиловий як лікарський засіб. Взаємодія з іншими препаратами.

Анальгетики наркотичні. Морфін та його аналоги. Морфін, кодеїн, буторфанол. Проблема створення анальгетиків типу морфіну. Роботи щодо встановлення взаємозв'язку хімічної структури з фармакологічною дією. Соціальне значення досліджень з пошуку анальгетиків типу морфіну. Похідні піперидину. Фенілпиперидин (фентанил), тримеперидин (промедол). Інші опіоїди. Бупренорфін, трамадол.

Анальгетики ненаркотичні. Саліцилати. Кислота ацетилсаліцилова, ацетилсалицилат лизину, Похідні піразолу. Метамізол натрий, амінофеназон, пропифеназон. Аніліди. Парацетамол, пропацетамол.

Нестероїдні протизапальні засоби. Похідні піразолу. Фенілбутазон. Значення досліджень у групі піразолону для отримання лікарських речовин направленої дії. Методи синтезу похідних піразолону і піразолідиндіону. Спільні та окремі методи аналізу. Вимоги до якості, зберігання. Похідні оцтової кислоти. Індометацин, диклофенак, кеторолак. Похідні пропіонової кислоти. Ібупрофен, напроксен, кетопрофен. Оксиками. піроксикам, теноксикам, мелоксикам. Похідні антранілової кислоти. Кислота мефенамова. Інші НПВЗ. Целекоксиб, набуметон, кислота ніфлумова, азапропазон, німесулід.

Специфічні протиревматичні засоби. Натрію ауротіомалат, пеніциламін, сульфасалазин.

Антипсихотичні (нейролептики): Похідні фенотіазину. Хлорпромазін,

левомепромазін, флуфеназін, трифлуоперазін, периціазін, тіоридазін, піпотіазин. Зв'язок між будовою і дією. Методи синтезу. Загальні властивості, правила техніки безпеки під час роботи з похідними фенотіазину. Вимоги до якості, вибір методів аналізу, стабільність. Похідні бутирофенону. Галоперидол, дроперидол. Похідні тіоксантену. Флупентиксол, хлорпротиксен, цуклопентиксол. Діазепіни та їх аналоги. Клозапін, оланзапін, кветіапін. Бензаміди. Сульпірид, амісульпірид.Транквілізатори (анксіолітики):

Похідні бензодіазепіну. Похідні бензодіазепіну як лікарські засоби направленої дії. Вплив замісників на фармакологічну активність в ряду: хлордіазепоксид, діазепам, оксазепам, нітразепам, феназепам. Діазепам, хлордіазепоксид, медазепам, оксазепам, клоразепат калий, лоразепам, алпразолам, тофизопам, гідазепам, феназепам. Похідні дифенілметану. Гідроксизін. Інші. Буспірон, мебикар. Снодійні та седативні:

Барбітурати. Метогекситал, барбовал, валокордін. Взаємозв'язок між біологічною дією і структурою в ряді: барбітал, фенобарбітал, етамінал-натрій, гексенал, тіопентал-натрій, бензонал. Спільні та окремі методи аналізу кислотних і сольових форм барбітуратів. Похідні бензодіазепіну та його аналоги. Нітразепам, тріазолам, темазепам, мидазолам, бротизолам. Зопіклон, золпідем. Інші засоби. Бромізовал, бромкамфора, гліцин.

Протисудомні. Барбітурати Фенобарбітал, бензобарбітал. Похідні гідантоїну. Фенітоїн. Сукциніміди. Етосуксимід. Похідні бензодіазепіну. Клоназепам. Іміностільбени. Карбамазепін. Інші Протисудомні засоби. Кислота вальпроєва, ламотригін, фелбамат, бекламід. Протипаркінсонічні (антихолінергічні та дофаминергічні) препарати.

Третинні аміни. Тригексифенідил. Біпериден. Леводопа, амантадин. селегілін, толкапон,ентакапон.

Аналептики: Похідні піридіну. Нікетамид (кордиамін). Похідні імідазолу. Етимізол. Психостимулятори. Ноотропні препарати. Похідні ксантина. Кофеїн. Амінокислоти. Кислота гамма-аміномасляна (ГАМК). Бемітил. Інші. Піритинол, пірацетам, вінпоцетин. Модафініл. Антидепресанти. Трициклічні похідні. Іміпрамін (імізин), амітриптилін, кломіпрамін, доксепін, Тетрациклічні похідні. Мапротилін. Інші. Флуоксетин," ціталопрам, пароксетин, сертралін, флувоксамін, міансерин, тразодон, нефазодон, міртазапін, бупропіон, тіанептин. Засоби, що діють переважно на аферентні нерви. Місцеві анестетики. Основні передумови та способи отримання місцевоанестезуючих лікарських засобів: Дослідження в ряду похідних екгоніну як передумова розвитку хімії місцевоанестезуючих засобів. Ефіри амінобензойної кислоти. Прокаїн.

Аміди органічних кислот. Бупівакаїн, лідокаїн, мепівакаїн, артикаїн, проксиметакаїн. Протикашльові, муколітики, відхаркувальні засоби. Декстрометорфан, окселадин, бутамірат, преноксдиазин, леводропропізин, глауцин, гвайфенізин, ацетилцистеїн, бромгексин, карбоцистеїн, амброксол. Талинолол, зфедрин, візин (тетризолін), тимолол, бетаксолол, карведилол.

Обволікаючі та адсорбуючі засоби. Препарати алюмінію. Альгельдрат, алюмінію фосфат, дигідроксиалюмінію натрію карбонат (карбальдрат), алмагель, сильмадрат. В 'яжучі. Сукральфат, пірензепін, вісмуту субцитрат, вісмуту субсаліцилат, вісмуту субнітрат. Засоби, що впливають на еферентний відділ нервової системи. Холінотропні засоби. Холіноміметики. Алкалоїди, похідні імідазолу. Пілокарпіну гідрохлорид Антихолінестеразні: Неостигмін, піридостигмін, дистигмін. М-Холіноблокатори. Естерифіцировані третинні аміни. Мебеверин. Четвертинні амонійові сполуки. Отилоній бромід, прифиний бромид, метациній йодид. Похідні папаверина. Папаверина гідрохлорид, дротаверин. Алкалоїди піридинового і тропанового ряду. Атропіна сульфат, гоматропін, бутилскополамін. Інші. Пінаверій, платифіліна гідрохлорид, альверин. Міорелаксанти. Похідні холіну. Суксаметоній. Інші. Панкуроній, векуроній бромід, квалідил, баклофен, тизанідин, толперизон, тетразепам. Гангліоблокатори. Четвертинні амонійови сполуки. Гексаметоний бромид.

Адренотропні засоби. Адреноміметичні засоби. Похідні Р-фенілетиламіну. Адреналіна гідрохлорид, норадреналіна гідрорхлорид, ефедрин. Ксилометазолін, тетризолін (візин), оксиметазолін (назол). Агоністи В-адренорецепторів: неселективні: оципреналин; селективні: сальбутамол, фенотерол, сальметерол.

Адреноблокатори. Піндолол. пропранолол (анаприлін), соталол, метипранолол, надолол, метопролол, атенолол, ацебутолол, бізопролол, небіволол, талінолол, карведілол. Антиадренергічні засоби. Алкалоїди індолового ряду. Резерпін, метилдопа. Похідні піперазину. Празозин. Симпатоміметики. Оксиметазолін. тетризолін, ксиметазолін, фенілпропаноламін, псевдоефедрин, епіфедин, клонідин. Дофамін та дофамінергічні препарати. Серотонін та серотонінергічні препарати, асоби, що впливають на обмін речовин

Гормональні та антигормональні препарати. Загальна характеристика, класифікація. Передумови до вживання гормонів як лікарських засобів. Діалектичний взаємозв'язок між хімічною будовою і фізіологічною дією гормонів.

Гормони гіпофізу. Адренокортикотропний гормон. Гормони задньої долі гіпофізу. Вазопресин, десмоприсин, окситоцин. Гонадотропіни. Хоріонічний гонадотропін, кломіфен. Аналоги гонадотропін релізинг гормона. Бусеримен, гозерелін, трипторелін. Антигонадотропні засоби. Даназол, гестринон. Гормони гіпоталамуса. Соматостатин, октеотид. Тиреотропні засоби. Левотироксин натрій, ліотиронін натрій. Антитиреоїдні засоби. Тіамазол. Препарати йоду. Антиструмін, калію йодид. Антипаратиреоїдні. Кальцитонін, мелатонін. Окислювально-відновлювальні властивості, проблема стабільності, якісний і кількісний аналіз. Інсулін та гіпоглікемічні засоби. Бігуанідини. Метроформін, буформін. Похідні сульфонілсечовини. Глібенкламід, хлорпропамід, карбутамід, гліпізид, гліквідон, гліклазид, глімепірид. Акарбоза, розиглітазон, репаглінід, ізодибут.

Препарати стероїдних гормонів кори наднирників. Кортикостероїди. Гідрокортизон, кортизон, флуокортолон, метилпреднізолон, преднізолон, триамцинолон, бетаметазон, флуоцинолон, клобетазол. Розвиток і сучасний стан хімії кортикостероїдів як лікарських засобів. Залежність між будовою і біологічною активністю: мінералокортикостероїди, глюкокортикостероїди. Шляхи підвищення біологічної активності. Особливості' фармакокінетики у залежності від властивостей стероїдних гормонів. Естрогени та гестагени. Естроген, медроксипрогестерон, прогестерон, зтиіилестрадіол, естрадіол, зстрон, гексестрон, поліестрадіол фосфат, фосфестрол, мегестрол, гестронон. Антиестрогени. Тамоксифен, торемифен.

Андрогени. Тестостерон, местеролон. Антиандрогени. Ципротерон, флутамид, бикалутамид. Стероїдні анаболіки. Метандієнол, метандриол, нанролол. Нестероїдні анаболіки. Калію оротат, метилурацил.

Вітаміни, історія розвитку хімії вітамінів. Вітаміни як лікарські речовини, класифікація, методи дослідження.

Вітаміни аліфатичного ряду. Кислота аскорбінова; окислювально-відновлювальні і кислотні властивості, причини нестійкості. Пантотенова кислота, пангамова кислота. Кальцію пантотенат, кальцію пангамат, декспантенол.

Вітаміни аліциклічного ряду. Ретиноли (вітаміни групи А), кальцифероли (вітаміни групи Д). Механізм утворення. Фізичні і хімічні властивості, стабільність. Вимоги до якості і методи аналізу. Особливості зберігання. Вітаміни ароматичного ряду. Нафтохінони (вітаміни групи К): філлохінон, фарнохінон та їх синтетичні аналоги -вікасол, менадіон, Вітаміни гетероциклічного ряду. Хроманові вітаміни — токофероли (вітаміни групи Е). Токоферолу ацетат. Окислювально-відновлювальні властивості, вимоги до якості, методи аналізу.

Фенілхроманові вітаміни (група Р). Флавоноїди - рутин, кверцетин. Роботи М.О. Валяшка в цій галузі.

Похідні піридину (вітаміни групи РР). Нікотинова кислота та її амід. Оксиметилпіридинові вітаміни (група Вд). Піридоксину гідрохлорид. Вітаміни, похідні птерину. Кислота фолієва (віт. Вд) та її антагоніст - тотрексат. Піримідинотіазолові вітаміни (тіаміни або вітаміни В і). Тіаміну хлорид, тіаміну бромід; якісний і кількісний аналіз. Коферментні препарати: кокарбоксилаза, фосфотіамін, бенфотіамін.

Ізоаллоксазинові вітаміни - рибофлавін (вітамін Вз). Біотрансформація, вимоги до якості, методи аналізу.

Корринові вітаміни (група В 12). Ціанокобаламін, кобамамід,. Аналіз структури, вимоги до якості, методи аналізу.

Мінеральні препарати, медичне значення неорганічних сполук кальцію, магнію та цинку. Кальцію глюконат, кальцію карбонат, кальцію лактат, кальцію лактоглюконат, кальцію гліцерилфосфат, кальцію ацетат безводний, калію хлорид, цинку сульфат, магнію лактат, магнію оксид, магнію аспартат, натрію фторид, панангін.

Препарати ферментів, креон, лікреаз, панкреатин, фестал, форте ензим, дигестал, іпентал, мезим, орнізим, пангрол, знзистал, бетаїн гідрохлорид, трипсин, гіалуронідаза, стрептокіназа, алтеплаза, фібринолізин, есенціале. Інгібітори ферментів. Анастрозол, летрозол, ексеместан.

Інгібітори ферментів. АПФ . Каптоприл, еналаприл, лізиноприл, периндоприл, беназеприл, фонізоприл, трандолаприл, моексиприл, зналаприлат. ангіотензина - II. Лосартан, епросартан, валсартан, ірбесартан, телмісартан.

ГМК КоА-редуктази. Симвастин, ловастин, правастин, флувастатин, аторвастин, церивастин.

Фосфодієстерази. Мілріон. Фібрати. Безафібрат, гемфіброзил, фенофібрат, ципрофібрат, етофібрат. Кровозаміннки та перфузійні розчини. Альбумін, перфторан, реополіглюкін, гелозуфин, рефортан, гемодез, глюкоза.

Електроліти. Калію хлорид, натрію хлорид, магнію сульфат, кальцію хлорид.

Засоби, які впливають на функцію виконавчих органів. Серцеві глікозиди.

Глікозиди наперстянки. Дигітоксин, дигоксин, лантозид С. Препарати глікозидів строфанту та конвалії. Синтетичні кардіотоніки. Амринон. Мілринон.

Антиаритмічні засоби. Прокаїнамід, адмалін, праймалін, мексилетин, пропафенон, флекаїнід, аміодарон, тацизин.

Діуретики. Хімічна класифікація діуретиків. Залежність фармакологічного ефекту від будови. Гіпотіазид, індапамід, фуросемід, торасемід, спиронолактон.

Периферичні вазодилататори.

Фентоламін, ксантинола нікотинат, пентоксифілін, ніцерголін, дигідроерготоксин, вінкамин, бенцилан. буфломедил, бендазол.

Антиангінальні засоби.

Препарати азотної та азотистої кислот. Гліцерил тринітрат, пентаеритритил тетранітрат, ізосорбіт динітрат, ізосорбіт мононітрат. Карбокромен. Хімічні властивості та реакції, які зумовлюють вибухонебезпечність нітрогліцерину та правила роботи з ним.

Антагоністи кальцію. Селективні: амлодипін, ісрадипін, ніфедипін, німодипін, нітрендипін, лацидипін, ріодипін, верапаміл, дилтіазем. Неселективні: фендилін.

Засоби, що впливають на зсідання крові та фібріноліз

Антитромботичні та антиагрегантні засоби. Феніндіон, варфарин, аценокумарол, гепарин, далтепарин, зноксапарин, надропарин, сулодексид, цертопарин натрий, клопідогрел, тиклопідин, дипіридамол, аміноплазмаль.

Інгібітори фібринолізу. Кислота амінокапронова, кислота амінометилбензойна, апротинін.

Антианемічні засоби. Заліза фумарат, заліза глюконат, заліза хлорид, заліза сульфат, оксид заліза сахарат, еритропоетин. Засоби, що впливають на функцію травлення. Протиблювотні та протинудотні. Ондансетрон, тропісетрон. Жовчогонні та гепатопротектори. Кислота хенодіоксихолова, кислота урсодіоксихолова, нікотинілметиламід, соларен, фебихол, сілімарин, орнітин оксоглурат, антраль, тіотриазолін, гепасол, цитраргінін.

Антацидні, інгібітори «протонного насоса». Омепразол. пантопраюл. лансопразол, рабепразол, альтан, піфламін. Послаблюючі. Цизаприд, домперидон, рідкий парафін, бісакодил, натрій пікосульфат, магнію сульфат, лактулоза, макрогол, докузат натрій.

Стимулятори перистальтики. Метоклопрамід, цизаприд, домперидон.

Антиперистальтичні. Лоперамид, уцара. Знтеросорбенти. Вугілля активоване, пектин, атапульгіт, діосмектит. Протимікробні та антипаразитарні засоби. Сульфаніламідні препарати. Класифікація сульфаніламідних засобів. Вплив хімічних властивостей та будови на тривалість та спектр протимікробної дії. Механізм дії. Історія створення та застосування. Скринінг та цілеспрямований синтез у ряду сульфаніламідів. Загальний метод синтезу. Вибір хімічних та фізико-хімічних методів для ідентифікації та кількісного визначення сполук, виходячи з кислотно-основних властивостей, реакцій ароматичного циклу, наявності замісників в амідній та аміногрупах. Методи аналізу (спільні та окремі). Стрептоцид, сульфадимідин, сульфаетидол, сульфадиметоксин, сульфаметоксазол й триметоприм (бісептол), сульфаметрол й триметоприм, сульфацетамид. Антибактеріальні засоби, похідні хіноксаліну, нітрофурану, оксихіноліну та інші. Кислота налідиксова, кислота піпемідова, кислота оксолінова, метронідазол, тінідазол, онідазол, нітрофурантоїн, фуразидин, кислота фузидова, нітроксолин, діоксидин. Протитуберкульозні засоби.

Класифікація протитуберкульозних засобів. Історія створення. Залежність дії від хімічної будови. Ізоніазид, фтивазид, флуренізид, протіонамід, етіонамід. піразинамід, етамбутол.

Антибіотики. Загальна характеристика. Розвиток науки про антибіотики. Роботи 1.1. Мечнікова, Л. Пастера, А. Флемінга. Встановлення структури пеніциліну, відкриття стрептоміцину, граміцидину. Становлення промисловості антибіотиків. Методи добування антибіотиків і шляхи створення нових антибіотиків (скринінг, хімічна трансформація, частковий направлений синтез). Біологічні, хімічні і фізико-хімічні методи кількісного визначення антибіотиків. Класифікація антибіотиків. Хімічні класи антибіотиків. Синтетичні та напівсинтетичні антибіотики. Активність окремих груп у залежності від будови. Взаємодія з іншими ліками. Особливості метаболізму та механізму дії.

Пеніциліни. Загальна характеристика хімічної структури, порівняльна стійкість до хімічних реагентів і ферментів. Бензилпеніцилін, феноксиметилпеніцилін, ампіцилін, амоксицилін, оксацилін. Цефалоспорини. Хімічна структура, синтез похідних на основі 7—АДЦК (цефалексин) і 7-АЦК (цефалотин, цефотаксим). Цефалексин, цефазолін, цефоксетин, цефурексин, цефамандол, цефотаксим, цефтриаксон, цефоперазон.

Аміноглікозиди. Стрептоміцин, торбаміцин, гентаміцин, канаміцин. амікацин. Лінкозаміди. Клиндаміцин, лінкоміцин.

Макроліди. Зритроміцин, спіроміцин, мідекаміцин, олеандоміцин, рокситроміцин, кларитроміцин, азитроміцин. Тетрацикліни. Доксициклін, метациклін, тетрациклін. Амфеніколи. Стереоізомерія, зв'язок між будовою, біологічною активністю і токсичністю. Синтез левоміцетину і його ефірів (стеарату, сукцинату), Левоміцетин, тіамфенікол. Фторхінолони. Офлоксацин, ципрофлоксацин, пефлоксацин, норфлоксацин.

Антисептичні та дезинфікуючі засоби.

Хімічна природа антисептичних та дезинфікуючих засобів. Основи дії. Взаємодія з іншими препаратами. Цинка оксид, кислота саліцилова, хлоргексидин, кислота борна, фурацилін, препарати йоду, хлорхінальдол, перекис водню, бензалконій, калію перманганат, натрію гіпохлорит, діамантовий зелений, сірка, бензоїлпероксид, резорцин, кислота азелаїнова, цинк гіалуронат.

Ртуті дихлорид, ртуті окис жовтий, ртуті оксиціанід. Порівняльна характеристика хімічних властивостей у взаємозв'язку з антибактеріальною дією.

Противірусні засоби. Хімічна класифікація противірусних засобів. Особливості противірусної дії у залежності від хімічної будови. Ацикловір, ремантадин, ленозин

Антипротозойні препарати. Німоразол, тенонітрозол. Засоби для лікування корости. Перметрин, бензилбензоат, малатіон. Протималярійні. Хлорохін, гідроксихлорохін, піриметамін. Протигрибкові препарати.

Хімічні групи протигрибкових препаратів. Вибір лікарських форм у залежності від фізико-хімічних властивостей. Хімічні основи дії протигрибкових препаратів. Ністатин, натаміцин, гризеофульвін, клотримазол, міконазол, еконазол, ізоконазол, кетоконазол, бифоназол, оксиконазол,. сертаконазол, ундециленова кислота, циклопірокс, тербинафін, аморолфін, нафтифін, флуконазол, траконазол, ітраконазол.

Антигельмінтні засоби. Основні хімічні групи та природа дії протигельмінтних препаратів. Празиквантел, мебендазол, піперазин, пірантел, левамізол. Засоби для лікування злоякісних новоутворень. Протипухлинні антибіотики. Доксирубіцин, блеоміцин, нітоміцин. Алкілуючі сполуки. Циклофосфамід, бусульфан, лобустин, дакарбазин. Антиметаболіти. Метотрексат, меркаптопурин, тіогуанін, флударабін, цикарабін, флуороурацил, тегафур, гемцитабін.

Алкалоїди. Вінбластин, вінкристин. Інші. Цисплатин, карбоплатин, оксалиплатин, аспаркіназа, гідроксикарбамід. Засоби для лікування захворювань, спричинених розладами системи імунологічного захисту

Антигістамінні препарати. Кислота кромогліциєва, левокабастін, азеластін, лорсетадин, недокроміл, дифенгідрамін, клемастин, доксиламін, диметинден, хлоропірамін, прометазин, меклозин, цетиризин, ципрогептадин, астемізол, терфенадин, лоратадин, медгидролін, кетотифен, акривастин, ебастин, епінастин, фексофенадин, хіфенадин, лодоксамід. Протиастматичні. Теофілін, амінофілін. Антидоти. Основа дії антидотів при отруєнні хімічними та лікарськими агентами. Підбір антидотів у залежності від хімічної природи отрути. Вимоги до антидотів. Пентацин, тетацин кальцію, натрію тіосульфат, цитохром С, налоксон, метіонін, пруський синій, дефероксамін.