asyan.org
добавить свой файл
1
МОВЛЕННЄВА КАРТКА

1.Прізвище,ім’я по батькові_________________________________________

Дата народження__________________________________________________

Школа, клас (дит. садок)____________________________________________

Домашня адреса, телефон___________________________________________

_________________________________________________________________

Батьки___________________________________________________________

_________________________________________________________________

2.Дата зарахування на логопедичний пункт___________________________

3.Скарги вчителів чи батьків _______________________________________

__________________________________________________________________

4.Стан слуху - в нормі, присутні інші причини ( ____________________)

5.Висновок психотерапевта _________________________________________

__________________________________________________________________

6.Дані про хід розвитку мови ________________________________________

__________________________________________________________________

7.Стан артикуляційного апарату ____________________________________

Зуби - нормальні,великі,дрібні,рідкі,деформовані,поза щелепною дугою.

Губи – нормальні. Товсті. вузькі, розщеплення,рубці,парез.

Прикус – нормальний, прогнатія,прогенія,відкритий(боковий,передній)

Язик – нормальний, великий, маленький, довгий, короткий, широкий, вузький,м.ясистий,малорухливий,в.ялий,напружений,парез.

Підязикова звязка - нормальна,коротка, довга, приросла, відсутня, малорухлива.

8.Загальна характеристика мови :

запис бесіди, самостійних зв’язних висловлювань_______________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Словниковий запас – активний словник не відповідає віковій нормі,

активний словник нижчий за вікову норму.

активний словник менший від пасивного словника

словник у межах повсякденного вжитку, ширший.

чи правильно використовуються слова за значенням (так, ні), чи є заміни слів __________________________ які частини мови переважно вживаються та ін.

__________________________________________________________________
граматична будова ( можливості граматичного оформлення мови, типи речень (двоскладні, прості, поширені), наявність аграматизмів __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

- вимова і розпізнавання звуків (_________________),

 • вимова звуків: їх відсутність (__________________),

 • неправильна вимова (___________________),

 • заміна і сплутування окремих звуків (__________________),

 • називання самостійне, відображена, ізольована.

 • міжзубна вимова (_________________)

- призубна вимова (_________________)

- губно-зубна вимова, (______________)

- бокова вимова, (_________________)

- носова вимова, (_________________)

- гаркава вимова, (_________________)

- розпізнавання звуків на слух

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

- вимова слів з різним складом

Вимовляє основні побутові слова правильно, пропускає звуки (______), склади (______),називає окремі слова _______________________________

- чіткість мови - змазана, норма, крізь зуби, в’яла, нечітка.

- темп мови - нормальний, повільний, тахілалія, брадилалія, спотикання.

9.Читання - розуміє прочитане, розповідає з допомогою навідних питань, читає повільно, норма.

10. Письмо - пропускає звуки (______), склади (______),інш._____________

11. Прояви заїкуватості – відсутні, присутні, часткові.

12. Коротка характеристика дитини за даними педагогічних спостережень - увага (стійка,тривала,нестійка,тимчасова);

Пам’ять (зорова,слухова,тривала,тимчасова,емоційна)

Ставлення до дефекту (байдуже,комплексує,бажання виправити –активне,пасивне);

Ставлення батьків до дефекту – бажання допомогти виправити дефект, відсутнє бажання допомагати дитині.

13. Висновки логопеда – ФНМ (фонетичний недорозвиток мовлення), ФФНМ (фонетико-фонетичний недорозвиток мовлення); дислексія, дисграфія, інш._____________________________________________________

14. Результати виправлення мови (відмічаються в картці на момент випуску з логопедичного пункту і візуються вчителем або батьками)

Звуки поставлені,автоматизовані,частково введенні у зв’язне мовлення,

Звуки (______________________________________________) поставлені
Звуки (__________________________________________) частково поставлені
Звуки(_________________________) поставлені, але не автоматизовані.
Залишений на наступний навчальний рік (слідкувати за вимовою, працювати над вправами (дихання, дикцією, для язика, для губ, моторикою)

Випускник логопедичного пункту

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Анкета для батьків
П.І.П. батьків____________________________________________________

_________________________________________________________________
П.І.П. дитини ___________________________________________________

_________________________________________________________________
Рік.число народження______________________________________________________
Домашня адреса__________________________________________________
(телефон) моб.__________________ дом._____________________________
Школа. клас ______________________________________________________
Скарги вчителів,батьків.___________________________________________

__________________________________________________________________
Дані про хід розвитку мови._________________________________________
__________________________________________________________________
Стан слуху ______________________________________________________
Прояви заїкання___________________________________________________
Коротка характеристика дитини____________________________________
__________________________________________________________________
Чи проводилась корекція мовних вад (ким, де?)______________________
__________________________________________________________________
Улюблена справа дитини___________________________________________

______________________________________________________
Журнал обліку відвідування
Облік відвідування занять дітьми ведуть у журналі. На кожну групу дітей відводять відповідну кількість сторінок.

Для дітей, з якими проводять індивідуальні заняття, відводять окремі сторінки.

У кінці журналу відводять місце для опису стану мовлення та успішності дітей, що заповнюють за такою формою:

 1. Прізвище, ім'я.

 2. Школа - клас, дитячий садок - група.

 3. Домашня адреса.

 4. Дата зарахування до логопедичного пункту.

 5. Вади мовлення.

 6. Дата випуску з логопедичного пункту.

 7. Стан мовлення, успішність на час випуску, рекомендації щодо подальшої роботи. Відомості беруть з мовних карток.

 

Журнал обліку консультацій

(заповнює вчитель-логопед при наданні консультацій батькам у логопедичному пункті)

 1. Дата консультацій.

 2. Прізвище, ім'я.

 3. Домашня адреса.

 4. Вади мовлення.

 5. Рекомендації логопеда.Перелік обладнання логопедичного пункту

 1. Настінне дзеркало для логопедичних занять (50 х 100 см) - 1шт.

 2. Настільне дзеркало (60 х 80 см) - 1 шт.

 3. Дзеркало для індивідуальної роботи (9 х 12 см) - 8 шт.

 4. Логопедичні зонди, шпателі - 8 компл.

 5. Умивальник - 1 шт.

 6. Настільна лампа - 1 шт.

 7. Класна дошка - 1 шт.

 8. Шафи - 2 шт.

 9. Столи лабораторні - 2 шт.

 10. Стіл канцелярський - 1 шт.

 11. Парта одномісна - 6 шт.

 12. Стілець - 6 шт.

 13. Магнітофон - 1 шт.

 14. Програвач з набором платівок - 1 шт.

 15. Діапроектор "Свет" або фільмоскоп - 1 шт.

 16. Наочний матеріал з розвитку мовлення (предметні, сюжетні, серійні малюнки та ін.) - 1 шт.

 17. Настільні ігри.

 18. Підручники й навчальні посібники.

 19. Прилад для корекції мовлення АІР-6 - 6 шт.

 20. Відеомагнітофон - 1 шт.

 21. Відеокасети - 10 шт.

 22. Екран - 1 шт.

Примітка: над стінними дзеркалами має бути електричне освітлення.

 

Список дітей з вадами мовлення (учні шкіл)


№ з/п

Прізвище, ім'я.


Школа, дитячий садок

Клас, група.


Домашня адреса.

Дата обстеження.


Успішність з рідної мови

Вади мовлення дитини і рекомендації

1Довідник учителя-логопеда / Авт.-упор. Лупінович С.М. - Тернопіль: Мандрівець, 2008.