asyan.org
добавить свой файл
1
{ Нову редакцію Додатку 12 див. в Документі Державної судової

адміністрації N 35 ( zc531-07 ) від 11.05.2007 }


ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА АПЕЛЯЦІЮ

(на постанову (ухвалу) судді, винесену в порядку, передбаченому

статтями 525, 1652, 1653, 177, 205 КПК України)


Додаток 12

до пункту 3.2.7 Інструкції
Лицьовий бік картки

Форма 12

Справа № ___________ / _______ р.

перереєстровано в _______ р. за № _________/___ р.


Дата надходження апеляції до суду “_____” ______________________ _______ р.
Суд, що виніс постанову _____________________________________________

Прізвище судді, який виніс постанову ___________________________________

Апеляцію подано:


- прокурором;

- підозрюваним, обвинуваченим, його захисником, законним представником;

- іншою особою ______________________________________________________________

(вказати, якою саме)

Апеляція подана на постанову судді:

- від “____”____________ ____р. про відмову в задоволенні скарги на постанову органу дізнання чи

слідчого про відмову в застосуванні заходів безпеки

- від “____”____________ ____р. про відмову в задоволенні скарги на постанову органу дізнання чи

слідчого про скасування заходів безпеки

- від “____”____________ ____р. про відмову в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

- від “____”____________ ____р. про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

- від “____”____________ ____р. про продовження строку тримання під вартою

- від “____”____________ ____р. про відмову в продовженні строку тримання під вартою

- від “____”____________ ____р. про відмову в проведенні обшуку

- від “____”____________ ____р. про направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу

- від “____”____________ ____р. про відмову в направленні обвинуваченого на стаціонарну експертизу

- іншу постанову місцевого суду ___________________________________________________

(указати, на яку саме)
Результати розгляду подання в суді першої інстанції

Стаття КК _____________________________________________________________

Суть постанови першої інстанції _________________________________________

_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Прізвище ____________________________________________________________________

ім’я ___________________ по батькові __________________________________________


Дата народження __________________ Повнолітній /неповнолітній

(потрібне підкреслити)


Прізвище головуючого при розгляді апеляції __________________________________

Прізвище прокурора, який бере участь у розгляді апеляції _______________________

Дата надходження витребуваних апеляційним судом відповідних матеріалів


“___” ______________ ____р. ____________________________________________________

“___” ______________ ____р. ____________________________________________________

Апеляція призначена до розгляду “___”__________ ____р.; “___”____________ ___р.

Апеляцію розглянуто “___”________ ___р. Скільки днів справа була на розгляді _____
Продовження додатка 12 2 Зворотний бік картки

Апеляцію відкликано “____” ___________ _____ р.


____________________________________________________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЇ

Апеляцію задоволено, у т. ч. частково / відмовлено в задоволенні апеляції:

І. Винесено ухвалу про залишення постанови судді без змін, а апеляції – без задоволення

ІІ. Винесено ухвалу про скасування постанови


ІІІ. Винесено іншу ухвалу (вказати, яку саме)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ухвалу суду звернуто до виконання “___” _____________________ _____р.
Дата повернення справи до суду першої інстанції “____” _______________ ___р.ІНШІ ВІДМІТКИ _____________________________________________________


_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________Обліково-статистична картка за даною формою заповнюється на кожну особу, щодо якої до апеляційного суду надійшла апеляція на постанову судді, винесену в порядку статей 525, 1652, 1653, 177, 205 КПК України
В.о. Голови
Державної судової адміністрації України

О.Булка