asyan.org
добавить свой файл
1
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ ________________________________

(посада роботодавця і

______________________________________

найменування підприємства)

від “___”_________________20___р. №____

ІНСТРУКЦІЯ №___

з охорони праці при роботі на мобільних кормороздавачах
Інструкція поширюється на працівників зайнятих експлуатацією мобільних кормороздавачів самохідних і причіпних. Разом з цією інструкцією працюючі повинні виконувати правила шляхового руху.

Загальні вимоги безпеки1. До роботи на мобільних кормороздавачах допускаються особи, що не мають медичних протипоказань, пройшли виробниче навчання, вступ­ний і первинний інструктаж на робочому місці по охороні праці. Оператор повинен мати посвідчення на право керування відповідним транспортним засобом на якому змонтовано чи з яким агрегатується кормороздавач (трактор, автомобіль).

2. На протязі 2-3 змін працівник виконує роботу під наглядом брига­дира чи наставника, після чого оформляється допуск до самостійної ро­боти.

3. Необхідно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. Не до­пускати: присутності в робочій зоні сторонніх (особливо дітей), розлиття спиртних напоїв і куріння, роботи в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння або в стомленому чи хворобливому стані.

4. Працюючий повинен виконувати тільки роботу по якій пройшов інструктаж і на виконання якої видано завдання, не перепоручати свою роботу іншим особам.

5. При роботі на мобільних кормороздавачах слід проявляти обе­режність у відношенні до небезпечних і шкідливих факторів; рухомі ма­шини і агрегати, незахищені рухомі елементи кормороздавачів, в першу чергу карданні і ланцюгові передачі, слизька підлога, агресивні тварини, не зафіксовані у відкритому стані ворота, відсутність чи несправність блокуючого пристрою проти запуску двигуна трактора при включеній передачі.

6. При виявленні несправності трактора, мобільного кормороздавача, пристроїв, інструменту, а також при пожежі, аварії порушенні правил і норм безпеки травмуванні працюючих, зупинити роботу негайно повідомити про це керівника виробничої дільниці, надати допомогу по­терпілому, приступити до усунення небезпеки.

7. Спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту повинні бути справними і примінятись за призначенням.

  1. За порушення вимог даної інструкції винні несуть відповідальність згідно законодавства

.
Вимоги безпеки перед початком роботи


1. Оглянути засоби індивідуального захисту, упевнитись в їх справ­ності, одягти і заправити, щоб не було звисаючих кінців, волосся заправи­ти під головний убір.

2. Одержати у керівника робіт наряд на виконання роботи, ознайоми­тись з маршрутом руху при перевезенні кормів.

3. Перевірити комплектність, справність трактора і кормороздавача, їх технічний стан повинен відповідати вимогам інструкції заводу-виготов-лювача. Трактор повинен бути укомплектований справним інструментом, медаптечкою, термосом з питною водою, гальмовими башмаками, справ­ним блокуючим пристроєм проти запуску двигуна при включеній передачі.

4. Перевірити комплектність і справність причіпних пристроїв трак­тора і кормороздавача. Тягово-зчіплений пристрій кормороздавача пови­нен мати справну регуліруєму опору і ресору для утримання дишла в потрібному положенні.

5. Впевнитись в наявності і справності шлангів і трубок гідросистеми, захисних кожухів карданної і ланцюгових передач, наявність шплінта на штирі кріплення кормороздавача до трактора, наявності страховочного ланцюга (троса).

6. Перевірити справність і роботу ходової частини, рульового керуван­ня гальмової системи, електрообладнання і сигналізації агреї ату.

7. Оглядові дзеркала на кронштейнах кабіни трактора встановити так, щоб з робочого місця тракториста можна було стежити за роботою попереднього транспортера.

8. Перевірити роботу кормороздавача на холостому ходу в слідуючій послідовності

впевнитись у відсутності поблизу агрегата сторонніх осіб і тварин;

подати звуковий сигнал і плавно включати вал відбору потужності, поступово збільшувати частоту обертів колінчатого вала двигуна до нор­мальних обертів

.
Вимоги безпеки під час роботи


1. При агрегатуванні мобільного кормороздавача з колісним тракто­ром встановити колеса трактора на транспортну ширину колії.

2. Агрегатування кормороздавача з трактором виконати в такій послідовності:

' встановити дишло в потрібному положенні;

при під їзді трактора до кормороздавача заднім ходом не допускати знаходження людей між ними;

при агрегатуванні трактора з кормороздавачем з участю причіплювача останній момент подачі трактора до кормороздавача заднім ходом, повинен знаходитись збоку, подаючи команду трактористу, як під'їхати.

Тракторист повинен керуватися командами причіплювача і стежити, щоб він не знаходився на шляху руху трактора. Після завершення під'їзду до кормороздавача, тракторист повинен надійно загальмувати трактор, поставити важіль коробки передач в нейтральне положення, після чого виконати зчеплення. При цьому слід стояти так, щоб в разі падіння, дишло кормороздавача не нанесло травми. Зашгогінтувати штир зчеплення кор­мороздавача з трактором, застрахувати зчеплення страховочним ланцю­гом (тросом) і впевнитись, що зчеплення трактора з кормороздавачем надійне і виключає мимовільне роз'єднання під час руху.

3. Перевірити надійність кріплення захисного кожуха карданної пе­редачі, кріплення головного гальмового циліндра кормороздавача, підключити до трактора і перевірити роботу світлової сигналізації кор­мороздавача.

4. Перед початком руху з місця чи включення в роботу робочих органів кормороздавача, впевнитись, що це нікому і нічому не загрожує і подати попереджуючий сигнал.

5. Перевірити роботу гальм кормороздавача. При гальмуванні передні колеса повинні блокуватись одночасно.

6. Під час завантаження кормороздавача:

впевнитись, що в кормороздавачі немає сторонніх предметів;

виконувати вказівки оператора, що виконує завантаження кормо­роздавача.

не допускати завантаження корму на поперечний транспортер, що може привести до забивання вивантажного вікна кормороздавача;

не допускати потрапляння в кузов кормороздавача сторонніх пред­метів;

не перевантажувати кормороздавач зверх вантажопідйомності вста­новленої заводом- виготовлювачем;

не допускати завантаження кормороздавача неподрібненим або мер­злими грудками корму.

  1. Приєднувати карданний вал кормороздавача до вала відбору по­тужності трактора можна тільки безпосередньо перед вивантаженням корму, щоб не допустити поломки на крутих поворотах.

8. При в'їзді в тваринницьке приміщення і виїзді з нього впевнитись, Іцо ворота повністю відкриті і зафіксовані в цьому положенні.

На шляху руху агрегата не повинні знаходитись люди, тварини і сторонні предмети.

  1. Постійно стежити за справністю гідросистеми і причіпних при­строїв трактора і кормороздавача.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


1. При спрацюванні запобіжної муфти або появі сторонніх шумів і стуків в кормороздавачі негайно зупинити трактор, виключити вал відбору потужності, усунути причини неполадок.

2. При забиванні бітерів, вихідного вікна, поперечного транспортера, обриві ланцюгів поздовжніх транспортерів, зупинити трактор, заглушити двигун і тільки після цього усувати несправність.

Не допускається знаходження людей в кузові кормороздавача, очи­щення бітерів і т.д. якщо трактор не заглушений або не від'єднанний від нього карданний вал кормороздавача.

Вимоги безпеки по закінченню роботи


1. Очистити трактор і кормороздавач від грязі, пилу, залишків кормів. Оглянути трактор, кормороздавач і усунути виявлені недоліки.

2. Поставити кормороздавач на місце стоянки, загальмувати його стояночним гальмом і відчепити від трактора. Карданну передачу встано­вити в транспортне положення. Поставити трактор на місце стоянки, загальмувати, виключити двигун. В холодний період, при зберіганні в неопалюваних стоянках, злити воду і впевнитись, що вода повністю витек­ла з системи охолодження.

3. Зняти одяг. Вмитися по можливості, прийняти душ.


(посада керівника підрозділу-розробника) (підпис) (прізвище ініціали)
УЗГОДЖЕНО:
Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці) ______________________________

Головний спеціаліст ______________________________