asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


З високим ім’ям Кобзаря

50-річниця

Шевченківської премії

1961-2011
Бібліографічний покаж
З високим ім’ям Кобзаря: 50-річниця Шевченківської премії 1961-2011 : бібліографічний покажчик  / Сумська обл. універс. наук. б-ка ; упоряд. В. І. Мазур. – Суми, 2011. – 43 с.
Пропоноване видання має на меті ознайомити користувачів бібліотеки з інформацією про лауреатів Національної премії імені Т. Г. Шевченка Сумщини та тих митців, які мали тісний зв’язок з Сумщиною.

Видання стане в нагоді літературознавцям,
викладачам, учням та студентам, працівникам бібліотек, краєзнавцям.


Наша дума, наша пісня Не вмре не загине… От де, люди, наша слава, Слава України.


ВступБібліографічний покажчик «З високим ім’ям Кобзаря», присвячений 50-й річниці встановлення щорічних державних премій імені Т. Г. Шевченка, має на меті ознайом-мити користувачів бібліотеки з інформацією про лауреатів Національної премії імені Т. Г. Шевченка Сумщини та тих митців, які мали тісний зв'язок з Сумщиною.

Видання містить Указ Президента України про відзначення 50-річчя заснування Національної премії імені Т. Г. Шевченка, Постанову Кабінету Міністрів УРСР «Про встановлення щорічних республіканських премій імені Т. Г. Шевченка», Положення про премії імені Т. Г. Шевченка.

Розділ «Добра слава України» подає історичну довідку про Національну премію імені Т. Г. Шевченка.

В розділі «Гордість нашого краю», є інформація про життя і творчість лауреатів Шевченківської премії - уродженців Сумщини в галузі літератури, театрального та образотворчого мистецтва.

В покажчик вміщено списки використаної літератури та періодичних видань, іменний покажчик.

Бібліографічний покажчик «З високим ім’ям Кобзаря» підготовлений на основі фонду СОУНБ ім. Н. К. Крупської.

Видання не є вичерпним.

Відбір літератури завершено 15.09. 2010 р.

Видання адресовано літературознавцям, викладачам, учням та студентам, працівникам бібліотек, краєзнавцям.

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка

Ураховуючи винятково важливе значення Національної премії України імені Тараса Шевченка для розвитку літератури і мистецтва, публіцистики і журналісти-ки, відродження національної культури і духовності та з метою відзначення у травні 2011 ро-ку 50 річчя її заснування
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:

1) утворити у двомісячний строк Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів, присвячених 50-річчю заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі - Організаційний комітет), та затвердити його персональний склад;
2) забезпечити розроблення Організаційним комітетом і затвердити заходи з підготовки та відзначення 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка, передбачивши, зокрема:

а) проведення урочистих зборів, присвячених 50-річчю заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка, запросивши до участі в них лауреатів Національної премії, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, творчих спілок та громадських організацій, діячів культури і мистецтва, вчених;

б) підготовку та видання:

- протягом 2010-2011 років енциклопедичного довідника "Шевченківські лауреати: 1962-2011";

- протягом 2011-2012 років збірника матеріалів, присвячених 50-річчю заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка та її лауреатам;

в) створення тематичних документальних фільмів;

г) карбування ювілейної монети, випуск в обіг поштової марки і конверта на відзнаку

50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка та здійснення спецпогашення поштової марки;
3) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування заходів з підготовки та відзначення 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка.
2. Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити організацію та проведення в навчальних закладах і закладах культури урочистих вечорів, науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, книжкових та художніх виставок із нагоди відзначення 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка.

3. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечувати широке висвітлення заходів з підготовки та відзначення 50-річчя заснування Національ-ної премії України імені Тараса Шевченка.


Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 лютого 2010 року
N 182/2010
следующая страница >>