asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 8 9


Додаток 1
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної
програми України на 2008—2012 роки
млн. гривень

Шифр та найменування завдання


Загальні показники виконання завдання

Головні розпорядники бюджетних коштів

Показники виконання заходу та прогнозних обсягів фінансових ресурсів на виконання заходу/завдання

усього

за роками

2008

2009

2010

2011

2012

1. Проведення наукових космічних досліджень

1) “Іоносат”

Створення космічної системи моніторингу природних та техногенних катастроф


створення космічної системи для проведення комплексних досліджень сейсмо-іоносферних та сонячно-земних зв'язків, їх впливу на технологічні та біологічні процеси, що відбуваються на Землірозроблення наукової програми експериментів, конструкторської документації на космічну систему та її складові частини, виготовлення та випробування космічних апаратів, наукової апаратури, наземного обладнання, засобів оброблення. Підготовка до запуску космічного угруповання (страхування, радіочастотне забезпечення тощо)
НКАУ

115

7

16,5

24

29

38,5

 

Національна академія наук

5

0,5

1

1

1

1,5

Усього

 
120

7,5

17,5

25

30

40
2) “Іоносфера”

Створення системи моніторингу “космічної погоди”

створення наземно-космічної радіофізичної системи моніторингу “космічної погоди”розроблення методів дистанційного зондування іоносфери Землі та створення фізичних моделей “літосфера – іоносфера”. Створення наземно-космічних радіофізичних обсерваторій. Моніторинг параметрів “космічної погоди”
НКАУ

8

0,8

1,6

1,6

1,6

1,4Національна академія наук

1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3
МОН

1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

Усього10

1

2

2

2

3

3) “Зондування”

Вивчення глобальних та регіональних змін у навколишньому природному середовищі

розроблення та виконання науково-прикладних програм використання даних космічної системи “Січ” та міжнародних проектіврозроблення та виконання науково-прикладних програм використання аерокосмічних даних. Розроблення та впровадження методів оброблення дистанційних даних для прогнозування глобальних змін у навколишньому природному середовищі
НКАУ

4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8Національна академія наук

1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Усього 


5

1

1

1

1

1
4) “Інтерферометр”

Проведення наземно-космічних радіоастрономічних дослідженьпроведення наземно-космічних радіоастрономічних досліджень з використанням антен РТ-70,
П-400, РТ-32. Участь у міжнародних проектах “Радиоастрон” та “Миллиметрон”проведення досліджень у міжнародній радіоінтерферометричній мережі, досліджень з радіолокації, вивчення проблем “космічного сміття” та астероїдної безпеки
НКАУ

8

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6Національна академія наук

2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Усього10

5

2

2

2

2
5) “Коронас-Фотон”

Дослідження сонячної активності і сонячно-земних зв’язків за допомогою космічного комплексу “Коронас-Фотон”

розроблення і виготовлення супутникового телескопа електронів і протонів
“СТЕП-Ф” для міжнародного проекту “Коронас-Фотон”введення в експлу-атацію приладу “СТЕП-Ф”

участь у виконанні космічного експерименту “Коронас-Фотон” та його наземне супроводженняНКАУ

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Усього0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
6) “Спектр-УФ”

Створення космічної астрофізичної обсерваторії для спостережень за об’єктами в ультрафіолетовому діапазоні спектра

участь у створенні міжнародної космічної астрофізичної обсерваторії. Розроблення великогабаритної бортової оптики, створення приладів для ультрафіолетового бортового телескопапроведення розрахунків, розроблення і участь у виготовленні великогабаритної оптики ультрафіолетового спектрополяриметра для діапазону довжин хвиль від 1150 до 3500 ангстрем. Створення у Кримській астрономічній обсерваторії Центру оброблення та інтерпретації наукової інформації
НКАУ

1,5

0,4

0,4

0,4

0,2

0,1Національна академія наук

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
МОН

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Усього

 
2,5

0,6

0,6

0,6

0,4

0,3
7) “Селена”

Участь у міжнародних

програмах досліджень GES та AURORA


створення приладів та систем для міжнародних програм досліджень Місяця, планет Сонячної системирозроблення наукових програм, проектної та конструкторської документації на наукову апаратуру та платформу космічного апарата. Виготовлення та випробування наукової апаратури
НКАУ

45

1

8

9,5

12

14,5Національна академія наук

5

0,5

1

1

1

1,5следующая страница >>