asyan.org
добавить свой файл
1
Зразок 1-ої сторінки форми
Типова форма N М-14

Затверджена наказом Мінстату України

21.06.1996 р. N 193


___________________________

(підприємство, організація)

Склад (кладова)

____________________________________

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Код за УКУД
ВІДОМІСТЬ

ОБЛІКУ ЗАЛИШКІВ МАТЕРІАЛІВ НА СКЛАДІ

ЗА 201___ Р.
Матеріально відповідальна особа___________________________________

посада, прізвище, ім'я, по батькові

2-а сторінка форми N М-14


Номер за порядком

Матеріали

Одиниця виміру

Ціна

Норма запасу

Залишок на________

Залишок на________

Залишок на________

Наймену-вання

Номенк-латурний номер

Наймену-вання

код
Кіль-кість

сума

кіль-кість

сума

кіль-кість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


і т.д. до кінця


Підпис матеріально відповідальної особи

Перевірив бухгалтер


_______________________________________________ ________________________________________
За зразками 2-ої та 3-ої сторінок друкувати вкладні аркуші.

Формат 2а4

3-я сторінка форми N М-14 (4-а сторінка чиста)


Залишок на________

Залишок на________

Залишок на________

Залишок на________

Залишок на________

Залишок на________

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


і т.д. до кінця

Вкладний аркуш до форми N М-14


Залишок
на _______

Залишок
на ________
Залишок
на ________

Залишок
на ________

кількість

сума

кількість

сума
кількість

сума

кількість

сума

18

19

20

21
14

15

16

17
і т.д. до кінця

Друкувати із зворотом