asyan.org
добавить свой файл
1


Додаток 1 до Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів

ЗРАЗОК ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ОЦІНКИ КТЗ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗБОРІВ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Дані про суб’єкт, що здійснює оцінку

ВИСНОВОК

______

експертного автотоварознавчого

дослідження з оцінки транспортного засобу

Складений ___________

(дата)

_ _______ до _________________________________________ надійшла заява від гр. Рого-

(дата) (найменування юридичної особи, що здійснює оцінку)

жинської І.О. щодо визначення ринкової вартості колісного транспортного засобу (далі - КТЗ).

Оцінка виконана

Галенком Андрієм Володимировичем

свідоцтва судового експерта і власні дані експерта (спеціаліста)

264 від 27 грудня 2002 року, видане Міністерством юстиції України;

має вищу технічну освіту, кваліфікацію судового експерта-автотоварознавця, стаж експертної діяльності судового експерта з 2002 року

посвідчення і власні дані оцінювача

МФ № 2618 від 11 грудня 2004 року, видане Фондом державного майна України і колективним підприємством «Інформаційно-консультаційний центр» (Українське товариство оцінювачів), свідоцтво Фонду державного майна України про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 9 березня 2005 року № 2400. Кваліфікація за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» і спеціалізацією «Оцінка дорожніх транспортних засобів»

Належність до саморегулівної організації оцінювачів

Член Союзу експертів України

Нормативно-правові акти та довідкові джерела інформації, використані під час дослідження:

1. Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затверджена наказом Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від 24.11.2003 № 142/5/2092, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2003 за № 1074/8395 (у редакції наказу Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від 24.07.2009 № 1335/5/1159) (далі – Методика).

2. Національний стандарт № 1 «Загальні принципи оцінки майна та майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440.

3. «БЮЛЕТЕНЬ АВТОТОВАРОЗНАВЦЯ». Періодичний довідник. Випуск №__. Міністерство юстиції України, Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз, Інформаційно обчислювальний центр Союзу експертів України, Донецьк, 20__ р.-/____ с.

4. Комп`ютерна програма “Auto VIN”. Науково-дослідне бюро судових експертиз “Сантодор”, Київ, 20__ р.

5. Комп'ютерна програма “Каталог двигунів”. Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз, Інформаційно обчислювальний центр Союзу експертів України, Донецьк, 20__ р.

Продовження додатка 1

ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою цього дослідження є визначення ринкової вартості (база оцінки) колісних транспортних засобів (далі – КТЗ).

Визначення термінів, що застосовуються в цьому дослідженні, а також підходів, методів та принципів, що використовуються під час оцінки КТЗ, наведено в нормативно-правових актах з питань оцінки майна.

Технічним оглядом КТЗ, дослідженням наданих реєстраційних документів встановлено:

Тип КТЗ

легковий седан

Марка, модель, модифікація КТЗ

Toyota Corolla XLi, дв. 1.3i, 4 дв., 5МТ (E10)

Ідентифікаційний номер (VIN)

JT153EEA100276750

Реєстраційний номер

АН 5735 АА

Робочий об’єм двигуна, см3

1332

Рік випуску (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію)

1997

Свідоцтво про реєстрацію

ЯНВ № 362362

Дата видачі свідоцтва про реєстрацію

3 січня 1997 року

Прийнята дата виготовлення КТЗ

3 січня 1997 року

Дата оцінки

3 січня 2007 року

Колір КТЗ

синій

Власник

Рогожинська Ірина Олександрівна

Дата огляду

3 січня 2007 року

Рік виготовлення КТЗ визначено з урахуванням даних ідентифікаційного номера та дати видачі реєстраційних документів відповідно до вимог розділів 1, 4 Методики. Робочий об’єм двигуна КТЗ визначено згідно з даними виробника про модель двигуна.

Обмеження щодо достовірності дослідження

Висновки цього дослідження є достовірними за таких умов:

ідентифікаційний номер КТЗ та номер двигуна, що містить інформацію, яка необхідна для ідентифікації КТЗ, а також дані, що зазначені у свідоцтві про реєстрацію КТЗ, є достовірними. Підтвердження автентичності номерів та технічних документів - це виняткове право криміналістичної експертизи, що не поширюється на компетенцію спеціаліста з оцінки КТЗ;

показання одометра (лічильника пробігу) КТЗ відповідають його дійсному пробігу, а одометр не піддавався впливу з метою фальсифікації його показів.

Визначення ринкової вартості дорожнього транспортного засобу

На основі зовнішнього візуального огляду транспортного засобу встановлені такі чинники, що використовуються у розрахунку вартості та зведені у таблиці 1:

Таблиця 1

Параметр

Показник

Підтверджувальний документ

Загальний технічний стан

КТЗ на ходу та його технічний стан відповідає терміну експлуатації і пробігу

Фото № 1

Загальний вигляд КТЗ

Комплектність

базова

-

Продовження додатка 1

Додатково встановлене обладнання

відсутнє

-

Оновлені складові

відсутні

-

Покази одометра, км

131589

Фото № 2. Покази одометра

Фактори, що впливають на процент зниження вартості КТЗ

Назва

Нормативний процент коригування вартості КТЗ

Прийнятий процент коригування вартості КТЗ

Підтверджувальний документ

КТЗ експлуатувався в режимі таксі

10,0

10,0

Додаток 2. Довідка з підприємства

КТЗ має сліди відновлювального ремонту двох складників кузова

4,0

4,0

Фото № 3

Крило переднє праве, капот

КТЗ має складові частини, які потребують ремонту (окрім заміни)

до 15,0

5,0

Фото № 4

Патьоки олії на двигуні

Разом, %
19,0

[1, табл. 4.1]

КТЗ має корозійні пошкодження складових частин кузова

Передок кузова:

бризковики передніх крил

2,0

2,0

Фото № 5

Бризковик передній правий

Оперення: крило знімне

0,5

0,5

Фото № 6

Крило переднє праве

Забруднення, пошкодження, потертості оббивки салону (даху, стояків, боковин, полиць, дверей)

1,0

1,0

Фото № 7

Забруднення оббивки даху

Разом, %
-3,5/2= -1,75

[1, табл. 4.2]

Разом процент додаткового збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ, що залежить від умов його догляду, зберігання, використання тощо Дз, %

19+1,75= -20,75
На основі аналізу довідкових даних щодо даного транспортного засобу встановлені такі показники, зведені в таблиці 2:

Таблиця 2

Показник

Умовне позначення

Значення

Підтверджувальний документ

Середня по Україні ціна купівлі ідентичного КТЗ, який був у використанні, за інформацією з довідкової літератури

Cд

7200 доларів США, що при курсі НБУ на дату оцінки 1:5,05 становить 36360 грн

[3, с. 804]

Коефіцієнт ринку регіону для даної моделі

K

1,03

[1, додаток 3, табл. 3.2]

Строк експлуатації, років

Т

10

Додаток 1. Копія свідоцтва про реєстрацію

Пробіг КТЗ, прийнятий для розрахунку, км

Пф

131589

Фото № 2

Фактичний середньорічний пробіг, км
Пф/Т = 131589 / 10 = 13159

Нормативний середньорічний пробіг, км
15200

[3, с.804]

Продовження додатка 1

Різниця між нормативним та фактичним середньорічними пробігами, км
15200-13159=2041

Коефіцієнт коригування середньоринкової ціни за величиною пробігу, %

ГK

+ 3,1

[3, табл.5]

Вартісний еквівалент суми податків під час митного оформлення

М

-

[1, п. 7.5]

Середня ринкова ціна КТЗ, грн

СС

ССР = Сд · К + М = 36360 · 1,03 + 0 = 37451

Величина збільшення вартості КТЗ у випадку оновлення його складових, грн

СB1

0

[1, п.7.26]

Величина коригування вартості КТЗ залежно від його комплектності, грн

СB2

0

[1, п. 7.29]

Вартість відновлювального ремонту з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу КТЗ, грн

СBPЗ

0

[1, п. 8.2]

Втрата товарної вартості КТЗ, грн

ВТВ

0
Додаткове збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ виходячи з його комплектності, укомплектованості, пошкоджень, відновлення і оновлення складових, грн

СДОД

СДОД = СВ1В2ВРЗ-ВТВ = 0

Ринкова вартість, грн

С

С = ССР(1±(Гк /100)±(Дз/100))±Сдод = 37451 · (1 + (3,1/100) - (20,75/100))+0,00 = 30841

ВИСНОВОК

Ринкова вартість автомобіля Toyota Corolla XLi, реєстраційний номер АН 5735 АА, на дату оцінки становить 30841 (тридцять тисяч вісімсот сорок одна) грн.

Експерт-автотоварознавець Галенко А.В.

Додатки: фототаблиці № 1-7; копія свідоцтва про реєстрацію; довідка з підприємства про те, що КТЗ експлуатувався в режимі таксі.