asyan.org
добавить свой файл
1
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ

ЗА СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2012 РОКУ

За січень–червень 2012р. підприємства Луганської області здійснювали зовнішньоекономічні операції послугами з 117 країнами світу. Суб’єктами торгівлі послугами було 159 підприємств області, 76 з яких розташовані у м.Луганську і забезпечують 31,1% зовнішньоторговельного обороту області послугами.

Обсяг експорту послуг становив 102,3 млн.дол.США, імпорту – 31,3 млн.дол.США, при цьому позитивне сальдо склало 71,0 млн.дол.США.

У структурі послуг найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту становили послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам (40,2%), послуги транспорту та зв’язку (39,1%), послуги в обробній промисловості (14,9%).

У порівнянні з січнем–червнем 2011р. експорт послуг зменшився на 24,4 млн.дол. в основному за рахунок послуг в обробній промисловості, які зменшились на 30,0 млн.дол. (на 66,2%).

Обсяг експорту до країн СНД зменшився на 41,7%, у тому числі до Російської Федерації – на 42,5%.

Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, збільшився порівняно з січнем–червнем 2011р. на 15,6 млн.дол. (на 50,5%), у т.ч. Нідерландам – на 14,7 млн.дол., США – на 7,4 млн.дол., Іспанії – на 6,1 млн.дол., Фінляндії – на 1,7 млн.дол., Естонії – на 1,3 млн.дол.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту послуг мали послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам (35,5%), послуги готелів та ресторанів (19,2%), послуги транспорту та зв’язку (18,2%), та послуги в обробній промисловості (11,2%).

Імпорт послуг порівняно з січнем–червнем 2011р. збільшився на 6,0 млн.дол. за рахунок послуг в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам – на 4,8 млн.дол. (у 1,8 раза).

Імпорт послуг з країн СНД збільшився порівняно з січнем – червнем 2011р. на 5,5 млн.дол. (у 1,6 раза). Обсяг послуг, одержаних з інших країн світу, збільшився на 0,6 млн.дол. (на 3,7%). Збільшення відбулося за рахунок послуг з Великої Британії, які збільшилися на 2,2 млн.дол. (у 15,0 раза).

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції послугами підприємства міст Луганська, Лисичанська, Алчевська та Сєвєродонецька.

Головне управління статистикиу Луганській області