asyan.org
добавить свой файл
1
Зобов'язання Абонента

щодо правил використання (перегляду) телепрограм, що входять до пакету

ТОВ „ТРК Цифра ТБ”

м. Донецьк « _» 200____ року

Я , уклав із ТОВ „ТРК Цифра ТБ” (далі – «Компанія») договір про надання послуг ТОВ „ТРК Цифра ТБ”, Договір № ,

від « » 200 р., картка доступу № , і за

своїм волевиявленням вибираю пакет «Нічний» (далі - «Пакет»), до якого входять програми з обмеженим доступом.

Я усвідомлюю, що програми з обмеженим доступом, доступ до яких забезпечується ТОВ „ТРК Цифра ТБ”, розповсюджуються в кодованому вигляді в порядку, визначеному законодавством, з метою обмеження глядацької аудиторії, і визнаю, що вказані програми призначені виключно для індивідуального перегляду (для осіб, що належать до звичного кола сім'ї), а також заборонені для перегляду особами, що не досягли 21 року.

У зв'язку з отриманням доступу до Пакету я беру перед Компанією зобов'язання і даю наступні гарантії:

  1. Я гарантую, що вибираючи Пакет, який містить програми з обмеженим доступом, керуюся своїм власним бажанням і не маю претензій до Компанії щодо змісту програм з обмеженим доступом.

  2. У зв'язку з отриманням доступу до Пакету зобов'язуюся не поширювати програми з обмеженим доступом, зокрема окремі телепередачі і фільми, що входять до складу вказаних програм, а також не здійснювати будь-яких дій, спрямованих на організацію публічного перегляду програм з обмеженим доступом, а так само за будь-яке розповсюдження, пропаганду програм з обмеженим доступом і окремих телепередач вказаних програм, зокрема шляхом запису на зовнішні носії інформації або розповсюдження за допомогою мережі Інтернет.

  3. Я зобов'язуюся самостійно вчиняти комплекс дій, спрямованих на
    обмеження перегляду програм з обмеженим доступом особами, що не досягли 21 року, зокрема використовуючи вбудовані програмні функції кабельного декодера.

  4. Я розумію і визнаю, що самостійно несу всю відповідальність за недотримання зобов'язань і гарантій, визначених у п. 2 і п. 3
    даного документа, я так само усвідомлюю, що Компанія не несе відповідальності за порушення мною зобов'язань, визначених п. 2 і п. 3 даного документу.

Я підтверджую, що не маю перед будь-ким зобов'язань, які суперечать цьому зобов'язанню, а також під час перегляду програм що входять до Пакету, не братиму на себе подібні зобов'язання.

Підтверджую, що перед підписанням цього документа мене ознайомили з порядком використання (перегляду) програм, що входять до Пакету, а також з відповідальністю, у тому числі і перед Компанією за порушення вказаних вище зобов'язань і гарантій.

«___» _______ 200__ р. _____________ (_________________)