asyan.org
добавить свой файл
1
Джерела мистецтва

2006

2011

Примітка

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ТЕМА 1.Мова живопису та графіки(10год.)

Мистецтво навколо нас.

Пропедевтичне ознайомлення з видами візуальних(образотворчих)мистецтв,головними засобами виразності в них.

Вступний урок-бесіда:Уявна подорож містом(селом,країною)»

Живопис як вид образотворчого мистецтва,його характерні ознаки та головний засіб виразно-сті.Художні матеріали та інструменти художника-живописця.Основні,похідні ,»теплі»,»холодні» відтінки кольору(актуалізація знань).Збагачення палітри колірних відтінків.Споріднені кольори.Кольоротона-льний контраст,як засіб виділення об»єкта зображення.Будова дерева.Елементарна бу-

дова птахів.Силуетно-

площинне зображення

дерев та птахів.

Початкові уявлення про

графіку,як вид образотворчого мистец-

тва,:основні графічні матеріали та інструмент

ти.Елементарні графічні

засоби передавання ха-

рактеру поверхні,фор-

ми та декору предметів

і об»єктів.

Уявлення про симетричну форму та

роль вісі симетрії в її

побудові.

Межа зламу простору

(актуалізація знань).

Способи передавання

відкритого простору,та

принципом «ближче-

нижче»,»ближче-біль-

ше»,»далі-вище»,»да-

лі-менше»,просторове

явище нагороджування.

Рівномірне заповнення

зображальної поверхні

поняття про «композицію»,як твір

мистецтва.

Сприймання та практична діяльність.

(тематика орієнтовна)

Бесіди:»Кольорове мис-

тецтво»або «Мова барв»,»Мова графіки?».

репродуктивно-творчі

завдання та вправи(на

вибір):»Кольорові хат-

ки»,»Пори роки»,»Три тополі у мене стоять під

вікном»;»Хто як себе прикрасив?»(дахи буди-

нків,кора дерев, бруків-

ка,луска риб,пір»я птахів,тощо)або «Як те-

че вода?»,»характер моря»і т.п.

Художньо-творчі зав-

дання (на вибір)

:»Осінь

-мальовничка»,»Щедра

Осінь»(за віршем М.Стельмаха),»Осінь

усім багата»,»Плоди

праці людської»,»Лиш

айстра у саду цвіте»,»Хто живе у став-

ку (річці,морі)?»,»Хитра

пляма»або інші подібні.

Матеріали та техніки

виконання .

Гуаш,пензлі в т.ч.великий плоский

пензель(тампон,квачик);кольорові воскові крейди у комбінації з

чорною тушшю(акваре-

ллю,рідкою гуашшю),

загострена паличка,ге-

лева або кулькова руч.-

ка,чорний фломастер;

аплікація;папір білий,

кольоровий,тонований.

Все для моно-,акватипії

з графічним доопрацюванням:гуаш

або туш,великий м»який пензель або

піпетка,папір цупкий,

добре проклеєний,гладенької

фактури.

Т Е М А 2.Пластика форм (6 годин)

Елементарні поняття

про скульптуру,як вид

образотворчого мисте-

цтва,її основні ознаки,

розміри,матеріали для

роботи художника-

скульптора.

рельєф(опуклий та заглиблений).Конструктивний та пластичний

способи ліплення.

формування художньо-

конструктивних нави-

чок роботи в техніці,

паперопластики.Озна-

йомлення з різноманітними прийо-

мами обробки паперу:

складанням,вирізуванням,гофруванням,проріз прорізу,скручуванням тощо.

Елементарні поняття про будову фігури люди

ни,її складові частини;

створення казкового образу.

порівняльний аналіз

розмірів форм та їх складових частин.

взаємозв»язок частин з

цілою формою.

Сприймання та практична діяльність

(тематика орієнтовна)

Бесіда :»Що таке скуль-

птура?»

Репродуктивно-творчі

Завдання:

«Веселі восьминоги»,

«Різдвяні голубочки»

Художньо-творчі завдання(на вибір ):»Ой

був собі коточок»,»В гостях у Нептуна»,»Біла

кізонька»,»З гілки на

гілку носить вітер білку»,»Я руда,низького зросту,хитра я и довгохвоста» та інші.

виготовлення дарунка

до зимових свят:»Подарунок із глини»,»Морозенко»,

Матеріали та техніки

виконання

ліплення (в т.ч.-з подальшим розписом),

глина(солоне тісто,плас

тилін,пластика),стеки,для рельєфу-картонна

основа;гуаш,пензель

(робота пальцем),кольо

ровий або тонований па

пір холодного відтінку;

паперопластика(можливо у сполученні з аплікацією та витинанкою),ножиці,

клей.

_____________________

Т Е М А:3 Рукотворна краса(10 годин)

Елементарне поняття про архітектуру,як вид

Мистецтва.Складові

Елементи архітектурних

Споруд.Силуетне зобра

Ження будівель.Спроби

Передавання просторов

Ого явища загороджува

Ння у зображенні архіте

Курних об»єктів.

Загальне елементарне

Поняття про декоратив-

Но-ужиткове(прикладне

Мистецтво.ознайомлення (на елементарному

Рівні)з народним мисте

Цтвом настінного розпи

Су,народним глиняним посудом,народними

Традиціями писанкарства в Україні.

Декоративні форми та колір.Рослинний та

Геометричний узори,

Ритм,як засіб організації

Фризової композиції.

Збагачення декоратив-

Ним оздобленням си

Дуетного зображення.

Початкові навички пенз-

Лівого розпису(примокування,протягування).

Елементарне ознайомлення з технікою»гратографія»

Сприймання та практична діяльність

(тематика орієнтовна)

Бесіди:»Архітектура і ми»,»В гостях у народ-

Них майстрів.

Репродуктивні завдання-вправи:

«Чарівні куполи(бані)

Соборів»,»Декоративні квіти»,»Узор-бігунець»

Художньо-творчі завда-

Ння:

»Старовинна фортеця»(колективна форма роботи).Мож-

ливе колективне створе

ння фортеці із снігу (У

позаурочний час)

«Гарна хата»,»Прикраси

мо посуд»,»Дивовижні

квіти й метелики»,»Ди-

во-птахи»,»Сонячні квіти»,»Свищики»,

«Писанка».

Матеріали та техніки

Виконання.

Декоративний розпис,гуаш,м»який круглий та великий

щетинний пензлі,тичок,

«живий»розпис пальцем,папір білий,тонований,кольо

ровий;аплікація,апліка

ція в поєднанні з витина

нкою;графіка,фломастери,кулькова(гелева)руч.

ка;ліплення,глина(пластилін,солоне тісто),стеки.

гратографія.Парафінова

свічка,будь-який інструмент із загостреним кінчиком

(цвях,швайка,скріпка)

_____________________

Т Е М А 4 Створюємо образи (9 годин)

Елементарне поняття про театральне мистецтво,як синтетичне,про художни

ків та майстрів,які беруть участь у створен

ні вистави.

спроби створення пред

метів-макетів відповід

но до характеру сцені

ного персонажу,якому

ці предмети належать.

узагальнення набутих

учнями знань:про колір,

як засіб передачі естети

чних переживань і створення певного за

характером образу,

про елементарну будову фігури людини,тварин та птахів, про передачу

просторових явищ (глибини простору).

ознайомлення з україн

сяким народним жіночи

м убранням.

створення художнього

декоративного образу.

узгодження декоратив

ного оздоблення із силуетною формою.Ком

позиційне заповнення площини аркуша (в т.ч.-

великим зображенням)

фантастичні образи.

Сприймання та практична діяльність.

(тематика орієнтовна)

Художньо-творчі завдання:

«трон для казкового героя»(трон лісовика,

трон морського царя,

стільчик Дюймовочки

та інші),»В гостях у казко

вого персонажа»(Чиполино,Буратино та інші), «Фарбо

ваний лис»(за казкою

І.Франкка),»Казочка»

(за казкою «Курочка

Ряба») або «Ку-ку-рі-ку!»(за казкою «Бобове зернятко»);

«Диво-птиця»,»Чарівний ліс уночі»,»Веселе сонечко

ховалось в веселих

хмарах весняних»(пейзажна

композиція Т.Шевченко)

«Кораблі(човни)у морі»

або «Дивний флот на

сонці сяє»,»Квітуча

галявинка»,»Україночка

Оленка».

Вікторина:

«Що ти знаєш про мисте

цтво?»

Матеріали та техніки

Виконання.

Конструювання,паперопластика (ліплення) з по

дальшим розписом.

(можливе використання

вторинних матеріалів,

квітів,листя тощо).

аплікація.Аплікація з графічним доопрацюванням.

графіка. Комбіновані

техніки.

гуаш,пензлі,в т.ч.- вели

кий щетинний (робота

пальцем,тичком),туш,

загострена паличка (ге

лева ручка,черний

фломастер).Воскові

крейди,папір білий то-

нований (у т.ч. темного

тону),кольоровий (при

роботі великим пензлем

або пальцем- збільше-

ного формату).


Учень милується і

намагається виразити

емоційне ставлення

(образотворчими та

мовленнєвими засоба-

ми,мімікою)до:

багатства барв і форм в

навколишньому світі та

творах мистецтва,їх

гармонійним поєднанням;різноманітності поверхонь нежи-

вих об»єктів і живих

істот;

С п р и й м а є і

в і з у а л ь н о

р о з р і з н я є :

живопис,графіку,скуль-

птуру,архітектуру,декоративне мистецтво;

В и з н а ч а є :

найістотніші ознаки жи-

вопису та графіки,як видів образотворчого мистецтва(зображення

одержане:1)фарбами,

2)графічними матеріа-

лами);

Н а з и в а є

Прізвища1-2 живописців

І графіків та 1-2 їхні роботи;

К о р и с т у є т ь с я

н а з в а м и :

Основних та похідних кольорів;простих геометричних форм;різних видів і ти-

пів ліній;елементарних

графічних матеріалів та

інструментів;

М а є у я в л е н н я

п р о :

передачу кольором (на

асоціативному рівні)

зміни забарвлення дов-

кілля(протягом року),

певного настрою та стану природи(веселий,

сумний,тривожний,проз проз,спокійний тощо);

явище колірного контра

сту як засіб виділення

головного у композиції;

передачу різних за характером поверхонь графічними засобами

(риска,лінія,крапка,пля-

ма);створення друкова

ного зображення з використанням елемен

тарних прийомів техніки

моно(аква)типів;

У м і є :

отримувати похідні ко-

льори та іхні відтінки(до

даванням білої,чорної

фарб та спектральних

кольорів);

повн6істю заповнювати

зображення площину

аркуша;передавати

прості за характером

і чітко виражені силуетні

форми і поверхні пред-

метів та об»єктів живої

природи кольором, різ-

нехарактерними лініями,штрихами,крап-

ками,плямою;

працювати одразу фар-

бами,восковими крейда

ми;

раціонально організову-

вати робоче місце,дот-

римуючись правил

безпечної роботи та

прибирати його;

Н а м а г а є т ь с я :

передавати межу зламу

відкритого простору

(«земля-небо»,»вода-

небо») та його плановість нагороджуванням і

за принципом «ближче-

нижче»,»ближче-більше»,»далі-вище»,

«далі-менше»;

використовувати вісь

симетрії для створення

зображення симетричної форми.

Учень спостерігає,порівнює та

аналізує (з допомогою

Учителя):

Різницю між круглою скульптурою та рельєфом;між скульптур

ним зображенням та

живописним(графічним);складові частини будо

ви тіла тварин,характер

силуетної форми (увігнута,видовжена,

загострена,округла тощо);

геометричну форму народних іграшок та творів дрібної пластики;

будову та пропорції тіла

Людини(співвідношення

між тулубом і головою,

довжина рук та ніг у порівнянні з тулубом);

В и р а ж а є :

Задоволення від створенного власноруч

дарунка;

В ж и в а є :

(при підтримці учителя):

спеціальну термінологію у спілкуванні з приводу

мистецтва(елемент,композиція,паперопластика,пластичний,рельєф,

скульптура);

Н а з и в а є :

1-2 прізвища відомих скульпторів та 1-2 їхні

роботи;

М а є у я в л е н н я

п р о :

Особливості скульптурного зображе-

ння,(об»ємність,опуклі-

сть,узагальненість форми);заповнення

напівоб»ємної силует-

ної форми елементарни

м рельєфним оздобленням;

У м і є :

Створювати художньо-

образні зображення

тварин і людини(на

рівні пізнавання);

повною мірою вико рис-

товувати зображувальну поверх

ню,узгоджувати з нею

розмір зображення;

створювати на основі

геометричних форм

та елементарних прийо

мів обробки (трансформації)

паперу емоційні за

характером об»ємні зображення;

В о л о д і є :

Прийомами безпечної роботи ножицями,клеєм;

навичками раціональної

організації робочого

місця.

_____________________

Учень милується і вияв-

ляє(мовленнєвими та

образотворчими засоба

ми):

емоційне ставлення до

краси,створеної руками

людини;прагнення до

власної художньо-твор-

чої праці;

а н а л і з у є :

(з допомогою вчителя)

геометричну форму

споруд та предметів ужитку;

В ж и в а є :

У спілкуванні з приводу мистецтва спеціальну

термінологію (Архітектура,ажурний,

деталь,узор,узор-бігунець,барильце,кума нець,заглиблений рель

єф,свищик,силует);

Н а з и в а є :

основні складові части

ни будівлі (фундамент,

стіни,стеля,дах,вікна,

двері,склепіння,куполи,

шпилі,арки,брами);

сладові елементи узорів(геометричних

рослинних,):

М а є е л е м е н т а р ні у я в л е н н я п р о :

різницю між простими

будівлями та об»єктами

архітектури;прийоми

пензлевого та пальцевого розпису;

емоційний,образний характер форм;прийоми

техніки»гратографія»;

оптимальну послідовність виконан

ня художньо-творчого

завдання;

У м і є:

виконувати силуетні

зображення нескладних

архітектурних об»єктів,

збагачувати їх декором;

на початковому рівні зображати рослинні еле

менти узорів способом

примокування;

доповнювати (емоційно збагачувати)опуклий

рельєф елементарним

заглибленим;

В о л о д і є :

елементарними прийомами пластичного

способу ліплення;

елементарними навичками роботи в

колективі;

Д о т р и м у є т ь с я

п р а в и л :

Техніки безпеки при ро

Боті з різними художні

Ми матеріалами та інст.-

Рументами.

_____________________

Учень виявляє

(на

рівні вікових можливостей):

особистісно – ціннісне

ставлення до творів

мистецтва та естетично-

го у житті,прагне до спілкування з ним;

повагу до художньої

праці;

готовність до використання набутих

знань та навичок у самостійній художньо-

творчій діяльності;

Р о з п і з н а є :

(на рівні вікових можли

востей):

різні емоційні стани

об»єктів (образів) у нав-

колишньому світі та

творах мистецтва,намагається

виразити їх у власних

художніх творчих робо

тах;

В ж и в а є :

спеціальну термінологію(в об»ємі

вимог програми) під час

аналізу творів мистецт

ва,естетичного у навколишньому світі та

у спілкуванні з приводу

мистецтва;

М а є п о ч а т к о в і

у я в л е н н я

п р о :

роль художників у створенні вистави;

українське народне

жіноче вбрання;

співвідношення розмірів об»єктів зобра-

ження та їх складових частин;

З н а є п р о :

зміни кольору при роди

у різні пори року,доби;

колір,як засіб створення

художнього образу;

деякі просторові явища

межу зла,ілюзорне

зменшення віддалених

предметів,часткове

нагороджування дальніх предметів ближніми;

У м і є :

змішувати фарби на палітрі,досягаючи необ

хідних відтінків кольору;

малювати крупно,уника

ючи дрібності зображення,узгоджувати розмір зображення з

розміром зображуваль-

ної площини;

повною мірою вико рис

товувати всю зображува

льну поверхню,заповню

вати малюнок кольором

не залишаючи білих

прогалин між елементами зображен-

ня і тлом (у роботі на

білому папері);

виконувати малюнок

обмеженою палітрою

(у «теплих»чи «холодних»кольорах);

використовувати прийо-

ми торцювання,подря-

пування,примокування;

Зображати (на елементарному рівні)

птахів,тварин,людей;

відтворювати у роботі

на площині плановість

простору за принципом

«ближче – нижче»;

Д о т р и м у є т ь с я:

правил культури роботи,гігієни та техніки

безпеки під час виконання завдань на

уроці та у самостійній художньо-творчій роботі.

Тема 1. Мова графіки та живопису

8 годин

•Бесіда ”Мистецтво в нашому житті”. Пропедевтичне ознайомлення з видами візуальних (образотворчих) мистецтв, головними засобами виразності в них.

•Початкові уявлення про графіку як вид образотворчого мистецтва; основні графічні матеріали та інструменти.

•Засоби виразності графіки: лінія, штрих, крапка, пляма. Елементарні графічні способи передавання характеру поверхні, форми та декору зображуваних предметів.

•Силуетно-площинне зображення квітів, дерев. Ознайомлення з технікою “гратографія”.

•Початкові уявлення про живопис як вид образотворчого мистецтва. Художні матеріали та інструменти художника-живописця.

•Колір – головний засіб виразності живопису. Передача багатства кольорів та відтінків у роботі з натури.

•Основні, похідні, теплі, холодні кольори (актуалізація знань).

•Уведення понять “хроматичні”, “ахроматичні” кольори. Збагачення палітри колірних відтінків.
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):

“Сонячний день”, “Хитра пляма”, “Столітній дуб”, “Хто в що одягнений?” (луска риб, піря птахів, кора дерев тощо), “Айстра – зоряна квітка”, “Таємничий ліс уночі”, “Золота осінь”, “Щедрий урожай”, “Осінній букет”, “Гарячі піски пустелі”, “Синій вечір”, “Котик мій сіренький”, “Осінній дощик” тощо.
Матеріали та техніка виконання (на вибір):

Олівець, фломастери, ручки, воскові крейди, туш, cвічка, білий чи кольоровий папір, картон, гуаш, акварель тощо. Плямографія, гратографія, монотипія, акватипія, інші графічні, живописні та змішані техніки.

Тема 2. Мова скульптури, архітектури та декоративно-прикладного мистецтва

7 годин

•Елементарні поняття про скульптуру як вид образотворчого мистецтва, її основні ознаки; матеріали для роботи художника-скульптора.

•Поняття про об’єм та фактуру як засоби виразності скульптури.

•Рельєф (опуклий та заглиблений). Передавання фактури поверхні у рельєфі.

•Елементарне поняття про архітектуру як вид мистецтва. Основні елементи архітектурних споруд.

•Силуетне зображення будівель. Спроби передавання просторового явища загороджування у зображенні архітектурних об’єктів.

•Початкові уявлення про декоративно-прикладне мистецтво та його засоби виразності (декоративні форми та колір, орнамент).

•Розширення уявленнь про симетричну форму та роль вісі симетрії в її побудові. Поєднання силуетної форми та декору.
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):

Герої казки “Цибулино”, “Гарбузові родичі”, “Лісові звірята”, “Золота рибка”, “Підводне царство”, “Казкові будиночки”, “Хатинка Бабусі-Ягусі”, “Чарівні куполи”, “Вулиця казкового міста” (колективна форма роботи), “Диво-звір”, ”Скатертина для Снігуроньки”, “Новорічна іграшка”, “Різдвяні голубки” тощо.
Матеріали та техніка виконання (на вибір):

Пластилін, глина, солоне тісто, пластика, для рельєфу – картонна основа, гуаш, папір білий, кольоровий або тонований, фольга тощо. Ліплення, аплікація, паперопластика, витинанка, штампування, декоративний розпис, інші графічні, живописні та змішані техніки.

________________

ТЕМА 3

Композиційні

Прийоми у графі

ці та живописі

9 годин

•Композиційні засоби досягнення художньої виразності зображення (вибір формату, розміру зображення).

•Пропорції та масштаб. Елементарні поняття про будову фігури людини, її складові частини.

Поняття врівноваженої та неврівноваженої композиції. Досягнення композиційної рівноваги шляхом розташування на площині великих та малих елементів.


•Поняття композиційного центру. Виділення головного в композиції.

Статична та динамічна композиції Елементарне передавання динамічного стану об’єктів (вітер).


•Способи передавання глибини простору, за принципом “ближче – нижче”, “ближче – більше”, “далі – вище”, “далі – менше”;

•Симетрія як найпростіший композиційний засіб організації площини. Досягнення рівноваги в асиметричній композиції.

•Використання зображувальних можливостей кольору. Поняття про колорит, колірну гаму. Колірні асоціації.

•Відтворення глибини простору за допомогою кольору, деталізації переднього плану та методу загороджування.
Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):

Ілюстрації до казок “Котик і Півник”, “Заєць та Їжак” “Улюблений казковий герой”, “Лижник”, “Хокеїсти”, “Зимові розваги”, “Смачні фрукти”, “Зимова ніч”, “Хуртовина”, “Перші проліски”, “Святковий букет”, “Танок метеликів”, “Cвітає. Край неба палає…”, “Весна прийшла!” (колективна форма роботи) тощо.
Матеріали та техніка виконання (на вибір):

Кольорові олівці, фломастери, воскові крейди, туш, гуаш, папір кольоровий, тонований тощо. Гратографія, монотипія (з графічним доопрацюванням), інші графічні, живописні та змішані техніки.

________________

Тема 4. Композиційні прийоми у скульптурі та декоративно-прикладному мистецтві

8 годин

•Розширення понять про пропорції тварин, тіла людини. Відтворення особливостей будови та зовнішнього вигляду об’єкта під час ліплення.

•Формування художньо-конструктивних навичок створення статичного чи динамічного образу у скульптурі (круглій або рельєфі);

•Декоративна стилізація форми (рослини, птахи). Створення декоративних образів в об’ємі.

•Народна іграшка. Поняття про особливості декоративного образу тварин.

•Ознайомлення з традиціями писанкарства в Україні. Колірна гама, символіка писанок різних регіонів України.

•Використання стилізації та ритму як засобів створення орнаменту. Види орнаменту.

•Вибір формату, виявлення головного та другорядного під час створення декоративної композиції.

•Розширення уявлень про симетричну форму. Ознайомлення з різноманітними прийомами обробки паперу: складанням, вирізуванням, гофрування, прорізуванням, скручуванням тощо.

Орієнтовні тематичні завдання (на вибір):

Герої казки “Буратіно”, “У зоопарку”, “Дельфін”, “Паперові диво-квіти”, “Чарівний птах”, “Дивовижні коники і баранці”, “Великодні писанки”, “Чудові візерунки” (для оздоблення серветки, закладки тощо), “Гарний посуд”, “Весняний килимок”, “Пташка серед квітів”, “Чарівна ваза”, “Панно з квітами” (колективна форма роботи) тощо.


Матеріали та техніка виконання (на вибір):

Пластилін, глина, солоне тісто, для рельєфу – картонна основа, гуаш, папір білий, кольоровий, тонований, фломастери, воскові крейди тощо. Ліплення, паперопластика, декоративний розпис, витинанка, графічні, живописні та змішані техніки


Учень (учениця) милується, намагається виразити емоційне ставлення (образотворчими та мовленнєвими засобами, мімікою) до:

-різноманітності неживих об’єктів і живих істот;

-багатства форм і барв в оточуючому світі та творах мистецтва, їх гармонійного поєднання;

визначає:

-найістотніші ознаки живопису та графіки як видів образотворчого мистецтва;

користується назвами:

-елементарних графічних і живописних матеріалів та інструментів;

-простих геометричних форм;

-різних видів і типів ліній;

-основних і похідних кольорів та їх відтінків;

має уявлення про:

-передачу різних за характером поверхонь графічними засобами (лінія, штрих, крапка, пляма);

-прийоми техніки “гратографії”;

-хроматичні та ахроматичні кольори;

-передачу кольором певного настрою залежно від стану природи (веселий, сумний, тривожний, спокійний тощо);

-створення друкованого зображення з використанням елементарних прийомів техніки моно(аква)типії;

уміє:

-передавати прості за характером силуетні форми і поверхні предметів та об’єктів живої природи кольором, різнохарактерними лініями, штрихами, крапками, плямою;

-передавати простір (“земля – небо”, “вода – небо”) та його плановість шляхом вибору лінії горизонту та за принципом “ближче – нижче, більше”, “далі – вище, менше”;

-отримувати похідні кольори та їх відтінки;

-раціонально організовувати та прибирати робоче місце;

дотримується:

-правил безпечного користування художніми матеріалами та інструментами.

Учень (учениця) милується і виявляє (мовленнєвими та образотворчими засобами):

-емоційне ставлення до краси, створеної руками людини;

спостерігає, порівнює та аналізує (за допомогою учителя):

-різницю між скульптурним зображенням та живописним (графічним);

-будову та пропорції тіла людини (співвідношення між тулубом і головою, довжина рук та ніг у порівнянні з тулубом);

-складові частини будови тіла тварин;

-геометричну форму архітектурних споруд;

має уявлення про:

-особливості скульптурного зображення, (обємність, опуклість, узагальненість форми);

-заповнення рельєфної форми простим оздобленням;

-прийоми пензлевого та пальцевого розпису;

-оптимальну послідовність виконання художньо-творчого завдання;

вживає (при підтримці учителя):

-спеціальну термінологію у спілкуванні з приводу мистецтва (архітектура, орнамент, рельєф, силует тощо);

називає:

-основні складові частини будівлі (фундамент, стіни, стеля, дах, вікна, двері, куполи, брами);

уміє:

-створювати на основі геометричних форм та за допомогою елементарних прийомів обробки (трансформації) паперу прості за характером обємні зображення;

-виконувати силуетні зображення нескладних архітектурних обєктів, збагачувати їх декором;

-на початковому рівні зображати елементи візерунків та орнаментів способом штампування;

дотримується правил:

-техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами.

__________________

Учень (учениця) милується і виявляє (мовленнєвими та образотворчими засобами):

-емоційне ставлення до краси, створеної руками людини;

спостерігає, порівнює та аналізує (за допомогою учителя):

-різницю між скульптурним зображенням та живописним (графічним);

-будову та пропорції тіла людини (співвідношення між тулубом і головою, довжина рук та ніг у порівнянні з тулубом);

-складові частини будови тіла тварин;

-геометричну форму архітектурних споруд;

має уявлення про:

-особливості скульптурного зображення, (обємність, опуклість, узагальненість форми);

-заповнення рельєфної форми простим оздобленням;

-прийоми пензлевого та пальцевого розпису;

-оптимальну послідовність виконання художньо-творчого завдання;

вживає (при підтримці учителя):

-спеціальну термінологію у спілкуванні з приводу мистецтва (архітектура, орнамент, рельєф, силует тощо);

називає:

-основні складові частини будівлі (фундамент, стіни, стеля, дах, вікна, двері, куполи, брами);

уміє:

-створювати на основі геометричних форм та за допомогою елементарних прийомів обробки (трансформації) паперу прості за характером обємні зображення;

-виконувати силуетні зображення нескладних архітектурних обєктів, збагачувати їх декором;

-на початковому рівні зображати елементи візерунків та орнаментів способом штампування;

дотримується правил:

-техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами.

__________________

Учень (учениця) милується та виражає емоційне ставлення (мімікою, мовленнєвими та образотворчими засобами):

-до краси явищ навколишнього світу та рукотворної краси;

орієнтується в поняттях та вживає:

-у спілкуванні з приводу мистецтва спеціальну термінологію (пропорції, орнамент, рослинний та геометричний візерунок, декоративний, ритм, панно тощо);

сприймає та візуально розрізняє:

-круглу скульптуру і рельєф (опуклий, заглиблений);

-рослинний і геометричний орнамент;

має уявлення про:

-шляхи декоративної стилізації реальної форми;

-ритм як засіб створення орнаменту;

-особливості кольору в декоративному зображенні;

-ефекти поєднання великих і дрібних елементів у декоративній композиції;

уміє:

-узгоджувати зображення з форматом;

-в об’ємному зображенні створювати виразну цілісну пластичну форму;

-вирізати симетричні форми;

-використовувати різноманітні прийоми обробки паперу при роботі в техніці паперопластики;

дотримується:

-правил безпечного користування художніми матеріалами та інструментами, ножицями, клеєм;

володіє:

-навичками раціональної організації робочого місця;

-елементарними навичками роботи в колективі;

прагне:

-прикрашати середовище власною художньою працею.


ТЕМА 1Мова живопису та графіки

а)Зменшення кількості годин з10 на 8;

б)введено роботу з натури;

в)Замінили силуетне зображення дерев та птахів на зображення квітів та дерев;

г)ввели поняття «хро

матичні»і «агрохроматичні»кольори;

з»явилася техніка «гратографія»;

д)вилучили :поняття про «композицію»,як твір мистецтва.

Вимоги щодо рівня знань.

Вилучили графи:

а)сприймає і візуально розрізняє живопис,графіку,скульптуру,архітектуру,декоративне мисте

цтво;

б)називає прізвища 1-2 живописців і графіків та їхні роботи;

ввели графи:

має уявлення про

прийоми техніки «гратографії»;

хроматичні та ахроматичні кольори.

Повністю змінено графу «Сприймання та практична діяльність(бесіди,репродуктивно-творчі завдання та вправи,художньо-творчі завдання) новими орієнтовно

Тематичними завданнями.

Матеріали та техніка

виконання даються в новій програмі на вибір.

ТЕМА2

а)Замінили назву теми»Пластика форм»на «Мова скульптури та архітектури,декоративно-прикладного мистецтва»

б)збільшили кіль

кість годин з6 на 7

в)значне місце відвели архітектурі,як виду мистецтва,основним елементам архітектурних споруд,силуетному

зображенню будівель;

г)ввели початкові уявлення про декоративно-прикладне мистецтво та засоби його виразності(декоративні форми та колір,орнамент)

д)Розширюють уявлення про симетричну форму та вісь симетрії в її побудові,поєднанні силуетної форми та будови;

е)Вилучили художньо-конструктивні навички роботи в техніці паперопластики.

Вимоги до рівня знань учнів

1.Введено:

спостерігає,порівнює,аналізує (за допомогою вчителя)

геометричну форму архітектурних споруд;

називає:

основні складові частини будівлі(фундамент,

стіни,стеля,дах,вікна,двері,куполи,брами)

2.Відмінно

а)геометричну форму народних іграшок та творів дрібної пластики;

б)називає 1-2 прізвища відомих скульпторів та 1-2 їх роботи.

Орієнтовно тематичні завдання змінено повністю.

Для узагальнення виділено 1 год.

ТЕМА 3

а)Тему «Рукотворна краса»замінено темою «Композиційні прийоми у графіці та живописі;

б)було 10 год стало 9 год;

в)елементарні поняття про архітек

туру ,як вид мистецт

ва перенесено у тему 2;

г)замінили композицією

- пропорцією та масштабом,

- поняттями про врівноважену та неврівноважену композицію;

- поняття композиційного це

Нтру;

-статистичну та композиційну композиції;

- симетрією в композиції;

- колірні асоціації

в композиції;

д)вилучили з теми 3 і ввели у тему 2

-поняття про декоративно-ужиткове мистецтво

(прикладне мистецтво)

-ознайомлення з на

Родним мистецтвом настінного розпису;

-народним глиняни

М посудом;

-народними традиціями писанкарства в Україні;

-декоративні форми та колір;

-початкові навички пензлевого розпису;

Вимоги щодо рівня знань

-Вимоги до елементарних знань про архітектуру поміщено у темі 2 »Мова скульптури,

Архітектури та декоративно-прикладного

мистецтва»

введено:

а)орієнтується в поняттях та вживає

-у спілкуванні з приводу мистецтва спеціальну термінологію(формат,пропорції,симетрія)

б)має уявлення про:

-деякі просторові явища;

-асиметричну композицію,симетричну,врівноважену,неврівноважену;

в)уміє

-узгоджувати зображення з форматом;

-малювати великі цільні зображення,

уникаючи дрібності,

узгоджуючи величи ну зображення з розміром робочої поверхні.

-використовувати

всю зображальну площину.

-передавати динамічний стан об»єктів.

-змішувати фарби на палітрі.

Орієнтовно тематичні завдання (на вибір)змінено повністю.

_________________

ТЕМА 4

Тему»Створюємо образи»замінено темою»Композиційні прийоми у скульптурі та декоративно-прикладному мисте

цтві.

Кількість годин зменшилась від 9 до 8 год.

Вилучено теми:

-елементарне поняття про театральне мистецтво як синтетичне,про художників та майст

рів ,які беруть участь

у створенні вистави.

-способи відтворен

ня предметів макетів,відповідно

до характеру сценічного персона

жу,якому належать ці предмети.

-ознайомлення з ук

раїнським народним жіночим убранням.

-фантастичні образи.

Ввведено:

-розширення понять

про пропорції твари

н,тіла людини аід час ліплення.

-декоративна стилі зація форми (росли-

ни,птахи)Створення

декоративних обра-

зів в об»ємі.

-народна іграшка.

Поняття про особливості декоративного образу тварин.

-Ознайомлення з

Писанкарством в Україні.Символікою

писанок різних регіонів України,колі

рною гамою.

-Розширення уявлень про симетри

чну форму,різними прийомами обробки паперу:складанням,вирізуванням,гофруванням,прорізуванням,скручуванням,тощо….

Вимоги до рівня знань учнів

Ввели:

а)орієнтування в по

няттях та вживання

у спілкуванні з приво

ду мистецтва спеціа

льну термінологію

пропорції,орнамент,

геометричний та

рослинний візерунок

декоративний ритм,пано,тощо….

б)має уявлення

- шляхи декоративної стилізації реально

Форми;

-ритм,як створення орнаменту,

-особливості кольо-

ру в декоративному

зображені;

-ефекти поєднання

великих і дрібних

елементів у декоративній композиції.

в) уміє:

-узгоджувати зобра-

ження з форматом,

-вирізати симетричні

Форми,

-використовувати

Різні прийоми з паперопластики,

Прагне прикрашати

Середовище власно

ю художньою працею.

Вилучили:

Початкові уявлення

-роль художників у створенні вистави,

-українське народне

жіноче вбрання.

Матеріали та техніка виконання на вибір.

Орієнтовні тематичні завдання змінено повністю новими.

На узагальнення 2 год.