asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5

 • Інтегрування оригіналу


  Якщо те , тобто інтегруванню оригіналу від 0 до відповідає ділення його зображення на . Функція є оригіналом (можна перевірити). Нехай . Тоді по властивості диференціювання оригіналу маємо

  (так як ). А тому що  те Звідси тобто .

  Інтегрування зображення

  Якщо і інтеграл сходиться, то тобто інтегруванню зображення від до відповідає розподіл його оригіналу на .

  Використовуючи формулу (17.1.1) і змінюючи порядок інтегрування (o6підстава законності цієї операції упускаємо), отримаємо  .

  Приклад 17.1.11. Знайти зображення функції ; знайти зображення інтегрального синуса

  ○ Так як , то , тобто . Застосовуючи властивість інтегрування оригіналу, отримаємо .

  Множення зображень

  Якщо , то . (17.1.17)

  Можна показати , що функція є оригіналом.

  Використовуючи перетворення Лапласа (17.1.1), можна  Рис. 21

  Область D інтегрування отриманого дворазового інтеграла визначається умовами (див. рис. 21).Змінюючи порядок інтегрування і думаючи одержимо

  Інтеграл у правій частині формули (17.1.17) називається згорткою функції й і позначається символом , тобто

  Можна переконатися (поклавши ), що згортання має властивість перестановки, тобто

  Отже, множення оригіналів рівносильне їхньому згортанню, тобто  Приклад 17.1.12. Знайти оригінал функцій

  і

  ○ Так як , і ,  тобто

  Аналогічно отримаємо

  Наслідок 17.1.2. Якщо і також є оригіналом, то (17.1.18)

  □ Запишемо добуток у вигляді  чи

  Перший доданок у правій частині є добуток зображень, що відповідають оригіналам і Тому на підставі властивості множення зображень і лінійності можна записати чи

  Формула (17.1.18) називається формулою Дюамеля.

  На підставі властивості перестановки згортки формулу Дюамеля можна записати у вигляді

  Формулу Дюамеля можна застосовувати для визначення оригіналів по відомих зображеннях.

  Приклад 17.1.13. Знайти оригінал, що відповідає зображенню

  ○ Так як і , ,

  де на підставі формули Дюамеля (17.1.18) маємо  Рис. 22  Множення оригіналів

  Якщо і , то

  де шлях інтегрування — вертикальна пряма (див. рис. 22) (приймемо без доведення).

  Резюме

  Розглянуті властивості перетворення Лапласа являють собою основні правила (апарат) операційного числення. Для зручності користування перелічимо ці властивості.

  1. Лінійність:

  2. Подібність:

  3. Зсув: .

  4. Запізнювання:

  5. Диференціювання оригіналу:  …………………………………………...

  1. Диференціювання зображення

  ………………………………………......

  1. Інтегрування оригіналу: .

  2. Інтегрування зображення: .

  3. Множення зображень:

  4. Множення оригіналів:

  17.1.3. Таблиця оригіналів і зображень

  Складемо коротку таблицю, що установлює відповідність між деякими оригіналами (часто зустрічаються на практиці) і їх зображеннями. Досить повна таблиця оригіналів і зображень, що дозволяє по заданому оригіналі знаходити зображення і навпаки; є зокрема, у книзі «Довідник по операційному численню» (автори В.А.Диткин і П.И.Кузнєцов).

  Таблиця оригіналів і зображень

  Оригінал


  Зображення

  (n - ціле)  Тема 17.2. Обернене перетворення Лапласа

  17.2.1. Теореми розкладу

  Розглянемо двох теорем, називані Теоремами розкладання, що дозволяють по заданому зображенню знаходити відповідний йому оригінал .

  Теорема 17.2.1. Якщо функція в околі точки може бути представлена у вигляді ряду Лорана  де функція  є оригіналом, що має зображення , тобто  Приймемо цю теорему без доведення.


  Приклад 17.2.1. Знайти оригінал , якщо  ○ Маємо  Отже, на підставі теореми 17.1.1. .

  Запишемо розкладання функції за Лораном в околиці точки :  де , тобто . Отже, тобто .●

  Теорема 17.2.2 Якщо - правильний раціональний дріб, знаменник якого має лише прості корені (нулі) то функція

  (17.2.1)

  є оригіналом, що має зображення .

  Відзначимо, що дріб повинний бути правильний (степінь багаточлена нижче ступеня багаточлена ); у противному випадку не виконується необхідна ознака існування зображення (п. 17.1.1), тобто може бути зображенням.

  □ Розкладемо правильний раціональний дріб найпростіші:  де — невизначені коефіцієнти. Для визначення коефіцієнта цього розкладання помножимо обох частин цієї рівності почленно на :  Переходячи в цій рівності до межі при , отримаємо  Отже, Аналогічним шляхом (множачи обидві частини рівності (17.1.1) на ) знайдемо

  Підставляючи знайдені значення в рівність (17.1.1), одержимо  Так як по формулі (4.3) , , … ,

  То на підставі властивості лінійності маємо

  Зауваження. Легко помітити, що коефіцієнти визначаються як відрахування комплексної функції у простих полюсах (формула (17.1.4)):

  Можна показати, що якщо - правильний дріб, але корені (нулі) знаменника мають кратності відповідно, то в цьому випадку оригінал зображення визначається формулою

  (17.2.3)

  Теорему 5.2 можна сформулювати в такий спосіб:

  Теорема 17.2.3. Якщо зображення є дрібно-раціональною функцією від і - прості чи кратні полюси цієї функції, то оригінал відповідний зображенню , визначається формулою

  (17.2.4)
 • << предыдущая страница   следующая страница >>