asyan.org
добавить свой файл
1

  1. Комунікації з засобами масової інформації, громадськістю та платниками податків як інструмент формування позитивного іміджу ДПС


Зміст:
І. Забезпечення відкритість діяльності державної податкової служби засобами комунікацій

1.1. Заходи ДПС інформаційно-ідеологічного характеру, спрямовані на формування у суспільстві позитивного іміджу органів ДПС

1.2. Створення ефективного механізму зворотного зв’язку для гармонізації відносин органів ДПС, ЗМІ та громадськості

1.3. Система моніторингу інформації та її аналізу для вироблення стратегії позиціонування регіональних ДПС у ЗМІ
ІІ. Використання інтернет-комунікацій в органах державної податкової служби

2.1. Веб-портал органів ДПС України - сервіс для обслуговування платників податків в мережі Інтернет

2.2. Соціальні мережі - інноваційна форма спілкування з платниками податків.

2.3. Участь у формуванні громадської думки інтернет-користувачів шляхом використання засобів громадянської журналістики та онлайн-дискусії на базі блогів (портали «Кореспондент», «Укрінформ»)
ІІІ. Взаємодія з громадськістю та робота з інститутами громадянського суспільства

3.1. Поняття “громадянське суспільство” та його генезис

3.2. Основні принципи зв’язків з громадськістю

3.3. Форми роботи з громадськістю (опитування громадян, консультації з громадськістю, громадські ради, громадські форуми тощо)
ІV. Проведення роз’яснювальної роботи щодо змін та доповнень до чинного законодавства

4.1. Публічне інформування платників податків через засоби масової інформації та мережу Інтернет

4.2. Організація та проведення заходів з платниками податків

4.3. Виховання високої податкової культури у майбутніх платників податків
Перелік літератури з даної теми:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254/96-ВР.

 2. Податковий кодекс України від 2 січня 2010 року № 2755-VI.

 3. Указ Президента України від 05.09.05 № 1276/2005 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”(із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 09.06.2008 №525/2008).

 4. Закон України від 16.06.92 № 2460-XII “Про об’єднання громадян” Закон України від 16.09.97 № 531/97-ВР “Про благодійництво та благодійні організації”.

 5. Закон України від 07.10.97 № 554/97-ВР “Про професійних творчих працівників та творчі спілки” Закон України від 01.12.98 № 281-ХІV “Про молодіжні та дитячі громадські організації”.

 6. Закон України від 15.09.99 № 1045-XIV “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” Закон України від 24.05.01 №2436-III “Про організації роботодавців” .

 7. Закон України від 16.04.09 №1275-VI “Про асоціації органів місцевого самоврядування”.

 8. Закон України від 13 січня 2011 року № 2938-VI „Про інформацію”.

 9. Закон України від 16 листопада 1992 року № 2782-XII „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”.

 10. Закон України від 28 лютого 1995 року № 74/95-ВР „Про інформаційні агентства”.

 11. Закон України від 21 грудня 1993 року № 3759-XII „Про телебачення і радіомовлення”.

 12. Розпорядження КМУ від 21.11.07 № 1035-р “Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства” (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМУ від 22.07.09 №858-р).

 13. Постанова КМУ від 05.11.08 № 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”.

 14. Постанова КМУ від 03.11.10 № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.

 15. Постанова КМУ від 04.01.02 № 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" (із змінами та доповненнями).

 16. Наказ ДПА України від 06.01.12 № 17 „Про затвердження Регламенту проведення роз’яснювальної роботи з платниками податків щодо застосування положень податкового законодавства та формування податкової культури населення”.

 17. Наказ ДПА України від 27.03.03 № 142 “Про створення громадських рад при органах ДПС України”.

18. Наказ ДПС України від 23.11.11 №165 „Про затвердження Концепції взаємодії органів ДПС із засобами масової інформації та громадськістю на 2012 – 2016 роки”.

19. Наказ ДПС України від 28.10.11 № 100 „Про затвердження Порядку організації роботи та взаємодії органів державної податкової служби України при реагуванні на критичні виступи у засобах масової інформації”.

20. Качкан В.А., Лизанчук В.В. Особливості підготовки матеріалів для радіо і телебачення. – Київ, 1989.

21. Кочеткова А.В., Филиппов В.Н., Скворцов Я.Л., Тарасов А.С. Теорія и практика свіязей с общественностью. – Москва – Санки-Петербург – Нижний Новгород – Воронеж: Питер, 2007.

22. Мащенко І.Г. Українське телебачення: штрихи до портрета. – Київ, 1995.

23. Михальчик В.И. Изобразительный язык средств массовой коммуникации. – Москва, 1986.

24. Москаленко А.З. Сучасна українська преса. – Київ, 1999.

25. Мельник Г.С. Общение в журналистике. Секреты мастерства. – Москва – Санкт-Петербург: Питер, 2006.

26. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Святи с общественностью: теорія и практика. – Москва: Дело, 2004.

27. Шаркав Ф.И. Теорія коммуникаций. – Москва: Рип-холдинг, 2005.

28. Шаркав Ф.И. Консалтинг в свіязях с общественностью. – Москва:Экзамен, 2005.