asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: Зміни приголосних при творенні слів

Мета: повторити чергування приголосних звуків, вироблення навичок правопису приголосних звуків, що зазнають змін при суфіксальному словотворенні іменників та прикметників, формувати вміння розвивати мовленнєві та словотворчі навички; виховувати культуру праці в колективі, створюючи ситуацію успіху.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

 • Утворювати іменники з суфіксами -ин (а) від прикметників

 • Утворювати прикметники з букво сполукою -чн- (-шн-)

 • Утворювати прикметники за допомогою суфіксів -ськ(ий) та іменники за допомогою суфікса -ств(о)

 • Правильно вимовляти і записувати похідні слова, у яких відбуваються зміни приголосних при творенні за допомогою суфіксів

Хід уроку

 • Діти, ми сьогодні вивчатимемо новий матеріал, але не зовсім звичайним методом. Тому спочатку дещо повторимо:



 1. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

(на слайді текст)

На Черкащині стояв козацький загін. Якраз був короткий час перемир’я з татарами. Тому молодече парубоцтво безпечно зупинилось в одному мальовничому селі.

 • До поданих слів доберіть слова з твірною основою, позначте твірний суфікс.

Черкащина – черкаський

Козацький – козак

Парубоцтво – парубок

Безпечно – безпека

(перевірити правильність за слайдом)

 • До яких частин мови належать подані слова?

 • Записати перші два слова фонетично:

Черкащина [черкашчина] - черкаський [черкас`кий]

- Які фонетичні зміни відбулися під час творення цих слів? (Зміни приголосних - чергування. Учні називають групи приголосних, що чергуються, учитель підкреслює)

- Діти, як ви думаєте, про що йтиметься сьогодні на уроці?

- Тому тема нашого уроку – (хтось із учнів читає зі слайду тему уроку).

- Наскільки є корисною для вас ця тема? Де ви зможете використати здобуті на уроці знання? (будуть корисними навіть у повсякденному застосуванні: під час усної або письмової відповіді на уроці з будь-якого предмету).

- Діти, що ви очікуєте від уроку? Подумайте і сформулюйте мету нашого уроку, скориставшись формулою «Сьогоднішній урок навчить мене…» (учитель записує цю мету окремо на дошці)

- Конкретніша мета нашого уроку звучить так (зачитується вчителем із слайду)

- Після уроку ви зможете (слайд «Очікувані результати»)

- Діти, на уроці працюйте старанно, активно. Адже за результати своєї роботи ви отримаєте оцінки.



 1. Надання необхідної інформації



 • Діти, для успішного засвоєння нового матеріалу нам потрібно пригадати про чергування приголосних. Вдома ви повинні були про це повторити. До речі, який розділ мовознавства вивчає чергування звуків?

(Учень відповідає, вчитель на переносний дошці демонструє випадки чергування приголосних):

1. [к]//[ч]//[ ц`] - рука, ручка, у руці

[г]//[ж]//[ з`] - нога, ніжка, на нозі

[х]//[ш]//[ с`] - вухо, вушко, у вусі

2. При творенні нових слів приголосні звуки [к] і [ц] змінюються на [ч] або [ш]:

[ц`],[к]//[ч] або[ш]

3. Ще нам необхідно для вивчення нової теми згадати про такі поняття як спрощення й уподібнення приголосних звуків.

 1. Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу за допомогою інтерактивної технології «Ажурна пилка»



 • Новий матеріал ви вивчатимете за допомогою технології «Ажурна пилка». А в кінці уроку перевіримо результати вашої спільної роботи за допомогою спеціальних вправ, а на наступних двох уроках поглибимо й закріпимо набуті знання для успішного оволодіння темою «Словотвір».

 • Правила роботи ви знаєте.

Учні отримують кольорові фішки й завдання на картках для кожної групи.

 • Діти, якщо ви гарно попрацюєте, по-перше, станете більш грамотними, по-друге, отримаєте гарну оцінку! До речі, в кінці уроку ви самі оціните свою роботу.

Робота в домашніх групах (Усі завдання груп на слайдах) 6 хвилин.

1 група. Чергування приголосних за творення іменників із суфіксом -ин- від прикметників

 1. Опрацювати правила на стор. 106 (увага на виняток).

 2. Виконати впр. 174 (I завдання).

Під час роботи в «експертній» групі цю вправу ви повинні використати для прикладу.

2 група. Чергування приголосних за творення прикметників із буквосполукою -чн-(-шн-)

 1. Опрацювати правила на стор. 108 (увага на винятки).

 2. Виконати впр. 178, ст. 108.

Під час роботи в «експертній» групі цю вправу ви повинні використати для прикладу.

3 група. Чергування приголосних за творення прикметників на -цьк-зьк-ськ- та іменників на -цтв-зтв-ств-

 1. Опрацювати правила на стор. 110.

 2. Виконати впр. 186, стор. 110.

Під час роботи в «експертній» групі цю вправу ви повинні використати для прикладу.

4 група. Уподібнення приголосних звуків у вимові.

 1. Опрацювати правило на стор. 111.

 2. Виконати впр. 190, стор. 112.

Під час роботи в «експертній» групі цю вправу ви повинні використати для прикладу.

5 група. Спрощення приголосних звуків у вимові.

 1. Опрацювати правило на стор. 111.

 2. Виконати впр. 191, стор. 112.

Під час роботи в «експертній» групі цю вправу ви повинні використати для прикладу.

(Групи перевіряють правильність виконання завдань на картці, відповіді також на мультимедійній дошці)

«Експертні» групи - працюють 8 хвилин.

Учні сідають за парту свого кольору. По черзі кожен якісно доносить свою інформацію та сприймає нову. При необхідності занотовують у зошит.

«Домашні» групи – працюють 8 хвилин.

Діляться здобутою інформацією з учнями своєї «домашньої» групи. Коректують та узагальнюють всю інформацію.

 1. Рефлексія результатів учнями



 • З якою метою ви вивчали новий матеріал за допомогою технології «Ажурна пилка»?

 • Чому ви особисто навчилися?

 • Чи відчуваєте потребу закріпити нові знання?

 • Таким чином, для успішного вивчення цієї теми ми закріпимо здобуті знання вправами.



 1. Усвідомлення й закріплення здобутих знань

1. Завдання записане на слайді.

Творчий розподільчий словниковий диктант:

 • Від поданих іменників та прикметників за допомогою суфіксів -ин- або -н- утворити іменники або прикметники. Похідні слова записати у 2 колонки: у першу – із буквосполученням -чч-, -шч-, у другу – із буквосполученням -чн-, -шн-.

Словацький, батьківський, пісок, звук, галицький, серце.

Перевірити правильність за слайдом.

- Які зміни приголосних звуків відбулися при словотворенні?

2. Словникова робота.

- Зверніть увагу на 2 останніх слова правого стовпчика. Яка між ними різниця?

- За словником з'ясувати значення слів сердечний та сердешний.

- Хто зможе швидко з кожним цим словом усно скласти речення?

3. Робота з текстом (навчальне редагування).

(текст на слайді)

- Прочитайте й відредагуйте (прямо на мультимедійній дошці) написане, пояснюючи суть помилки за допомогою правил.

Найбільш багаті місця рибної ловлі знаходилися у гирлі притоки Дніпра. В дніпровзький і бугський лимани козакство виходило через запорожську протоку. Там ловилась часто гіганська риба.

Перевірити правильність за слайдом.

- Запишіть відредагований текст (або лише виправлені слова) у зошит.

 1. Підбиття підсумків (рефлексія) уроку



 • Діти, на наступних уроках ми поглибимо ваші знання, виконуючи ще багато тренувальних вправ. А зараз підведемо підсумки. Повторення методом «Незакінчене речення» (Відповіді демонструються на мультимедійній дошці)

 • На уроці ми вивчали…зміни приголосних при творенні слів.

 • За яких умов група приголосних -цьк- змінюється на -чч-, а -ськ- змінюється на -щ-…під час творення іменників за допомогою суфікса -ин- від прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-.

 • Виняток становить слово… Галичина.

 • При творенні прикметників за допомогою суфікса -н- від іменників із твірною основою на [к],[ц],[ц`] відбувається…зміна приголосних [к],[ц],[ц`] на[ч].

 • Винятки становлять слова…рушник, рушниця, мірошник, соняшник, дворушник, сердешний (нещасний), торішній.

 • Під час творення прикметників за допомогою суфікса -ськ- та іменників за допомогою суфікса -ств- відбуваються такі зміни приголосних…[к],[ч], [ ц`] на -цьк, -ств; [г],[ж,],[з`] на-зьк, -зтв; [х],[ш],[с`] на -ськ, -ств.

 • При вимові деяких власне українських слів із твірною основою на [д], [т] відбувається…уподібнення приголосних звуків, яке на письмі…не позначається.

 • У прикметниках із суфіксом -ськ- та іменниках із суфіксом -ств-, що утворені від іншомовних слів, відбувається…спрощення, яке у цьому випадку на письмі…не позначається.

 • Чи реалізувалася ваша мета? (вона записана на окремій дошці іншим кольором ще на початку уроку)



 1. Домашнє завдання



 • Діти, ви дуже якісно попрацювали. Маєте вже певні знання та навички. Щоб їх закріпити, запишіть домашнє завдання. Оберіть той варіант, який ви дійсно зможете виконати, на скільки відчуваєте в собі сил та знань.

 1. Вивчити правила на стор. 106 – 111, виконати впр. 192 на стор. 112 –

4-6 балів.

 1. Скласти словниковий диктант (12 – 15 слів) за вивченими орфограмами, користуючись словником – 7-9 балів.

 2. Скласти невеликий твір-розповідь про козацьке товариство, використовуючи іменники та прикметники з вивченими орфограмами – 10-12 балів.



 • Завдання оберіть за бажанням.

VIII. – А зараз чесно оцініть свою роботу на уроці, виставивши собі від 0 до 3 балів за кожним із критеріїв (ці критерії на слайді, кожен учень отримує по листочку для самооцінки):

 1. Я активно працював(ла) у «домашній» групі - … ___

 2. Я вносив(ла) вдалі пропозиції, що були враховані групою - … ___

 3. Я допомагав(ла) іншим учасникам, заохочував(ла) їх до роботи - … ___

 4. Я добросовісно узагальнював(ла) думки інших та просував(ла) роботу групи в «експертній» та в «домашній» групах - … ___

Усього балів ___

Керівники груп здають листочки з самооцінкою вчителеві.

 • Дякую за роботу, до побачення!

1 група. Чергування приголосних за творення іменників із суфіксом -ин- від прикметників

 1. Опрацювати правила на стор. 106 (увага на виняток).

 2. Виконати впр. 174 (I завдання).

Під час роботи в «експертній» групі цю вправу ви повинні використати для прикладу.

2 група. Чергування приголосних за творення прикметників із букво сполукою –чн-(-шн-)

 1. Опрацювати правила на стор. 108 (увага на винятки).

 2. Виконати впр. 178, ст. 108.

Під час роботи в «експертній» групі цю вправу ви повинні використати для прикладу.

3 група. Чергування приголосних за творення прикметників на -цьк-зьк-ськ- та іменників на -цтв-зтв-ств-

 1. Опрацювати правила на стор. 110.

 2. Виконати впр. 186, стор. 110.

Під час роботи в «експертній» групі цю вправу ви повинні використати для прикладу.

4 група. Уподібнення приголосних звуків у вимові.

 1. Опрацювати правило на стор. 111.

 2. Виконати впр. 190, стор. 112.

Під час роботи в «експертній» групі цю вправу ви повинні використати для прикладу.

5 група. Спрощення приголосних у вимові.

 1. Опрацювати правило на стор. 111.

 2. Виконати впр. 191, стор. 112.

Під час роботи в «експертній» групі цю вправу ви повинні використати для прикладу.

1 група. Чергування приголосних за творення іменників із суфіксом -ин- від прикметників

2. Вправа 174

Канівський – Канівщина, овруцький – Овруччина, миколаївський – Миколаївщина, харківський – Харківщина, чигиринський – Чигиринщина, хмельницький – Хмельниччина, дрогобицький – Дрогобиччина, лохвицький – Лохвиччина.

2 група. Чергування приголосних за творення прикметників із букво сполукою –чн-(-шн-)

2. Вправа 178

Звук – звучний, дяка – вдячний, криниця – криничний, вулиця – вуличний, штука – штучний, медик – медичний, медик – медичний, комік – комічний, математик – математичний, електрика – електричний, бібліотека – бібліотечний, безпека – безпечний, рука – ручний, сонце – сонячний, серце – сердечний.

3 група. Чергування приголосних за творення прикметників на -цьк-зьк-ськ- та іменників на -цтв-зтв-ств-

2. Вправа 186

Парубок – парубоцький, парубоцтво, студент – студентський, студентство, вояк – вояцький, вояцтво, брат – братський, братство, кріпак – кріпацький, кріпацтво, товариш – товариський, товариство, пророк – пророцький, пророцтво.

4 група. Уподібнення приголосних звуків у вимові.

2. Вправа 190

Людські [л`удз`кий], солдатські [солдац`кий], братство [брацтво].

5 група. Спрощення приголосних у вимові.

2. Вправа 191

Журналістський [журнал`іс`кий], президентство [президенство], шотландський [шотланс`кий].


Із буквосполученням -чч-, -шч-

Словаччина

Батьківщина

Галичина (виняток)

Із буквосполученням -чч-, -шч-

Пісочний

Звучний

Сердечний

Сердешний (виняток)


Прочитати й відредагувати (прямо на мультимедійній дошці) написане, пояснюючи суть помилки за допомогою правил.

Найбільш багаті місця рибної ловлі знаходилися у гирлі притоки Дніпра. В дніпровзький і бугський лимани козакство виходило через запорожську протоку. Там ловилась часто гіганська риба.

- Запишіть відредагований текст (або виправлені слова) у зошит.

Найбільш багаті місця рибної ловлі знаходилися у гирлі притоки Дніпра. В дніпровський і бузький лимани козацтво виходило через запорозьку протоку. Там ловилась часто гігантська риба.

- Запишіть відредагований текст (або виправлені слова) у зошит.

Листок самооцінки

 1. Я активно працював(ла) у «домашній» групі - … ___

 2. Я вносив(ла) вдалі пропозиції, що були враховані групою - … ___

 3. Я допомагав(ла) іншим учасникам, заохочував(ла) їх до роботи - … ___

 4. Я добросовісно узагальнював(ла) думки інших та просував(ла) роботу групи в «експертній» та «домашній» групах - … ___

Усього балів ___
Листок самооцінки

 1. Я активно працював(ла) у «домашній» групі - … ___

 2. Я вносив(ла) вдалі пропозиції, що були враховані групою - … ___

 3. Я допомагав(ла) іншим учасникам, заохочував(ла) їх до роботи - … ___

 4. Я добросовісно узагальнював(ла) думки інших та просував(ла) роботу групи в «експертній» та «домашній» групах - … ___

Усього балів ___
Листок самооцінки

 1. Я активно працював(ла) у «домашній» групі - … ___

 2. Я вносив(ла) вдалі пропозиції, що були враховані групою - … ___

 3. Я допомагав(ла) іншим учасникам, заохочував(ла) їх до роботи - … ___

 4. Я добросовісно узагальнював(ла) думки інших та просував(ла) роботу групи в «експертній» та «домашній» групах - … ___

Усього балів ___
Листок самооцінки

 1. Я активно працював(ла) у «домашній» групі - … ___

 2. Я вносив(ла) вдалі пропозиції, що були враховані групою - … ___

 3. Я допомагав(ла) іншим учасникам, заохочував(ла) їх до роботи - … ___

 4. Я добросовісно узагальнював(ла) думки інших та просував(ла) роботу групи в «експертній» та «домашній» групах - … ___

Усього балів ___
Листок самооцінки

 1. Я активно працював(ла) у «домашній» групі - … ___

 2. Я вносив(ла) вдалі пропозиції, що були враховані групою - … ___

 3. Я допомагав(ла) іншим учасникам, заохочував(ла) їх до роботи - … ___

 4. Я добросовісно узагальнював(ла) думки інших та просував(ла) роботу групи в «експертній» та «домашній» групах - … ___

Усього балів ___