asyan.org
добавить свой файл
1
Вступ

Члени методичного об'єднання вчителів фізики та математики у минулому 2011-2012 навчальному році працювали над проблемою забезпечення глибоких і міцних знань, диференціації навчання, вихованості учнів шляхом використання нових оптимальних форм і методів роботи. У зв'язку з вирішенням даної проблеми проводились індивідуальні роботи з обдарованими дітьми, заняття математичного гуртка, проводились цікаві математичні та фізичні вечори з метою залучення учнів до даних предметів.

В 2012-2013 навчальному році методоб'єднання і далі працюватиме над проблемою підвищення якості знань та умінь учнів і їх вихованості, посилення практичної спрямованості навчання, як важливої частини успішної підготовки до суспільної та професійної діяльності учнів. Провідною ідеєю організації навчально-виховного процесу в школі залишається диференціація навчання. На її основі потрібно створити умови для її гуманізації, уснокритизації навчання та реалізації культурно-творчої функції школи. Слід більшу увагу приділяти роботі з обдарованими дітьми та слабовстигаючими учнями.

Для цього ми продовжуємо опрацьовувати методику навчання вчителя-методиста Трофимчука В.С. З обдарованими дітьми потрібно займатися індивідуально, розв'язувати олімпіадні задачі та задачі логічного характеру.

Необхідно забезпечити міцне засвоєння вивченого матеріалу базисного рівня, покращити роботу з слабкими учнями.

Звіт про роботу метод об’єднаня за 2011-2012 н.р.

Як було вже вище сказано у вступі, члени методичного об’єднання працювали над забезпеченням глибоких і міцних знань, використовуючи

при цьому нові оптимальні форми та методи їх використання при виконанні математики та фізики. Для вирішення даної проблеми вчителями

фізики та математики в класах проводились факультативні заняття та заняття з обдарованими дітьми, зокрема Мойсійчук Р.І щосуботи проводив факультативні заняття з інформатики з учнями 8-их класів.

Було проведено чимало відкритих уроків вчителями математики та фізики. Основну увагу проведення таких уроків приділяли вчителі під час тижня математики. Зокрема Мороз О.В. проводив відкриті уроки у 6-ому класі на тему: « Звичайні дроби». Крім того були проведені позакласні заходи :Казка «Подорож координатної точки» - 6кл; «Найсильніший юний математик»(10-11кл) і за круглим столом «Квадратні рівняння».

Вчитель фізики Мосійчук Р.І. проводив такі відкриті уроки: « Реактивний рух. Розвиток космонавтики. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики» у 9-ому класі (Урок занурення). У 8-му класі у вигляді уроку-діалога був проведений урок на тему: « У гостях у панни електризації».

В листопаді був проведений семінар з фізики. Були дані відкриті уроки в 11 класі (В.І.Головій) та в 8 класі (Л.В.Барилюк)

В квітні місяці на базі нашої школи також проходив районний семінар вчителів інформатики де також був проведений відкритий урок в 11 класі (Р.І. Мойсійчук).

Крім відкритих уроків було проведено цим вчителем ряд позакласних заходів.

  1. Урок-змагань між учнями 9-их класів на тему: «Основи кінематики»

2)Урок КВК між учнями 8-их класів

У 5-ому класі було проведено змагання між однокласниками по темі «Натуральні числа» та урок-казка з теми «Зустріч десяткових і звичайних дробів»

У 8-их та 10-их класах проводилися уроки у групах. Барилюк Л.В у10-ому класі проводила відкритий урок на тему «Тригонометричні функції» Теорема Вієта у 8 класі та «Вступ до стереометрії» у 10-их класах.

Після уроків було проведено змагання між учнями 5-6 класів з теми «Геометричні фігури»

Головій В.І провів чимало уроків та лабораторних робіт у комп’ютерному класі. Провів відкритий урок з фізики у 10-ому класі на тему: «МКТ»

Мороз О.В. провів відкритий урок з алгебри по темі: «Арифметична прогресія» та після уроків було проведено змагання між учнями 7-8 класів «Найсильніша ланка».

У 11-их класах був проведений відкритий урок з теми: « Похідна» , у 9-их класах- «Життя Піфагора».

Руслан Іванович, Василь Іванович при роботі з учнями часто використовували мультимедійну дошку.

Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду

Члени методичного обєднання вивчатимуть і впроваджуватимуть елементи передового педагогічного досвіду, іноваційні форми проведення уроків і працюватимуть над проблемами вказаними нижче.

Головій В.І- Продовжує вивчати досвід роботи А.І. Шапіро і прац

над проблемою: «Формування учнів потреби у вивченні фізики шляхом використання нетрадиційного підходу до навчання на уроці»

Барилюк Л.В – «Формування в учнів вміння самостійно здобувати знання» вивчаючи досвід роботи вчителя Ярослава Михайловича Ройка.

Мойсійчук Р.І – «Формування в учнів наукового світогляду на уроках фізики» вивчаючи досвід роботи вчителя Трофимчука В.С.

Мороз О.В. – «Формування в учнів наукового світогляду на уроках математики» вивчаючи досвід роботи вчителя математики Лупійчук Г.Г.

Заходи по підвищенню знань,умінь і навичок

1. Ррозробляти плани уроків,які б передбачали різні форми і методи їх проведення: уроки-КВК, уроки-семінари, урок-казка, уроки-ігри, уроки-лекції, робота в групах, робота в парі та розв`язувати задачі логічного характеру.

2. Здійснювати диференційований перехід до навчання.

3. Проводити примітивні тижні та олімпіади.

4. Продовжити вивчати,удосконалювати та впроваджувати передовий педагогічний досвід вчителів-методистів і інноваційних форм проведення уроків.

5. Удосконалювати форми і методи роботи з обдарованими дітьми.

6. Вивчати сучасні досягнення педагогіки та психології навчання,оволодіти новими прийомами і методами навчання.

7. Покращити роботу з слабкими учнями.

8. Продовжити між класами різного роду змагання: брейн-ринг, НВК,математичні бої,естафети.

9. Частіше проводити нестандартні уроки для підвищення інтелектуального рівня роботи.

10. Здійснювати використання нових форм і методів у навчанні, опрацювати різні статті з фахових журналів та газет.

Здійснювати підвищення рівня знань, умінь і навичок учнів з математики та фізики на основі особистого орієнтованого навчання та виховання.

Вивчати узагальнити і поширювати досвід роботи кращих вчителів .

Проводити розробки методик проведення теоретичних і практичних занять, лабораторних, контрольних та домашніх робіт.

Покращити роботу з учнями випускних класів, підготовка випускників до зовнішнього тестування з математики та фізики.

Тематика засідань методоб’єднання вчителів математики та фізики.

Засідання1

Вересень


1. Опрацювання методичних рекомендацій, що до вивчення математики та фізики в загальноосвітніх навчальних закладах.

2. Підсумки роботи методичного об’єднання за минулий навчальний рік та основні завдання на новий навчальний рік (Барилюк Л.В.)

3. Опрацювати програми та пояснювальні записки до них, особливу увагу звернути на програму за 11 клас (Головій В.І.)

4. Розподіл навчального навантаження (Головій В. І.)

5. Підготовка і проведення предметних тижнів і олімпіад.

Засідання2

Листопад

  1. Розробка робочої програми і розподіл обов’язків для підготовки і проведення предметних тижнів.

  2. Технології гуманізації шкільної освіти,як одна з сучасних педагогічних технологій.

  3. Підготовка вчителів до атестації. Ознайомлення вчителів, які будуть атестуватися, з положенням про атестацію.

  4. Звіт про роботу вчителя математики Мороза О.В. Відкритий урок з наступним обговоренням.

  5. Підсумки проведення математичних олімпіад.

Засідання3

Грудень

1. Інформації про новинки науково-методичної роботи.

2.Робота з обдарованими дітьми (обмін досвідом)

3.Математичне моделювання при розв’язуванні задач з фізики (Мойсічук Р.І.). Відкритий урок з наступним обговоренням.

4.Аналіз стану викладання математики та фізики (Головій В.І.)

5. Підсумки проведення олімпіад з фізики.

Засідання (4)

Лютий

  1. Про організацію роботи з поповненням кабінетів математики та фізики навчального – методичними матеріалами.

  2. Звіт про роботу вчителя математики Барилюк Л.В. Відкритий урок з обговоренням.

  3. Ознайомлення з інноваційними технологіями. Використання на уроках математики та фізики нестандартного підходу до організації творчого підходу діяльності учнів. (обмін досвідом )

  4. Особистісно-орієнтований підхід у навчанні фізики (Головій В.І).

Засідання (5)

Березень

1.Про організацію самостійного навчання учнів.

2.Звіт про роботу вчителя фізики Мосійчука Р.І. Відкритий урок з обговоренням.

3. Організація роботи з підвищення наукового-теоретичного і методичного рівня вчителів фізики та математики.

4. Використання ігрових моментів,кросвордів,вікторин та творчих і логічних завдань на уроках фізики та математики.

5. Самоаналіз та аналіз відкритих уроків.

Засідання №6

Травень

1. Підготовка до державної підсумкової атестації з математики у 9-их та 11-их класах (вч. м\о).

2. Про адаптацію учнів 7-ого класу до вивчення фізики.(аналіз підсумкових контрольних робіт). (Головій В.І.)

3. Звіт учителів про виготовлення наочності та роздаткового матеріалу на уроках фізики та математики.

4. Звіт про роботу вчителя математики Мороз О.В.(аналіз підсумкових контрольних робіт у 10-их класах).

5. Діагностування вчителів м\о з метою підготовки плану роботи на наступний навчальний рік.