asyan.org
добавить свой файл
1

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

3 від 06.06.2011


1. Замовник:

1.1. Найменування: Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23696837.

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, Московський проспект, 8, корпус 8, 04073.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Саврицький Роман Петрович, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та метрології, м. Київ, Московський проспект, 8, корпус 8, 04073, тел./факс (044) 426-77-41, r-dmscml@mail.ru.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство фінансів України, код за ЄДРПОУ 00013480.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: "Послуги з технічних випробувань та аналізу". Код ДКПП 74.30.1

3.2. Вид послуг: Послуги з повірки (калібрування), атестації засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання.

3.3. Місце надання послуг:

  • За лотом 1: Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи ( м. Київ, Московський пр-кт, 8, корп. 8, 04073);

  • За лотом 3: Львівська служба з експертного забезпечення митних органів (Львівська область, м. Львів, вул. Городоцька, 369, 79040);

  • За лотом 5: Одеська служба з експертного забезпечення митних органів (Одеська область, м. Одеса, вул. Гайдара, 21а, 65078);

  • За лотом 6: Ужгородська служба з експертного забезпечення митних органів (Закарпатська область, Ужгородський район, с. Великі Лази, вул. Східна, 3, 88000);

  • За лотом 7: Дніпропетровська служба з експертного забезпечення митних органів (Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4, 49044);

  • За лотом 8: Харківська служба з експертного забезпечення митних органів (Харківська область, м. Харків, вул. Бакуліна, 6, 61166).

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності).

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економіки України: 04.04.2011, оголошення № 021422

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економіки України.

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 04.04.2011, обґрунтування № 021422/1

4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення Міністерства економіки України про погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Міністерства економіки України: від 11.05.2011, оголошення № 060761

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України: від 06.06.2011 № 085310

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економіки України.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:

  • За лотом 1: 27.01.2011;

  • За лотом 3: 27.01.2011;

  • За лотом 5: 27.01.2011;

  • За лотом 6: 27.01.2011;

  • За лотом 7: 27.01.2011;

  • За лотом 8: 27.01.2011 (повторно 25.02.2011).


6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

  • За лотом 1: 09.03.11 о 10 год. 30 хв. у Центральному митному управлінні лабораторних досліджень та експертної роботи за адресою м. Київ, пр-кт Московський 8, корп. 8;

  • За лотом 3: 09.03.11 о 10 год. 00 хв. у Центральному митному управлінні лабораторних досліджень та експертної роботи за адресою м. Київ, пр-кт Московський 8, корп. 8;

  • За лотом 5: 14.03.11 о 10 год. 00 хв. у Центральному митному управлінні лабораторних досліджень та експертної роботи за адресою м. Київ, пр-кт Московський 8, корп. 8;

  • За лотом 6: 10.03.11 о 10 год. 30 хв. у Центральному митному управлінні лабораторних досліджень та експертної роботи за адресою м. Київ, пр-кт Московський 8, корп. 8;

  • За лотом 7: 09.03.11 о 11 год. 00 хв. у Центральному митному управлінні лабораторних досліджень та експертної роботи за адресою м. Київ, пр-кт Московський 8, корп. 8;

  • За лотом 8: 18.03.11 о 10 год. 00 хв. у Центральному митному управлінні лабораторних досліджень та експертної роботи за адресою м. Київ, пр-кт Московський 8, корп. 8.

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ),

  • За лотом 1: 117 785,88 гривень,

(цифрами)

сто сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят п’ять гривень 88 коп.

(словами)

  • За лотом 3: 14 444,06 гривень,

(цифрами)

чотирнадцять тисяч чотириста сорок чотири гривні 06 коп.

(словами)

  • За лотом 5: 7 311,67 гривень,

(цифрами)

сім тисяч триста одинадцять гривень 67 коп.

(словами)

  • За лотом 6: 9 293,39 гривень,

(цифрами)

дев’ять тисяч двісті дев’яносто три гривні 39 коп.

(словами)

  • За лотом 7: 8 646,47 гривень,

(цифрами)

вісім тисяч шістсот сорок шість гривень, 47 коп.

(словами)

  • За лотом 8: 12 312,95 гривень,

(цифрами)

дванадцять тисяч триста дванадцять гривень, 95 коп.

(словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування:

  • За лотом 1: Державне підприємство „Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів”;

  • За лотом 3: Державне підприємство „Львівський науково- виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”;

  • За лотом 5: Державне підприємство „Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації”;

  • За лотом 6: Державне підприємство „Закарпатський науково- виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”;

  • За лотом 7: Державне підприємство „Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації”;

  • За лотом 8: Державне підприємство „Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”.

8.2. Ідентифікаційний код:

  • За лотом 1: 02568182;

  • За лотом 3: 04725912;

  • За лотом 5: 04725970;

  • За лотом 6: 02568153;

  • За лотом 7: 04725941;

  • За лотом 8: 04725906.

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:

  • За лотом 1: м. Київ, вул. Метрологічна, 4, 03680. Тел. (044) 526-52-29, факс 526-42-60;

  • За лотом 3: Львівська область, м. Львів, вул. Князя Романа, 38, 79005. Тел. (032) 261-60-30, факс 261-66-79;

  • За лотом 5: Одеська область, м. Одеса, вул. Чорноморська, 10, 65014. Тел. (048) 722-41-95, факс 715-00-95;

  • За лотом 6: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Тиха, 3, 88000. Тел./факс (03122) 3-54-00;

  • За лотом 7: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 23, 49044. Тел./факс (056) 744-62-66;

  • За лотом 8: Харківська область, м. Харків, вул. Мироносицька, 36, 61002. Тел. (057) 700-40-75, факс 756-37-67.

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ):

  • За лотом 1: 26.05.2011, ціна договору 117 785,88 гривень (сто сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят п’ять гривень 88 коп.);

  • За лотом 3: 26.05.2011, ціна договору 14 444,06 гривень (чотирнадцять тисяч чотириста сорок чотири гривні 06 коп.);

  • За лотом 5: 26.05.2011, ціна договору 7 311,67 гривень (сім тисяч триста одинадцять гривень 67 коп.);

  • За лотом 6: 26.05.2011, ціна договору 9 293,39 гривень (дев’ять тисяч двісті дев’яносто три гривні 39 коп.);

  • За лотом 7: 26.05.2011, ціна договору 8 646,47 гривень (вісім тисяч шістсот сорок шість гривень, 47 коп.);

  • За лотом 8: 26.05.2011, ціна договору 12 312,95 гривень (дванадцять тисяч триста дванадцять гривень, 95 коп.).

10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону. Учасниками було надано наступні документи:

  • За лотом 1:

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації;

Інформація про виконання ДП „Укрметртестстандарт” аналогічних договорів;

Завірені копії балансу станом на 01.10.2010, звіту про фінансові результати за 9 місяців 2010 року та звіту про рух грошових коштів за 2009 рік;

Довідка з Публічного акціонерного товариства „Брокбізнесбанк” від 11.01.2011 №022/006-04 про відсутність заборгованості за кредитами.


  • За лотом 3:

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації;

Інформація про виконання ДП „Львівстандартметрологія” аналогічних договорів;

Завірені копії балансу станом на 31.12.2009, звіту про фінансові результати за 2009 рік та звіту про рух грошових коштів за 2009 рік;

Довідка з Публічного акціонерного товариства „Актабанк” від 09.12.2010 №57 про відсутність заборгованості за кредитами.


  • За лотом 5:

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації;

Інформація про виконання ДП „Одесастандартметрологія” аналогічних договорів;

Завірені копії балансу станом на 30.09.2010, звіту про фінансові результати за 9 місяців 2010 року та звіту про рух грошових коштів за 2009 рік;

Довідка з Публічного акціонерного товариства „Укргазбанк” від 01.02.2011 №53-197/05/0201-001 про відсутність заборгованості за кредитами;


  • За лотом 6:

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації;

Інформація про виконання ДП „Закарпаттястандартметрологія” аналогічних договорів;

Завірені копії балансу станом на 31.12.2010, звіту про фінансові результати за 2010 рік та звіту про рух грошових коштів за 2010 рік;

Довідка з Публічного акціонерного товариства „Укрсоцбанк” від 07.02.2011 №59-20/32 про відсутність заборгованості за кредитами;


  • За лотом 7:

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації;

Інформація про виконання ДП „Дніпростандартметрологія” аналогічних договорів;

Завірені копії балансу станом на 30.09.2010, звіту про фінансові результати за 9 місяців 2010 року та звіту про рух грошових коштів за 2009 рік;

Довідка з Публічного акціонерного товариства „АктаБанк” від 07.02.2011 №510 про відсутність заборгованості за кредитами;


  • За лотом 8:

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації;

Інформація про виконання ДП „Харківстандартметрологія” аналогічних договорів;

Завірені копії балансу станом на 31.12.2009, звіту про фінансові результати за 9 місяців 2010 року та звіту про рух грошових коштів за 2009 рік;

Довідка з Публічного акціонерного товариства „Укрсоцбанк” від 11.01.2011 №12.1.2-18/67-145 про відсутність заборгованості за кредитами.

12. Інша інформація.

13. Склад комітету конкурсних торгів:

Приходько А.Ф.

заступник начальника Управління.

Саврицький Р.П

начальник відділу матеріально – технічного забезпечення та метрології;

Синіцин А.В.

начальник сектору правового забезпечення;

Семенівська Н.Л.

головний спеціаліст-юрисконсульт сектору правового забезпечення;

Пілявоз П.В.

головний інспектор відділу матеріально-технічного забезпечення та метрології.


Т.в.о. начальника Управління ______________ О.М. Литвин

Заступник Голови

комітету з конкурсних торгів ______________ Р.П. Саврицький