asyan.org
добавить свой файл
1

ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів


№ 1 від 15.06.2011 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Спеціалізована державна податкова інспекція по роботі з підприємствами гірничо-металургійного комплексу у м. Кривому Розі.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 20288598.

1.3. Місцезнаходження. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 36,Б, 50101.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Бутенко Ігор Валентинович, начальник адміністративно-господарського відділу, пр-т Металургів, буд. 36-Б тел. (0564)746446, факс (0564)746997 моб. 0672758844, електронна адреса sdpi@ukrpost.ua.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство фінансів України код ЄДРПОУ 00013480.

2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. капітальний ремонт (заміна вікон, заміна електропроводки) в будівлі Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з підприємствами гірничо-металургійного комплексу у м. Кривому Розі  за адресою м.Кривий Ріг, пр. Металургів, 36-Б.

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. заміна 93 вікон , заміна електропроводки загальної довжини 2 200 м.п.

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.

047042, «ВДЗ» №52(498) від 02.05.11

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.

090633, ВДЗ №70 (516) від 13.06.11

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. – 3 (три) учасника.

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Регул».

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремтекс».

3. Публічне акціонерне товариство «Криворіжжитлобуд».

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.

1. код ЄДРПОУ 21925618.

2. код ЄДРПОУ 31735738.

3. код ЄДРПОУ 01239246.

6.4. Місцезнаходження.

1. м. Дніпропетровськ, вул. Юрія Савченка, буд.6-Б, прим. 3, 49000.

2. м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, буд 21, 50076.

3. м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, буд. 21б, 50086.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). - 01.06.2011р. до 10-00 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). - 01.06.2011р. 14-00 год

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. – 3 (три) пропозиції.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

1. 770 023,20 грн

2. 741 628,80 грн.

3. 708 025,20 грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів ______________;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів ______________;

номер ______ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів _____;
                                                                                                                                                (цифрами)
____________________________.
                            (словами) 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення. 07.06.2011

12.2. Причини. абз.2 ч.2 ст.30 Закону України від 01.06.10 №2289-VI (ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі).

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Регул».

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремтекс».

3. Публічне акціонерне товариство «Криворіжжитлобуд».

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Регул».

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремтекс».

3. Публічне акціонерне товариство «Криворіжжитлобуд».

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

15. Склад комітету з конкурсних торгів

Темник Ю.П. - заступник голови ДПА у Дніпропетровській області – начальник СДПІ ГМК у м. Кривому Розі (голова тендерного комітету)
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів). 

Бутенко І. В. - начальник адміністративно-господарського відділу.

Шаповал Т.П. - начальник фінансового відділу – головний бухгалтер.

Сокур Н.І. - начальник юридичного відділу.

Горенкін Ю.В. - головний державний податковий інспектор відділ масово-роз‘яснювальної роботи та звернень громадян.

Бруснік Т.Г. - головний державний податковий інспектор юридичного відділу (секретар тендерного комітету).



Голова комітету з конкурсних торгів
заступник голови ДПА у Дніпропетровській області -
начальник СДПІ ГМК у м. Кривому Розі
Ю.П. Темник