asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

До сфери управління Держінвестпроекту України віднесено 27 державних бюджетних установ – регіональних центрів з інвестицій та розвитку (далі – РЦІР).

Протягом І півріччя 2012 року керівництво РЦІР провело 228 консультацій та зустрічей з потенційними інвесторами, представниками міжнародних компаній та різних інвестиційних фондів з питань реалізації спільних проектів з метою залучення інвестицій до регіону для реалізації важливих програм і проектів, впровадження найсучасніших вітчизняних і зарубіжних технологій в реальний сектор економіки.

За результатами проведених зустрічей, консультацій та інших заходів з потенційними інвесторами РЦІР прогнозують можливість залучення інвестицій на регіональному рівні в обсягах 257 800 тис. грн., 290 650 тис. дол. США, 227 000 тис. євро, а також сприяли фактичному залученню інвестицій в обсягах 3 300 тис. грн., 23 300 тис. дол. США та 1 200 тис. євро

РЦІР здійснюють супровід інвестиційних та інноваційних проектів та пропозицій, кількість яких у І півріччі 2012 року склала 280 одиниць.

На даний час РЦІР співпрацюють із 654 суб’єктами, з якими укладено 53 договори/меморандуми про співробітництво/партнерство.

Протягом І півріччя 2012 року мережею РЦІР проведено 395 офіційних консультацій та робочих зустрічей з підготовки інвестиційних та/або інноваційних проектів та 195 офіційних консультацій та робочих зустрічей з питань комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, трансферу технологій та поточної діяльності.

Діяльність РЦІР також спрямована на забезпечення інформаційно-аналітичної, методичної, організаційної та іншої підтримки розвитку регіонів, окремих галузей економіки України, а також впровадження інноваційних та інвестиційних проектів. РЦІР здійснюють заходи щодо сприяння формуванню та реалізації регіональних чи галузевих (цільових) інвестиційних та/або інноваційних програм, в тому числі розвитку. За безпосередньою участю РЦІР за І півріччя 2012 року були розроблені та доопрацьовані 21 проект програм, 16 з яких затверджені рішеннями місцевих органів влади.

Діяльність мережі РЦІР, в тому числі міжнародна, спрямована на пошук шляхів розвитку української економіки, її інтеграцію в загальноєвропейський простір, відродження інвестиційної та інноваційної діяльності регіонів України. В межах своїх повноважень у І півріччі 2012 року РЦІР організували (в тому числі, як співорганізатори) 114 заходів (конференції, круглі столи, науково-практичні семінари, наради, презентації), 32 з них міжнародні. Представники РЦІР взяли участь у 207 громадських заходах (конференції, форуми, науково-практичні семінари, тематичні наради, круглі столи, презентації тощо), 51 з них міжнародні (в тому числі проведені за кордоном).

В цілому РЦІР підготовлено 459 інформаційно-довідковий та аналітичний матеріал з питань діяльності РЦІР.

Опубліковано 17 статей, публікації та коментарі в наукових та науково-популярних друкованих та електронних виданнях, підготовлених РЦІР. Представники РЦІР дали 13 інтерв’ю на радіо - та телеканалах щодо проблем інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів.

З метою організації та сприяння налагодженню співробітництва між Держінвестпроектом України і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у сфері інвестиційної діяльності підписано угоди/меморандуми про співробітництво з Дніпропетровською, Закарпатською, Харківською, Львівською, Тернопільською, Чернівецькою, Рівненською, Волинською та Київською областями. Розпочато активну роботу з підготовки регіональних інвестиційних проектів Закарпатської області до впровадження.

Предметом даних угод є:

реалізація складових національних та пріоритетних регіональних інвестиційних проектів;

формування та спільна координація діяльності регіональних центрів з інвестицій та розвитку;

функціонування «єдиного інвестиційного вікна» на регіональному рівні;

просування інвестиційних можливостей регіонів в Україні та за кордоном.

Укладання угод, що містять переліки конкретних проектів на середньострокову перспективу, здійснюється під час безпосередніх робочих поїздок Голови Держінвестпроекту України до регіонів. В рамках візитів відбуваються зустрічі з місцевими керівниками та інвесторами, відвідуються нові інвестиційні майданчики.

На прикладі Харківської області опрацьовано модель взаємодії центрального та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інвесторів, інституцій у сфері місцевого економічного розвитку та залучення інвестицій, функціонування «єдиного інвестиційного вікна» на регіональному рівні.

З метою створення на території України індустріальних парків, які є одним із дієвих інструментів залучення інвестицій, а також донесення інформації до потенційних інвесторів щодо можливостей для інвестування в Україні, сформовано бази даних земельних ділянок типу «грінфілд» та «браунфілд» і пріоритетних регіональних інвестиційних проектів. Для формування вказаних баз Держінвестпроектом України розроблено форми подання інформації про земельні ділянки «грінфілд»/«браунфілд», інвестиційний проект та направлено їх РЦІР і місцевим органам влади. Станом на 01.07.2012 вказані бази містять інформацію щодо 82 земельних ділянок (72 ділянки типу «грінфілд» і 10 – «браунфілд») та 124 інвестиційних проектів. Створення індустріальних парків на території України забезпечить розвиток сучасної інвестиційної та виробничої інфраструктури, підвищення конкурентоспроможності країни на ринку глобальних інвестицій, сприятиме активізації інвестиційної діяльності, а також вітчизняного високотехнологічного виробництва, що допоможе забезпечити десятки тисяч громадян новими робочими місцями.

На даний час опрацьовано інформацію щодо 38 земельних ділянок, придатних для створення індустріальних парків у 24 регіонах України. Підготовлено 14 концептуальних дизайнів потенційних індустріальних парків.

21.06.2012 Верховна Рада України повторно прийняла Закон України «Про індустріальні парки» з урахуванням пропозицій Президента України.

Розпочато роботу із визначення Індексу інвестиційної привабливості та створення інвестиційних паспортів регіонів Україні. З метою впровадження дієвих заходів для покращення інвестиційного клімату в регіонах України Держінвестпроект України започаткував проведення щорічного порівняльно-узагальнюючого дослідження стану інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості регіонів.

Основна мета даного дослідження полягає у визначенні інвестиційного потенціалу, інвестиційних ризиків та стану інвестиційного клімату, а також рівня інвестиційної активності регіонів України та за результатами дослідження встановити індекс, а на його основі – рейтинг інвестиційної привабливості регіонів (областей) України.

Результати дослідження повинні дати можливість удосконалити механізми взаємодії місцевої влади з діючими та потенційними інвесторами, розробити рекомендації з покращення інвестиційного клімату, сприяти пожвавленню інвестиційної активності та залученню інвестицій в економічний розвиток регіонів.

З метою формування сприятливого інвестиційного клімату в регіонах Україні проаналізовано інвестиційну інфраструктуру кожного регіону, розроблено форми інвестиційного паспорту та інвестиційної карти, які направлено РЦІР для заповнення. Після завершення збору інформації буде створено інвестиційний атлас України 2012 року.
Продовжено роботу щодо підписання договорів про співробітництво (меморандумів про взаєморозуміння) між Держінвестпроектом України та іноземними установами, що займаються питаннями інвестицій.

Протягом звітного періоду підписано меморандуми про взаєморозуміння з International Chamber of Commerce Ukraine, з Державною Корпорацією «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» Російської Федерації про співробітництво і взаємодію щодо реалізації національних проектів України і розвитку інвестиційної інфраструктури України, Меморандум про взаєморозуміння між Держінвестпроектом України та Азербайджанським Фондом заохочення експорту та інвестицій, Меморандум про співробітництво між Держінвестпроектом України та Латвійським агентством інвестицій та розвитку, Меморандум про взаєморозуміння між Держінвестпроектом України та Інвест Літвенія (Invest Lithuania), Меморандум про взаєморозуміння між Держінвестпроектом України та Йорданською інвестиційною радою. Також підписано спільну заяву про наміри Федерального Міністерства охорони здоров’я Федеративної Республіки Німеччина, Міністерства охорони здоров’я України та Держінвестпроекту України.

Наразі проводиться робота щодо узгодження текстів Меморандумів з інвестиційними установами Грузії, Румунії, Індії. Також планується підписання Меморандумів з Кіпрським агентством зі сприяння інвестицій, Сербським агентством з залучення інвестицій та експорту, Державним агентством підприємництва та іноземних інвестицій Словенії, Агентством сприяння торгівлі та інвестиціям Угорщини (НІТА), Словацьким агентством з розвитку інвестицій і торгівлі (SARIO), Генеральною Інвестиційною агенцією Саудівської Аравії, Датським Фондом індустріалізації для країн, що розвиваються.

З метою сприяння залученню іноземних інвестицій забезпечено передачу інформаційних матеріалів про інвестиційні проекти потенційним інвесторам під час зустрічей з представниками іноземних компаній та установ в Україні, а саме:

з представниками компанії програми розвитку публічно-приватного партнерства;

з представниками Інституту зовнішньої торгівлі Італії;

з Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні;

з віце-президентом інвестиційної компанії «W.J/ Holdings limited»;

з компанією China Gezghouba Group Company (CGGC);

з делегацією республіки Куба на чолі з заступником Голови Ради Міністрів Республіки Куба;

з компанією «ANIMA»;

з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Корея в Україні;

з головою торговельно-економічного відділу Посольства Італії в Україні;

з менеджером іспанської компанії «Inabenza»;

з заступником Міністра економіки Республіки Польща;

з керівником торгово-економічного відділу Посольства Словацької Республіки в Україні;

з Надзвичайним та Повноважним Послом Французької Республіки в Україні;

з представниками японської компанії Міцуї енд Ко. ЛТД.
З метою забезпечення європейської інтеграції України, розвитку міжнародного співробітництва у сфері інвестицій та управління національними проектами представники Держінвестпроекту України на постійній основі беруть участь у роботі міждержавних комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, інших двосторонніх урядових органів, у міжнародних конференціях, семінарах, виставках, форумах тощо з питань інвестицій та розвитку.

Зокрема, підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції до засідань міжурядових комісії з питань торговельно-економічного співробітництва з Австрією, Бельгією, Грузією, Йорданією, Казахстаном, Польщею, Румунією, Індією, Ізраїлем, Латвією, Російською Федерацією, Туреччиною, Швейцарією.

Здійснюється виконання Планів заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційних візитів членів Уряду, урядових делегацій, засідань міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва з Австрією, Азербайджаном, Болгарією, В’єтнамом, Грецією, Катаром, Китаєм, Ліваном, Парагваєм, Саудівською Аравією, Сербією, Туреччиною, Угорщиною, Францією, Чехією, Швейцарією.

Представниками Держінвестпроекту України впродовж І півріччя 2012 року здійснено організаційне забезпечення закордонних відряджень та взято участь у низці міжнародних заходів, зокрема у:

8-мій Українській ланч-конференції в Давосі в рамках щорічного засідання Міжнародного економічного форуму в Давосі (26-28.01.2012, м. Давос, Швейцарська Конфедерація);

другому засіданні національних контактів та координаторів пріоритетних напрямів Стратегії ЄС для Дунайського регіону (30.01 -01.02.2012, м. Бухарест, Румунія);

міжнародній виставці комерційної нерухомості MIPIM-2012 (05 -10.03.2012, м. Канни, Французька Республіка);

навчальній поїздці до Канади з тематики муніципальна співпраця за підтримки Місцевого економічного розвитку міст України та Федерації Канадських муніципалітетів 02.05 -05.06.2012, мм. Оттава, Торонто, Вінніпег, Саскатун, Канада);

робочих поїздках з метою вирішення питань в сфері енергетики (16.03.2012; 30 -31.05.2012, м. Анкара, Туреччина);

візиті у складі офіційної делегації Прем’єр-міністра України М. Азарова до Держави Катар з метою вирішення питань в сфері енергетики (08-09.05.2012, м. Доха, Катар);

ряді офіційних поїздок з метою участі у засіданнях Міждержавних Комісій та підписання Меморандумів про взаєморозуміння (20.03.2012, м. Москва, Російська Федерація; 16 -17.04.2012, м. Амман, Йорданське Хашимітське Королівство; 10.02.2012, м. Рига, Латвія; 04.04.2012, м. Баку, Республіка Азербайджан; 12.04.2012, м Вільнюс, Литва).

В рамках забезпечення реалізації проектів міжнародної технічної допомоги Держінвестпроектом України проводиться наступна робота, а саме:

проведено 3 зустрічі з експертами Проекту технічної допомоги ЄС INOGATE з метою започаткування нового спільного проекту;

продовжено роботу з реалізації Проектів «Підтримка становлення малого та середнього бізнесу» та «Програма розвитку державно-приватного партнерства», в якому Держінвестпроект України виступає бенефіціаром;

в рамках налагодження співробітництва Держінвестпроекту України з АДЕТЕФ 25.04.2012 відбулась експертна зустріч представників державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України з керівником Місії підтримки ДПП при Міністерстві фінансів Франції;

18.06.2012 відбулась зустріч з представниками Посольства Японії в Україні з метою визначення подальших шляхів реалізації програми «Японська грантова допомога непроектного типу для підтримки та розвитку інвестицій та інновацій в Україні»;

продовжується робота щодо питання членства Держінвестпроекту України у Всесвітній асоціації агентств з залучення інвестицій (WAIPA);

ведеться робота щодо участі Держінвестпроекту України у розгляді портфелю проектів ЄБРР.

Станом на 01.07.2012 штатна чисельність працівників Держінвестпроекту України склала 170 осіб, фактично працює 122 державних службовців. Протягом звітного періоду прийнято на посади державних службовців в Держінвестпроект України 7 осіб, з яких: за результатами стажування – 3 особи, випускники Національної академії державного управління при Президентові України – 2 особи, за переведенням з іншого органу державної влади – 1 особа, звільнено з посад – 25 працівників.

Відповідно до Положення про порядок стажування у державних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 № 804, з метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують на зайняття посад державних службовців протягом І півріччя 2012 року організовано стажування в апараті Держінвестпроекту України 22 осіб.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про державну службу» та відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, у червні 2012 року організовано та проведено конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців, в якому взяли участь 34 особи. Стосовно 27 кандидатів конкурсною комісією прийнято рішення рекомендувати Голові Держінвестпроекту України прийняти конкурсантів на відповідні посади в апараті. Щодо 26 відібраних кандидатів направлені запити на спецперевірку.

З метою формування дієздатного кадрового потенціалу, залучення до державної служби висококваліфікованих спеціалістів, просування по службі Відділом кадрів сформовані та затверджені списки осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників та спеціалістів структурних підрозділів Держінвестпроекту України на 2012 рік. До кадрового резерву державних службовців Держінвестпроекту України включено 65 осіб.

З метою посилення кадрового потенціалу Держінвестицій проведено навчання та підвищення кваліфікації 54 працівників апарату, зокрема:

в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України – 43 особи;

в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції України – 2 особи;

в Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України – 7 осіб.

в Академії бізнесу «Ернест енд Янг» – 1 особа;

в Державній службі статистики України – 1 особа.


<< предыдущая страница   следующая страница >>