asyan.org
добавить свой файл
1

ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ЗАКУПІВЛІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ


за ____________ квартал ____________   року

Подають:

Терміни

подання

Форма № 1-ОА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

ДПА України

      1. № 408

Квартальна в електронному

вигляді з підтвердженням

поштою

суб'єкти підприємницької діяльності всіх форм власності, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, - до регіональних управлінь Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів ДПА України за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності

до 10 числа місяця, наступного за звітним

кварталом
Назва суб'єкта підприємницької діяльності (для юридичних осіб)

або П.І.Б. (для фізичних осіб) складача інформації

Місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності

(або місце проживання фізичної особи)

Коди організації – складача

за ЄДРПО

або ДРФО

території

(КОАТУУ) **

виду економічної

діяльності (КВЕД) **

форми

власності (КФВ) **

організаційно-правової форми

господарювання (КОПФГ) **

міністерства, іншого центрального органу, до сфери якого належить суб'єкт господарювання(КОДУ)*
1

2

3

4

5

6

7* Тільки для підприємств державного сектору.

** Довідники Державного комітету статистики України.
Реєстраційний номер ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними виробами _________

Закупівля алкогольних напоїв

Постачальникряд-ка

Вид

про-дукції

(1-9)

Обсяги

заку-півлі,

тис. л

Вартість

продукції

ураху-ванням акцизного збору,

без ПДВ), тис. грн.

Запаси на початок звітного періоду, тис. л.

Назва суб'єкта

підприєм-ницької

діяльності або П.І.Б. фізичної особи

Місцезна-ходження суб'єкта

підприєм-ницької

діяльності або місце-проживання фізичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер за (ДРФО)

Вид ліцензії

(1-4)

Реєстра-ційний номер ліцензії


А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5
Х

Усього закуплено за видом продукції

99991

1


Усього закуплено за видом продукції

99992

2


Усього закуплено за видом продукції

99993

3


Усього закуплено за видом продукції

99994

4


Усього закуплено за видом продукції

99995

5


Усього закуплено за видом продукції

99996

6


Усього закуплено за видом продукції

99997

7


Усього закуплено за видом продукції

99998

8


Усього закуплено за видом продукції

99999

9
Реалізація алкогольних напоїв

Постачальникряд-ка

Вид

про-дукції

(1-9)

Обсяги

заку-півлі,

тис. л

Вартість

продукції

ураху-ванням акцизного збору,

без ПДВ), тис. грн.

Запаси на початок звітного періоду, тис. л.

Назва суб'єкта

підприєм-ницької

діяльності або П.І.Б. фізичної особи

Місцезна-ходження суб'єкта

підприєм-ницької

діяльності або місце-проживання фізичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер за (ДРФО)

Вид ліцензії

(1-4)

Реєстра-ційний номер ліцензії


А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5
Х

Усього закуплено за видом продукції

99991

1


Усього закуплено за видом продукції

99992

2


Усього закуплено за видом продукції

99993

3


Усього закуплено за видом продукції

99994

4


Усього закуплено за видом продукції

99995

5


Усього закуплено за видом продукції

99996

6


Усього закуплено за видом продукції

99997

7


Усього закуплено за видом продукції

99998

8


Усього закуплено за видом продукції

99999

9Регіональне управління ДААК ДПА України в

прізвище і N телефону
________________________________________________________________________

виконавця
"____" _________ 200__ р.Керівник
________________________________________________________________________

_____________________________

М.П.
М.П.


Рекомендації щодо складання звіту про обсяги


закупівлі та реалізації алкогольних напоїв
Звіт про обсяги закупівлі та реалізації алкогольних напоїв незалежно від форм власності подають суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями.

У разі, якщо суб'єкт підприємницької діяльності має в своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, бланк звітності заповнюється в цілому щодо підприємства, включаючи всі структурні одиниці.

Звіт про обсяги закупівлі та реалізації алкогольних напоїв складається окремо за кожний квартал.

Розділ 1. Закупівля алкогольних напоїв1. У графах А, Б і В указуються відповідно повна та скорочена назва суб'єкта підприємницької діяльності або П.І.Б. фізичної особи, місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності або місце проживання фізичної особи та ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності або ідентифікаційний номер фізичної особи, в яких звітуюча організація купує алкогольні напої.
2. У графі Г проставляється цифра від 1 до 4, яка відповідає виду ліцензії суб'єкта підприємницької діяльності, у якого звітуюча організація купує алкогольні напої:

1 - ліцензія на виробництво алкогольних напоїв;

2 - ліцензія на імпорт алкогольних напоїв;

3 - ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями;

4 - інший вид ліцензії, передбачений чинним законодавством.

3. У графі Д зазначаються серія та реєстраційний номер ліцензії, вид якої вказаний у графі Г.

4. У графі 2 проставляються цифра від 1 до 9, яка відповідає виду закупленої продукції:


1 – горілки і горілки особливі;

6 - вина ігристі (газовані),

шампанське;

2 – алкогольні напої з використанням спирту етилового з умістом його від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць;

7 - інші сусла виноградні (у тому числі коньячні і шампанські виноматеріали);

3 – алкогольні напої (крім горілок, горілок особливих та алкогольних напоїв з використанням спирту етилового з умістом його від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць);

8 - вермути та інші вина виноградні натуральні з добавкою рослинних або ароматичних екстрактів;

4 – міцні спиртні напої (у тому числі коньяк, бренді), отримані в результаті дистиляції (перегонки) виноградного вина або вичавок винограду;

9 - інші напої зброджені (сидр яблучний, сидр грушевий - перру, медовий напій).

5 – вина виноградні натуральні, включаючи кріплені;

5. У графі 3 вказуються обсяги закупівлі алкогольних напоїв у тисячах літрів з одним десятковим знаком. У разі коли протягом звітного періоду продукція одного виду закуповувалася в одного суб'єкта підприємницької діяльності декількома партіями, то в графі зазначається загальна кількість поставлених партій алкогольних напоїв у звітному періоді.
6. У графі 4 наводиться вартість алкогольних напоїв у тисячах гривень з одним десятковим знаком з урахуванням акцизного збору та без урахування ПДВ.
7. Рядки з номерами 99991-99999 відображають загальну кількість закуплених у звітному періоді алкогольних напоїв за окремими видами, указаними в пункті 4, та їх вартість з урахуванням акцизного збору та без урахування ПДВ.
8. Графа 5 заповнюється лише за рядками 99991-99999 і відображає залишки алкогольних напоїв на складах окремо за кожним видом на початок звітного періоду.

Розділ 2. Реалізація алкогольних напоїв


1. У графах А, Б і В указуються відповідно повна та скорочена назва суб'єкта підприємницької діяльності або П.І.Б. фізичної особи, місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності або місце проживання фізичної особи та ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності або ідентифікаційний номер фізичної особи, яким звітуюча організація здійснювала продаж алкогольних напоїв.
2. У графі Г проставляються цифра від 1 до 4, яка відповідає виду ліцензії суб'єкта підприємницької діяльності, якому здійснювався продаж алкогольних напоїв:

1 - ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями;

2 - ліцензія на оптову торгівлю алкогольними напоями;

3 - ліцензія на експорт алкогольних напоїв;

4 - інший вид ліцензії, передбачений чинним законодавством.
3. У графі Д зазначається серія та реєстраційний номер ліцензії, вид якої вказаний у графі Г.
4. У графі 2 проставляються цифра від 1 до 9, яка відповідає виду реалізованої продукції.
5. У графі 3 вказуються обсяги реалізації алкогольних напоїв у тисячах літрів з одним десятковим знаком. У разі, коли протягом звітного періоду продукція одного виду реалізовувалася одному суб'єкту підприємницької діяльності декількома партіями, то в графі зазначається загальна кількість поставлених партій алкогольних напоїв у звітному періоді.
6. У графі 4 наводиться вартість алкогольних напоїв у тисячах гривень з одним десятковим знаком з урахуванням акцизного збору та без урахування ПДВ.
7. Рядки з номерами 99991-99999 відображають загальну кількість реалізованих у звітному періоді алкогольних напоїв за окремими видами, указаними в пункті 4, та їх вартість з урахуванням акцизного збору та без урахування ПДВ.
8. Графа 5 заповнюється лише за рядками 99991-99999 і відображає залишки алкогольних напоїв на складах окремо за кожним видом на кінець звітного періоду.

Нерухомість Києва www.prostodom.kiev.ua