asyan.org
добавить свой файл
1Звіт про виконання програми МФВ

Верховенство права


МІЖНАРОДНИЙ ФОНД “ВІДРОДЖЕННЯ”

Директор програми

Координатор програми

Координатор програми

Роман Романов

Василина Яворська

Ліана Мороз

Рік виконання:

2008 1. Критична оцінка діяльності, здійснюваної в межах програми від моменту затвердження чинної стратегії

Стратегія програми на 2007-2009 роки була затверджена ІВС восени 2006 року. Мета програми – підтримати ініціативи громадянського суспільства, спрямовані на захист прав людини та основоположних свобод, сприяти знаходженню консенсусу між зацікавленими суб’єктами щодо реалізації інституційних реформ у правовій системі держави. Програма складається з двох компонентів “Права людини” і “Сприяння реформі правосуддя”.

Протягом 2008 року програма ефективно здійснювала діяльність за усіма пріоритетами, визначеними програмною стратегією. Так, проекти, що здійснюються за підтримки Програми, реалізують наступні потреби:

 • Сприяння реалізації права на доступ до правосуддя;

 • Судовий захист прав людини, особливо у справах, що становлять суспільний інтерес;

 • Підвищення інформованості громадськості про права людини та основні свободи шляхом підвищення прозорості дій органів влади;

 • Громадська підтримка здійснення судово-правової реформи (судова система, судочинство, кримінальна юстиція, кримінально-виконавча система);

 • Формування системи безоплатної правової допомоги (первинної та вторинної; у кримінальних і не кримінальних справах);

 • Розвиток адміністративної юстиції.


Серед помітних результатів діяльності програми варто виділити наступні:


 1. Реалізовані за підтримки Програми ініціативи щодо забезпечення доступу до інформації, яка становить суспільний інтерес, значно посилили свою ефективність. Судова практика України збагатилася рішеннями, якими визнані протиправними відмови посадовими особами органів державної влади у наданні інформації, ненадання відповідей на інформаційні запити та звернення громадян. У березні 2008 року уряд України на вимогу недержавних організацій визнав протиправною практику надання незаконних обмежувальних грифів “не для друку” та “опублікуванню не підлягає” актам Кабінету Міністрів України та зняв такі грифи із понад 1500 Постанов та Розпоряджень уряду, виданих з 1991 року.
 1. Проекти з підтримки стратегічні судових справ по захисту жертв порушень прав людини демонструють стабільне зростання кількості успішних справ. Десятки нових справ спрямовані до Європейського Суду з прав людини. Адвокатами, що залучені проектами, зупинено екстрадицію осіб, що переслідуються владою своєї країни за ненасильницьке вираження власних поглядів до Туркменістану, Білорусі, Росії, Казахстану, інших країн. Збільшується регіональна мережа юристів та адвокатів, які можуть здійснювати ефективний судовий захист прав людини як в межах юрисдикції держави, так і за допомогою міжнародних механізмів (Європейський Суд з прав людини, Комітет ООН з прав людини).
 1. Системна діяльність Програми з організації системи безоплатної правової допомоги дозволила налагодити співпрацю із адвокатурою, недержавними організаціями, органами юстиції та внутрішніх справ. Утворені у Харкові, Білій Церкві (Київська область) та Хмельницькому, офіси громадського захисту уклали угоди із обласними управліннями МВС та здійснюють діяльність з надання правової допомоги з моменту затримання. Як наслідок, зменшилася кількість затримань у райвідділах, що взаємодіють із проектами, а також кількість осіб, щодо яких застосовується запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Важливим досягненням є співпраця за цим напрямом із Фондом Віктора Пінчука. На реалізацію спільної благодійної програми протягом 2007-2008 років Програма отримала від цієї установи 370 000 доларів США. Планується продовження спільного фінансування ініціатив у 2009 році.
 1. Програма продовжує активне лобіювання міжнародних організацій, що мають контрольні механізми за дотриманням прав людини в Україні (Рада ООН з прав людини, Комітети ООН, Моніторинговий Комітет ПАРЄ). За підтримки Програми недержавні організації готують альтернативні до державних доповіді про додержання прав людини, їх положення включаються до рекомендацій багатьох міжнародних інституцій, що оцінюються становище із правами людини в Україні. 1. Вироблена за підтримки програми Концепція реформування кримінальної юстиції, була схвалена Національною Комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, Радою Національної безпеки та оборони України, затверджена Указом Президента України. Розробляються проекти законодавчих актів, спрямованих на її реалізацію (реформування інституту адміністративної відповідальності, кримінально-процесуальний кодекс, прокуратура, тощо).
 1. Національна Асамблея інвалідів Україні за підтримки програми започаткувала кампанію, спрямовану на прискорення приєднання України до Конвенції ООН про захист прав інвалідів. Як результат даної кампанії, Президент України підписав указ і дав доручення Міністрові соціальної політики і праці підписати Конвенцію від імені України. Очікується, що Конвенція буде підписана Україною до кінця року. Програма і надалі планує співпрацювати з партнерами щодо ратифікації та імплементації цього важливого міжнародного документу. 1. У співпраці із Норвезьким Гельсінським Комітетом та Українською Гельсінською Спілкою з прав людини Програма започаткувала освітню програму для нових активістів, викладачів правознавства, державних службовців. У 2008 році проведено 8 тижневих шкіл з прав людини. Для цієї діяльності залучені кошти уряду Королівства Норвегія.
 1. Просвітницька діяльність в галузі прав людини здійснюється шляхом розширення мережі інформаційних ресурсів в Інтернеті (8 найбільш відвідуваних порталів з прав людини створені за підтримки МФВ) та розвитку фестивалю документального кіно про права людини. Цього року значно збільшилася його аудиторія, а також бюджет, за рахунок фінансової участі інших донорів. Окрім Києва заходи в рамках фестивалю відбуваються у 12 містах України. У співпраці із Молодіжним правозахисним рухом (Росія) готується розширення географії подій фестивалю на окремі регіони Російської Федерації (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Вороніж).
 1. Пояснення щодо незначних змін у стратегічних підходах до здійснення програми у 2009 році


У 2008 році в Україні відбулися значні зміни політичного контексту, що обумовлюють необхідність певного корегування визначених у програмній стратегії пріоритетів.
Незважаючи на значні суспільні очікування, основні політичні еліти країни виявилися нездатними консолідувати свої зусилля задля здійснення системних змін. Жодна із задекларованих владою реформ (судова, адміністративна, адміністративно-територіальна, податкова, аграрна, пенсійна, тощо) на даний час не має ані зрозумілих шляхів реалізації, ані певних очікуваних результатів, ані строків реалізації. Сподівання на швидку інтеграцію до європейських структур теж виявилися передчасними. Політична воля владних еліт дотримуватися демократичних принципів не має стійкого підґрунтя. Незначні просування на шляху реформ перш за все є відповіддю на вимоги міжнародної спільноти, аніж реакція на артикульовані потреби громадянського суспільства.
За таких умов видається доцільним продовження системних заходів, спрямованих на співпрацю із міжнародними організаціями, які відіграють важливу роль у формуванні пріоритетів діяльності органів державної влади (Рада Європи, ОБСЄ, ООН, ЄС). Водночас необхідно суттєво збільшити підтримку консолідованих дій активної частини громадянського суспільства – недержавних організацій, спрямованих на формулювання вимог та просування необхідних змін у правовій системі держави.
З огляду на те, що більшість донорів концентрують свою увагу на підтримці уряду у здійсненні правових реформ, діяльність Програми, що приділяє основну увагу підтримці недержавних організацій, набуває більшого значення.
3. Пояснення щодо незначних змін у програмному бюджеті 2009 року

У співпраці із Правовою Ініціативою Відкритого Суспільства, Спілкою Адвокатів України, Фондом Віктора Пінчука, Програма успішно просуває заходи по реформуванню системи безоплатної правової допомоги. На відміну від традиційної грантової підтримки недержавних організацій, що надають правову допомогу, Програма забезпечує сприяння уряду України та недержавним організаціям задля встановлення системи, що діє на основі закону, забезпечена коштами, в тому числі державного бюджету, забезпечує основні суспільні потреби, є доступною та прозорою. На цей час діють пілотні центри правової допомоги у кримінальних та некримінальних справах (Харків, Біла Церква, Хмельницький), які мають статус урядового експерименту. Триває спільна робота із Міністерством юстиції України по розробці відповідного законопроекту. Вироблені адміністративні процедури, розробляються стандарти якості правової допомоги. Очікуване державне фінансування утворених центрів правової допомоги можливе лише після прийняття закону парламентом, що передбачається не раніше 2009 року. На наступний рік видається доцільним продовжити діяльність пілотних проектів у форматі, який досягнутий у 2008 році.

Нереформована система кримінальної юстиції, що організована на принципах, які відображають рівень правової свідомості та правової культури 60-х років минулого сторіччя, є постійним джерелом порушень прав людини. Інквізиційний кримінальний процес, прокуратура радянського типу та інші її інститути потребують системного оновлення. За інших умов неможливо досягти суттєвих змін, реформуючи виключно окремі інститути (правова допомога, адвокатура, прокуратура, слідство, ювенальна юстиція, медіація, кримінально-виконавча система, тощо). Впровадження змін також потребує постійної системної оцінки їх впливу. Існує загальний консенсус влади та незалежних експертів, а також міжнародних організацій у потребах реформування, проте, інституційна спроможність експертної підтримки реформ всередині країни є надзвичайно обмеженою. За таких умов доцільним є створення аналітичного центру, що сприятиме реалізації реформування кримінальної юстиції та її окремих інститутів.

За підтримки програми здійснюються свою діяльність велика кількість постійно оновлюваних та професійних інформаційних ресурсів (Права людини в України www.khpg.org, Правова допомога, pravo.prostir.org.ua, УГСПЛ www.helsinki.org.ua, УНІАН-права людини www.unian.net, Протидія ксенофобії www.xenodocuments.org.ua, Тюремний портал www.ukrprison.org.ua, Дні документального кіно про права людини www.docudays.org.ua, Український правозахисний портал www.upp.org.ua, тощо). Водночас, інформація про права людини мало представлена для широкої громадськості у ЗМІ. Окрім того, швидше виключенням аніж правилом у діяльності правозахисних організацій є проведення правозахисних кампаній та акцій прямої дії. Такі форми діяльності в Україні є достатньо ефективними і активне їх застосування здатне значно посилити вплив недержавних організацій на владу та збільшити підтримку їх діяльності громадянами. З цією метою Програма має намір надавати підтримку організації широких інформаційних кампаній в інтересах захисту прав людини. Також, потребує розширеної підтримки діяльність просвітницьких та освітніх ініціатив у галузі прав людини, що реалізуються у співпраці із Норвезьким Гельсінським Комітетом за співфінансування уряду Королівства Норвегія. Зокрема, передбачається надання субгрантів найбільш успішним випускникам освітніх програм з прав людини. Також Програма планує підтримувати постійні контакти із випускниками шкіл з прав людини за допомогою створення соціальної мережі за допомогою сучасних інформаційних технологій (нові медіа).