<< предыдущая страница   следующая страница >>
asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

65.

Попова В.В. Генезис концепцій економічного зростання// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 9.- С. 55 - 59.


7. Праця. Організація праці


66.

Україна. Міністерство праці та соціальної політики

Про затвердження Змін до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17 жовтня 2007 р. № 563// Праця і зарплата.- 2007.- № 43.- 21 листопада.- С. 11.;

Податки та бухгалтерський облік.- 2007.- № 93.- 19 листопада.- С. 5 - 11.

67.

Бенсік А. Практичні проблеми та їх вирішення у сфері поліпшення рівня задоволення роботою/ А.Бенсік, С.Нагі// Проблеми і перспективи управління в економіці.- 2007.- № 3.- С. 53 - 63.

68.

Морозов И. Профсоюз защищает своих работников// Профспілкові вісті.- 2007.- № 44.- 16 листопада.- С. 6.


8. Заробітна плата


69.

Маханько О. Індексація заробітної плати працівниці, яка вийшла з відпустки для догляду за дитиною// Податки та бухгалтерський облік.- 2007.- № 94.- 22 листопада.- С. 37.

70.

Онищенко Т. Виплати працівникам відповідно до Інструкції № 5/ Т.Онищенко, К.Скрипкіна// Податки та бухгалтерський облік.- 2007.- № 92.- 15 листопада.- С. 17 - 47.

71.

Онищенко Т. Оподаткування та індексація зарплати працівників-студентів// Податки та бухгалтерський облік.- 2007.- № 94.- 22 листопада.- С. 29.

72.

Прощина Т. Як розрахувати зарплату за дні відрядження, якщо в розрахунковому періоді була відпустка// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 100.- 30 жовтня.- С. 32.

73.

Ткаченко Л. Що стримує зростання заробітної плати// Праця і зарплата.- 2007.- № 41.- 7 листопада.- С. 8 - 9.

74.

Умови й оплата праці працівників установ та закладів освіти// Праця і зарплата.- 2007.- № 39.- жовтень.- С. 13 .

75.

Христенко О. Индексация денежных доходов граждан за ноябрь 2007 года// Баланс.- 2007.- № 67.- С. 28.


9. Оплата листків непрацездатності


76.

Кузнєцов Г. Обчислюємо лікарняні при переведенні працівника на іншу посаду// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 104.- 13 листопада.- С. 28.

77.

Кузнєцов Г. Як обчислювати лікарняні, коли працівника переводять у вищестоящий орган бюджетної організації// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 104.- 13 листопада.- С. 48.

78.

Нагорний В. Розміри лікарняних і декретних у 2007 році: виконуємо вимоги закону про держбюджет// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 104.- 13 листопада.- С. 15 - 16.

79.

Нагорний В. Лікарняні та декретні в 2007 - 2008 роках: визначаємо кількість днів для розрахунку// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 104.- 13 листопада.- С. 31.

80.

Переверзєва О. Оплата листків непрацездатності бюджетними установами: який КЕКВ застосувати// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 104.- 13 листопада.- С. 47.

81.

Строїч С. Лікарняні для сумісників вчимося рахувати правильно// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 104.- 13 листопада.- С. 39 - 41.

82.

Харитонова Н. Докладно про головне усе про лікарняні: призначення, розрахунок, виплата// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 104.- 13 листопада.- С. 3 - 7.


10. Відпустка. Відрядження


83.

Україна. Міністерство праці та соціальної політики

Про надання додаткової відпустки: Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 02.10.07 р. № 316/13/116-07// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 106.- 19 листопада.- С. 36.

84.

Україна. Міністерство фінансів

Про службові відрядження: Лист Міністерства фінансів України від 20.01.2007 р. № 31-18030-07-10/854// Податки та бухгалтерський облік.- 2007.- № 92.- 15 листопада.- С. 4 - 5.


85.

Нагорний В. Працівниця не скористалася частиною допологової відпустки - як нарахувати декретні. (запитання - відповідь)// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 104.- 13 листопада.- С. 23 - 24.

86.

Отпуск на учебу// Юридическая консультация.- 2007.- № 20(121).- октябрь.- С. 5.


11. Виробнича безпека. Охорона праці


87.

Аверьянова Е. Несчасный случай на предприятии: как действовать?// Баланс. Практическое руководство.- 2007.- № 10.- С. 55 - 63.

88.

Калиновская И. Организация охраны труда на предприятии// Баланс. Практическое руководство.- 2007.- № 10.- С. 5 - 7.

89.

Кундієв Ю. Медичні огляди - дієвий інструмент збереження здоров'я працюючих/ Ю.Кундієв, І.Луб'янова, Д.Тімошина// Охорона праці.- 2007.- № 10.- С. 38 - 40.

90.

Ноур Т. Обучение работников по вопросам охраны труда/ Т.Ноур, О.Папинова// Баланс. Практическое руководство.- 2007.- № 10.- С. 18 - 24.

91.

Суслов Г. Забезпечення безпечних умов праці. Основна мета державного нагляду// Охорона праці.- К., 2007.- № 10.- С. 5 - 6.


12. Ринок праці


92.

Безробіттю зарадимо разом// Діалог.- 2007.- № 44.- 8 листопада.- С. 1.

93.

Вертіль О. Програма зайнятості 2008 - 2009 (Ринок праці)// Сумщина.- 2007.- № 123.- 10 листопада.- С. 2.

94.

Литовченко О.Ю. Визначення поняття продуктивної зайнятості з позиції суб'єкта господарювання// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 9.- С. 175 - 178.

95.

Мельниченко О.В. Проблеми планування чисельності та аналізу руху трудових ресурсів фінансово-кредитних установ України// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 9.- С. 182 - 186.

96.

Підготовка робітника - завдання комплексне: Розмова з Міністром освіти і науки України Станіславом Ніколаєнко// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 201 - 202.- 31 жовтня.- С. 19.

97.

Пухлий В. Вибір професії і проблема зайнятості молоді/ В.Пухлий, В.Ткаченко// Персонал.- 2007.- № 10.- С. 73 - 79.


13. Регіональна економіка. Територіальна економіка


98.

Демьохін В. Цілепокладання як елемент системи діяльності щодо інноваційного розвитку регіону// Економіст. Український журнал.- 2007.- № 9.- С. 32 - 35.

99.

Додатки до Угоди щодо регіонального розвитку Донецької області між Кабінетом Міністрів України та Донецькою обласною радою// Орієнтир.- 2007.- № 38.- 31 жовтня.- С. 7 - 18.

100.

Конопльова І.О. Електронне врядування як інструмент удосконалення механізму управління економічними процесами регіону// Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 10.- С. 127 - 133.

101.

Романенко С. Структура зовнішньої торгівлі як відображення тенденцій інноваційного розвитку регіонів України// Економіст. Український журнал.- 2007.- № 9.- С. 52 - 53.

102.

Рябухин С. Региональная стратегия: от стабилизации к развитию// Проблемы теории и практики управления.- 2007.- № 10.- С. 8 - 14.

103.

Терон І. Диференціація інноваційного простору і формування стратегій регіонального розвитку// Економіст. Український журнал.- 2007.- № 9.- С. 48 - 51.

104.

Чечетова Н.Ф. Економічна сутність, структура та значення фінансового балансу регіону// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 9.- С. 171 - 174.


14. Економіка житла


105.

Україна. Закони

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 р. № 978-IV// Юридичний вісник України. Додаток.- 2007.- № 46.- 17 - 23.11.- С. 3 - 16.

106.

Україна. Кабінет Міністрів

Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1269// Орієнтир.- 2007.- № 40.- 14 листопада.- С. 9 - 10.

107.

Україна. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

Про затвердження ліцензійних умов провадження діяльності із залучених коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.06.2004 р. № 1225// Юридичний вісник України. Додаток.- 2007.- № 46.- 17 - 23.11.- С. 32 - 42.

108.

Україна. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

Про затвердження примірних правил фонду фінансування будівництва: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 30.11.2006 р. № 6473// Юридичний вісник України. Додаток.- 2007.- № 46.- 17 - 23.11.- С. 17 - 25.


109.

Магдич М. Міста для людей. Сучасні аспекти реформи житлово-комунального господарства// Голос України.- 2007.- № 194.- 26 жовтня.- С. 9.


15. Конкурентоспроможність


110.

Борисенко З.М. Проблеми створення конкурентного середовища в Україні// Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Економічні науки.- 2007.- № 68.- С. 6 - 12.

111.

Грушак З.М. Оцінка конкурентоспроможності авіакомпаній України на міжнародному ринку// Економіка. Фінанси. Право.- 2007.- № 9.- С. 12 - 16.

112.

Конкурентоспроможність - протидія інфляції// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 210.- 9 листопада.- С. 7.

113.

Сидоренко О. США, Швейцария и Дания возглавили рейтинг ВЭФ по индексу глобальной конкурентоспособности// Зеркало недели.- 2007.- № 42 - 43.- С. 14.

114.

Тарнавська Н. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання України// Економіст. Український журнал.- 2007.- № 10.- С. 56 - 61.


16. Промислові підприємства


115.

Вертіль О. Пріоритети шосткинських хіміків// Сумщина.- 2007.- № 127.- 21 листопада.- С. 2.

116.

Геренко О. Енергія добра - невичерпна. Голова правління ВАТ "Сумихімпром" Євген Лапін/ О.Геренко, С.Геренко// Сумщина.- 2007.- № 124.- 14 листопада.- С. 3.

117.

Корж В. Це підприємство потрібно людям! (Екологічно чистий цементний завод)// Голос України.- 2007.- № 213.- 20 листопада.- С. 9.

118.

Новое оборудование - путь к успеху. ОАО "Сумской завод "Насосэнергомаш" наращивает производство// Ваш шанс.- 2007.- № 46.- 14 ноября.- С. 4А.

119.

Ханин С. Несладкий сахар. Область, гордящаяся именами известных сахарозаводчиков Терещенко и Харитоненко, рискует остаться без сахарной промышленности// Панорама.- 2007.- № 47.- 21 – 28 ноября.- С. А14 - А15.


17. Форми організації в економіці


120.

Виды и организационно-правовые формы предприятий// Экономика предприятия.- 2007.- № 5.- С. 9.

121.

Ільчук П.Г. Підходи до формування фінансової стратегії корпорації// Фондовый рынок.- 2007.- № 40.- С. 30 - 40.

122.

Коваленко С.П. Напрями підвищення ефективності діяльності державних холдингових компаній в Україні// Статистика України.- 2007.- № 3.- С. 67 - 71.

123.

Лукач И. Плюсы и минусы Закона о холдингах для урегулирования деятельности ГХК Анализ Закона " О холдинговых компаниях в Украине" и его влияния на урегулирование правового положения государственных холдинговых: компаний// Юридическая практика.- 2007.- № 47.- 20 ноября.- С. 12 - 13.

124.

Любимов В.І. Організація стратегічного планування корпоративного розвитку акціонерного товариства// Фондовый рынок.- 2007.- № 37.- С. 28 - 32.

125.

Мартинюк Л.А. Інноваційна діяльність в малому бізнесі// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 9.- С. 93 - 96.

126.

Савельєва Т. Проблеми розвитку великих корпоративних структур в економіці України// Персонал.- 2007.- № 9.- С. 12 - 15.


18. Фінанси


127.

Україна. Кабінет Міністрів

Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911-р// Орієнтир.- 2007.- № 39.- С. 9 - 12.


128.

Смирнов С.М. Проблеми впровадження інформаційних технологій у систему управління фінансовою безпекою регіону// Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 10.- С. 182 - 188.

129.

Чубенко А. Правове забезпечення ефективного управління фінансами у сфері цивільного захисту// Підприємництво, господарство і право.- 2007.- № 10(142).- С. 11 - 12.

130.

Як модернізація ринків капіталу вплине на піднесення фінансової системи України: До розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 976-р// Орієнтир.- 2007.- № 41.- 21 листопада.- С. 15.


19. Державний бюджет


131.

Україна. Закони

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік": Закон України від 1 червня 2007 року № 1119 - V// Відомості Верховної Ради України.- 2007.- № 44.- С. 1973 - 1987.

132.

Україна. Кабінет Міністрів

Про доповнення порядку використання у 2007 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування закладів, які надають соціальні послуги дітям та молоді: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р., № 1209// Зібрання законодавства України.- 2007.- № 43.- С. 69.;

Офіційний вісник України.- 2007.- № 78.- С. 20.

133.

Україна. Кабінет Міністрів

Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2009 - 2011 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 року № 1216// Офіційний вісник України.- 2007.- № 78.- С. 31 - 39.

134.

Україна. Міністерство фінансів

Про затвердження Змін до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками: Наказ Міністерство фінансів України від 02.10.2007 № 1169// Офіційний вісник України.- 2007.- № 78.- С. 133 - 135.

135.

Україна. Державне казначейство

Оплата послуг теплопостачання за кошти бюджету: Лист Державного казначейства України "Щодо надання роз'яснень" від 01.10.07 р. № 3.4 -04/2139-11631// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 103.- 8 листопада.- С. 43.


136.

Бурей І.С. Аудит бюджету - друг, або Про перспективи державного фінансового контролю на місцевому рівні// Фінансовий контроль.- 2007.- № 5.- С. 14 - 16.

137.

Кудряшов В.П. Засади бюджетної політики розвитку// Фінанси України.- 2007.- № 7.- С. 3 - 19.

138.

О расчете прожиточного минимума на 2008 год// Юридическая консультация.- 2007.- № 19.- октябрь.- С. 5.

139.

Пушкаш Г. Колись в Україні був "бюджет проїдання". Тепер - бюджет недоїдання// Сумщина.- 2007.- № 119.- 2 листопада.- С. 3.

140.

Удачина І.М. Бюджет місцевого масштабу або Нотатки на берегах аудиторських звітів// Фінансовий контроль.- 2007.- № 5.- С. 10 - 11.

141.

Участь ФПУ у формуванні проекту Державного бюджету України на 2008 рік// Профспілкові вісті.- 2007.- № 43.- 9 листопада.- С. 3.

142.

Фролов С.М. Удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2007.- Т.2.- №1.- С. 72 - 78.


20. Податки. Збори


143.

Украина. Президент

О внесении изменения в статью 5 закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" относительно оздоровления детей// Баланс.- 2007.- № 24(670).- С. 9.

144.

Україна. Податкова адміністрація

Про внесення змін до форми Податкового розрахунку резидента, що виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб: Наказ Державної податкової адміністрації України від 03.10.2007 № 560// Офіційний вісник України.- 2007.- № 77.- С. 20 - 22.

145.

Україна. Податкова адміністрація

Про розгляд листа щодо сплати єдиного податку: Лист Державної податкової адміністрації України від 13.08.07 р. № 4005/г/17-0715// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 106.- 19 листопада.- С. 15.

146.

Україна. Державна податкова адміністрація

Щодо оподаткування доходів фізичних осіб - нерезидентів: Лист Державної податкової адміністрації України від 01.10.2007 р. № 11925/5/17-0716 (витяг)// Податки та бухгалтерський облік.- 2007.- № 88.- 1 листопада.- С. 6 - 8.

147.

Украина. Государственная таможенная служба

Об утверждении налогового разъяснения относительно уплаты налогов и сборов с транспортных средств, ранее признанных гуманитарной помощью, при их отчужденни согласно решению комиссии по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете Министров Украины: Приказ Государственной таможенной службы Украины от 05.11.07 г. № 925// Баланс.- 2007.- № 68.- С. 5 - 6.


148.

Алпатова Н. Як нарахувати податкові зобов'язання коли оплата надійшла без ПДВ// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 103.- 8 листопада.- С. 35 - 37.

149.

Білова Н. Плата за користування залишками коштів на поточному рахунку: відображення в податковому обліку// Податки та бухгалтерський облік.- 2007.- № 94.- 22 листопада.- С. 24 - 25.

150.

Дзюба Н. Перехідні угоди при зміні спрощеної системи оподаткування на загальну// Податки та бухгалтерський облік.- 2007.- № 90.- 8 листопада.- С. 28 - 33.

151.

Зміни до порядку обслуговування Державного бюджету за видатками, затверджені наказом Держказначейства України від 02.10.07 р. № 187 (Витяг)// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 100.- 30 жовтня.- С. 27.

152.

Киян И. Налог с доходов нерезидентов/ И.Киян, Т.Ноур// Баланс.- 2007.- № 68.- С. 28 - 31.

153.

Костюк Д. Ставка комунального податку перевищує розмір, передбачений законодавством: проблема валових витрат/ Д.Костюк, О.Уварова// Податки та бухгалтерський облік.- 2007.- № 94.- 22 листопада.- С. 34.

154.

Кулакова М. Податкові зобов'язання показано не в тому періоді: чи є помилка і штраф// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 100.- 30 жовтня.- С. 20 - 22.

155.

Максимова Л.П. Оптимізація податкового боргу як резерву бюджетних коштів// Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Економічні науки.- 2007.- № 68.- С. 52 - 56.

156.

Мась Т. Возврат старых долгов и корректировки в налоговом учете// Баланс.- 2007.- № 65.- С. 39 - 40.

157.

Нікулін О. Облік податкових різниць за допомогою робочої таблиці// Бухгалтерський облік і аудит.- 2007.- № 10.- С. 47 - 58.

158.

Оподаткування прибутку підприємств. Консультації// Вісник податкової служби України.- 2007.- № 40.- С. 22 - 27.

159.

Пурдяк І. З якого моменту сплачувати земельний податок покупцеві нерухомості// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 105.- 15 листопада.- С. 80.

160.

Слаутіна Л. Підрозділи аудиту юридичних осіб - складова частина єдиного податкового механізму// Вісник податкової служби України.- 2007.- № 39.- С. 20 - 21.

161.

Солошенко Л. Плату за банківські послуги утримано з виручки підприємства-єдиноподатника: що обкладати єдиним податком?// Податки та бухгалтерський облік.- 2007.- № 94.- 22 листопада.- С. 30.

162.

Хмелевський І. ПДВшні подробиці переходу на єдиний податок за ставкою 10%// Податки та бухгалтерський облік.- 2007.- № 90.- 8 листопада.- С. 19 - 25.

163.

Ярмоленко О. Екологічний, місцеві податки і збори// Діловий вісник.- 2007.- № 10.- С. 26 - 27.


21. Банки. Банківська справа


164.

Україна. Міністерство фінансів

Про внесення змін до Переліку банків України та умов, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України у 2006 - 2008 рр.: Наказ Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 3 квітня 2007 року № 79 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.- 2007.- № 5.- С. 12 - 35.; № 9.- С. 50.

165.

Україна. Національний банк

Про внесення зміни до Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Постанова Правління Національного банку України від 17 серпня 2007 р №301// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.- 2007.- № 10.- С. 10.

166.

Україна. Національний банк

Про затвердження Положення про Апеляційну комісію Національного банку України: Постанова Правління Національного банку України від 9 серпня 2007 р. № 291// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.- 2007.- № 10.- С. 3.


167.

Дацюк Л. Світовий банк радить, а не диктує// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 206.- 6 листопада.- С. 8.

168.

Еременко Е. Банк со стальным характером "Индустриалбанк"// Панорама.- 2007.- № 45.- 7 - 14 ноября.- С. А11.

169.

Практичні питання банківської діяльності: запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інші актуальні роз'яснення// Вісник Національного банку України.- 2007.- № 10.- С. 25 - 30.

170.

Прімєрова О.К. Функціонування національних банківських систем в умовах глобалізації// Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Економічні науки.- 2007.- № 68.- С. 70 - 73.

171.

Сколотняный Ю. Василий Горбаль: "Некоторые банки попросту брезгуют надлежащими кредитными процедурами"// Зеркало недели.- 2007.- № 42 - 43.- С. 11.

172.

Смовженко Т.С. Створення та діяльність філій іноземних банків в Україні: регуляторні аспекти/ Т.С.Смовженко, О.О.Другов// Фінанси України.- 2007.- № 7.- С. 98 - 105.

173.

Сухотеплий В. Аналіз динаміки структури банківської галузі України за період 1999 -2006 рр.// Вісник Національного банку України.- 2007.- № 10.- С. 16 - 19.22. Гроші. Валюта


174.

Україна. Закони

Про внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті": Закон України від 31 травня 2007 року № 1108-V// Відомості Верховної Ради України.- 2007.- № 44.- С. 1970 - 1971.

175.

Україна. Національний банк

Про внесення змін до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: Постанова Правління Національного банку України від 28 вересня 2007 року № 352// Офіційний вісник України.- 2007.- № 76.- С. 65.

176.

Україна. Національний банк

Про затвердження Змін до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: Постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 2007 р. № 331// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.- 2007.- № 10.- С. 45.

177.

Україна. Правління національного банку

Про введення в обіг пам'ятних монет України: Постанова Правління Національного банку України від 18 жовтня 2007 р. № 337// Офіційний вісник України.- 2007.- № 80.- С. 51.


178.

Алешина И.В. Оценка влияния уровня монетизации на основе макроэкономические показатели в Украине// Проблеми і перспективи управління в економіці.- 2007.- № 3.- С. 11 - 17.

179.

Білова Н. Продаж іноземної валюти: відображення в обліку// Податки та бухгалтерський облік.- 2007.- № 94.- 22 листопада.- С. 10 - 12.

180.

Брюссель закликає посилити боротьбу з підробкою євро. Торік з обігу вилучили 164 тисячі фальшивих монет// Євробюлетень.- 2007.- № 9.- С. 17.

181.

Бутко В. Подводные камни так называемого "долларового дефецита" Понять банки, желающие нарастить объем кредитования в гривне, можно, но заемщику придется платить больше// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2007.- № 20.- С. 14 - 16.

182.

Кущій О. Долар чи євро? Українці поспішають позбутися "знеціненої" валюти. А яку ж придбати?// Експрес.- 2007.- № 156.- 25.10 - 1.11.- С. 8.

183.

Набок Р. Особенности эмиссии и обращения наличности/ Р.Набок, А.Набок// Финансовый директор.- 2007.- № 10(62).- С. 45 - 49.

184.

Нас знову пограбують? (Валюта)// Україна і світ сьогодні.- 2007.- № 44.- 29.10 - 4.11.- С. 1. 6.

185.

Романів Є. Доларе, гуд бай! За даними Національного банку, рівень доларизації нашої економіки знизився за десять місяців цього року на понад 2 відсотки// Експрес.- 2007.- № 168.- 15 – 22 листопада.- С. 2.

186.

Романів Є. Що робити з доларом? Міжнародна асоціація астрологів майже одностайно прогнозує до кінця року крах далара в усьому світі// Експрес.- 2007.- № 160.-1-8 листопада.- С. 1. 9.

187.

Сколотяный Ю. Для тех, кто не в курсе о курсе: угроза скрытая и явная// Зеркало недели.- 2007.- № 40.- 27 октября.- С. 1.

188.

Шаповалов А. За кулисами монетарного феномена// Фондовый рынок.- 2007.- № 39.- С. 2 - 8.

189.

Щербакова О. Валютна політика Національного банку України// Вісник Національного банку України.- 2007.- № 6.- С. 6 - 9.

190.

Щербатий К. На порозі грошових змін// Обрій.- 2007.- № 45.- 15 - 21.11.- С. 6.


23. Інфляція


191.

Барвінський В.Ф. Інфляція. Позбутись важко, враховувати потрібно// Фінансовий контроль.- 2007.- № 5.- С. 12 - 14.

192.

Лисицький В. Інфляція невмируща проблема економіки// Персонал Плюс.- 2007.- № 44.- 14 - 20.11.- С. 8.

193.

Литвицький В. Інфляційне забарвлення жовтня не втішає// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 211.- 10 листопада.- С. 7.

194.

Сколотяный Ю. Инфляционная оскомина// Зеркало недели.- 2007.- № 42 - 43.- С. 1., 9.

195.

Шапран Н. Раскрытие информации на фондовом рынке - путь к совершенству/ Н.Шапран, В.Шапран// Финансовый директор.- 2007.- № 5(57).- С. 10 - 17.24. Цінні папери


196.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2007 р. № 1756// Офіційний вісник України.- 2007.- № 81.- С 73 - 74.


197.

Буй Т.Г. Фактори розвитку ринку корпоративних облігацій України// Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Економічні науки.- 2007.- № 68.- С. 12 - 16.

198.

Глухов А. Вексельное обращение. О проблемах законодательного урегулирования вексельного обащения на Украине. Есть ли на Украине законодательное урегулирование обращения векселей?// Юридическая практика.- 2007.- № 46.- 13 ноября.- С. 1, 16 - 17.

199.

Горицкая Н. Как правильно зарегистрировать выпуск акций// Финансовый директор.- 2007.- № 10(62).- С. 50 - 58.

200.

Ринок державних цінних паперів України у серпні 2007 року// Вісник Національного банку України.- 2007.- № 10.- С. 59.

201.

Уварова О. Що робити з векселем, не пред'явленим своєчасно до оплати?// Податки та бухгалтерський облік.- 2007.- № 94.- 22 листопада.- С. 44 - 46.

202.

Хорт Ю. Критика концепції номінальної вартості акцій// Юридична Україна.- 2007.- № 9.- С. 78 - 82.


25. Кредит. Кредитна справа


203.

Україна. Кабінет Міністрів

Про внесення зміни до пункту 4 порядку надання державних гарантій за зобов'язаннями державної іпотечної установи: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р., № 1211// Зібрання законодавства України.- 2007.- № 43.- С. 72.


204.

Берегуля О. Іпотечне кредитування як банківська справа: теоретичні основи й умови проведення// Вісник Національного банку України.- 2007.- № 10.- С. 46 - 48.

205.

Валентинова Т. Кредит у роздрібній торгівлі: оформляємо без клопоту// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 102.- 5 листопада.- С. 6 - 8.

206.

Договір про кредит на поточні потреби не дає права на податковий кредит// Вісник податкової служби України.- 2007.- № 39.- С. 30.

207.

Красовська О. Венчурний капітал: помилки в трактуванні та стан справ в Україні/ О.Красовська, В.Грига// Економіст. Український журнал.- 2007.- № 9.- С. 75 - 77.

208.

Кулакова М. Розподіл податкового кредиту при використанні касового методу// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 98.- 23 жовтня.- С. 18 - 19.

209.

Марцин В.С. Стратегія розвитку кредитних відносин з орієнтацією на ефективне використання ресурсів банку// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 9.- С. 51 - 55.

210.

Мельникова О.В. Відображення резервів за кредитними операціями банків у звітності за національними та міжнародними стандартами// Економіка. Фінанси. Право.- 2007.- № 9.- С. 23 - 27.

211.

Продаева Е. Кредитные истории// Фондовый рынок.- 2007.- № 23.- С. 16 - 18.

213.

Чинахова С. Факторинг как способ кредитования// Проблемы теории и практики управления.- 2007.- № 10.- С. 37 - 41.

214.

Шклярук С. Венчурні та інвестиційні фонди як джерела фінансування розвитку економіки України. Інформацію про діяльність ICI - в широкі народні маси!// Україна BUSINESS: Фінансово-економічний тижневик.- 2007.- № 34.- 15-31 жовтня.- С. 4 - 5.

215.

Щербань О.М. Застосування інформаційних технологій в іпотечному страхуванні кредитних ризиків// Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 10.- С. 236 - 243.


26. Економічне становище. Економічна політика


216.

Архангельский Ю.С. Снова об эффективности приватизации в Украине// Фондовый рынок.- 2007.- № 40.- С. 6 - 11.

217.

Біловодська О.А. Вибір напрямів інноваційного розвитку промислових підприємств// Компрессорное и энергетическое машиностроение.- 2007.- № 3(9).- С. 45 - 50.

218.

Галіцина О.В. Закономірності розвитку структури економіки// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 9.- С. 20 - 24.

219.

Дегтяренко О.Г. Функціонально-вартісний аналіз управління витратами на забезпечення якості продукції// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2007.- Т.2.- №1.- С. 79 - 87.

220.

Соколов М.О. Удосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком в умовах транзитивної економіки// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2007.- Т.2.- №1.- С. 96 - 103.

221.

Что такое "реприватизация"?// Юридическая консультация.- 2007.- № 20(121).- октябрь.- С. 6.