asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net
Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список за листопад 2007 року.1. Економіка. Економічні явища


1.

Галасюк В. О ставке дисконтирования и природе экономических рисков/ В.Галасюк, В.Галасюк// Финансовый директор.- 2007.- № 10(62).- С. 69 - 79.

2.

Гарна М. Нова шкура старого рейдера// Юридичний вісник України.- 2007.- № 44.- 3 - 9 листопада.- С. 7.

3.

Головніна О.Г. Аспекти оцінки синергетичних соціально-економічних ефектів у трансформаційній економіці// Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Економічні науки.- 2007.- № 68.- С. 21 - 25.

4.

Гузенко Н. Не герой. Екс-прем'єр-міністр Юрій Єхануров вважає, що героїчні прориви в економіці можуть знищити країну/ Н.Гузенко, Г.Сайченко// Контракти.- 2007.- № 44.- С. 6 - 8.

5.

Економіка після виборів// Україна і світ сьогодні.- 2007.- № 46.- 12 - 18.11.- С. 3, 7.

6.

Економіка України за січень-жовтень 2007 року// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 220.- 23 листопада.- С. 1, 5.

7.

Зайцев А.В. Методологические погрешности экономической оценки негативного воздействия на природную среду// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2007.- Т.2.- № 1.- С. 51 - 62.

8.

Зайцев І. Захоплення з переворотом. Чому закон на боці побутових рейдерів// Контракти.- 2007.- № 47.- С. 72 - 76.

9.

Зінченко В. Підвищення ефективності управління ризиками в умовах активізації споживчого кредитування/ В.Зінченко, Г.Карчева// Вісник Національного банку України.- 2007.- № 10.- С. 7 - 10.

10.

Ісаченко С. Плата за ризик чи розплата за безпечність?// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 219.- 22 листопада.- С. 19.

11.

Какурин В. Рейдер рейдеру рознь// Зеркало недели.- 2007.- № 40.- 27 октября.- С. 9.

12.

Новая шкура старого рейдера// Юридическая практика.- 2007.- № 44.- 30 октября.- С. 26.

13.

Основні макроекономічні показники розвитку України у серпні 2001 - 2007 років// Вісник Національного банку України.- 2007.- № 10.- С. 31.

14.

Стасюк Г.А. Шляхи варіанти застосування інноваційних заходів розвитку житлово-комунального господарства/ Г.А.Стасюк, Т.В.Чижова// Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Економічні науки.- 2007.- № 68.- С. 85 - 89.

15.

Щербатий К. Динаміка української економіки// Обрій.- 2007.- № 45.- 15 - 21.11.- С. 7.


2. Капітал


16.

Україна. Кабінет Міністрів

Про збільшення статутних капіталів відкритих акціонерних товариств "Державний експортно-імпортний банк України" і "Державний ощадний банк України" та внесення змін до їх статутів: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 1041// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.- 2007.- № 9.- С. 3.


17.

Гайдуцький А. Масштаби потоків міграційного капіталу в України// Вісник Національного банку України.- 2007.- № 10.- С. 11 - 15.


3. Інвестиції


18.

Батенин К. Учет риска при оценке эффективности инвестиционных проектов// Проблемы теории и практики управления.- 2007.- № 9.- С. 76 - 82.

19.

Бондар М.І. Облік фінансових інвестицій в пайові цінні папери// Фондовый рынок.- 2007.- № 38.- С. 6 - 11.

20.

Ванькович Д.В. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні/ Д.В.Ванькович, Н.Б.Демчишак// Фінанси України.- 2007.- № 7.- С. 72 - 84.

21.

Ворсовський О.Л. Інвестиційні ресурси як основний елемент фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств// Фондовый рынок.- 2007.- № 39.- С. 30 - 33.

22.

Довбня С.Б. Новий підхід до оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів/ С.Б.Довбня, К.А.Ковзель// Фінанси України.- 2007.- № 7.- С. 62 - 71.

23.

ЄБРР збільшує інвестиції в Українську економіку// Діловий вісник.- 2007.- № 10.- С. 9.

24.

Захарін С.В. Удосконалення державної амортизаційної політики для стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності// Проблеми науки.- 2007.- № 10.- С. 20 - 27.

25.

Інвестиції з неба не падають: Візит в Україну екс-держсекретаря США Колін Пауелла// Обрій.- 2007.- № 43.- 1-7 листопада.- С. 7.

26.

Лебедько С. Облигации как инструмент привлечения средств// Финансовый директор.- 2007.- № 5(57).- С. 63 - 67.

27.

Лемішко О.О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на економіку України// Фінанси України.- 2007.- № 7.- С. 46 - 61.

28.

Логвинюк Ю. Інвестиції люблять тишу// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 206.- 6 листопада.- С. 9.

29.

Млынник Ю. Инвестиционный климакс: Инициированное правительством внесудебное урегулирование спора между государством и инвестором не понравилось суду// Зеркало недели.- 2007.- № 44.- 17 - 23.11.- С. 12.

30.

Піріашвілі О.Б. Резерви активізації інвестиційної діяльності на регіональному рівні в Україні// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 9.- С. 162 - 168.

31.

Попов В.Ю. Соціально-економічні наслідки інвестиційної політики в Україні// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 9.- С. 88 - 93.

32.

Савченко А. Підвищення інвестиційного потенціалу прискореної амортизації/ А.Савченко, А.Никифоров// Економіка України.- 2007.- № 11.- С. 21 - 34.

33.

Скрипниченко М.І. Комплексні макромоделі економічного прогнозування// Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Економічні науки.- 2007.- № 68.- С. 80 - 84.

34.

Сумщина очікує на 60 млн. доларів інвестицій// Діловий вісник.- 2007.- № 11(162).- С. 14.

35.

Теленчі О. Портрет міста в ітер'єрі інвестицій. Досягнення та плани// Голос України.- 2007.- № 211.- 16 листопада.- С. 6.

36.

Ференс О. На підтримку інвестора// Урядовий кур'єр.- 2007.- № 210.- 9 листопада.- С. 10.

37.

Челмакина Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов// Проблемы теории и практики управления.- 2007.- № 9.- С. 69 - 75.

38.

Щербатий К. Інвестиційний клімат України// Обрій.- 2007.- № 42.- 25 - 31 жовтн.- С. 9.


4. Економічний розвиток


39.

Государственное управление экономическим развитием// Проблемы теории и практики управления.- 2007.- № 10.- С. 15 - 20.

40.

Коваленко Л.О. Фінансове забезпечення інноваційної моделі економічного розвитку// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2007.- № 20.- С. 19 - 22.

41.

Попова В.В. Міжгалузеві орієнтири розвитку в Україні// Статистика України.- 2007.- № 3.- С. 44 - 50.

42.

Чернов В. Із 26-го - на 24-те. Учасники засідання колегії облдержадміністрації що відбулося минулого четверга, підбили підсумки за 9 місяців нинішнього року: Економічний розвиток// Сумщина.- 2007.- № 118.- 31 жовтня.- С. 2.


5. Інновації


43.

Україна. Верховна Рада

Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації": Постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 р., № 1244-V// Відомості Верховної Ради України.- 2007.- № 46.- С. 2016 - 2026.

44.

Україна. Кабінет Міністрів

Про внесення змін до Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки інноваційних та інвестиційних проектів: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 року № 1219// Офіційний вісник України.- 2007.- № 78.- С. 41.


45.

Бариніна М. Органічний закон: інновації у внутрішньому контролі Франції// Фінансовий контроль.- 2007.- № 5.- С. 59 - 63.

46.

Березанська В. Україну врятують інновації// Інтелектуальна власність.- 2007.- № 10.- С. 8 - 18.

47.

Галиця І.О. Умови реалізації ефективної інноваційної політики// Фондовый рынок.- 2007.- № 39.- С. 28 - 29.

48.

Гуменюк О.І. Інформаційно-аналітична підтримка інноваційно-інвестиційного оновлення промисловості// Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 10.- С. 31 - 37.

49.

Денисенко М.П. Інноваційні засади в управлінні ризиками/ М.П.Денисенко, К.О.Чигирик// Проблеми науки.- 2007.- № 10.- С. 7 - 13.

50.

Зянько В.В. Критерії та чинники ефективності моделі інноваційного розвитку економіки України/ В.В.Зянько, Б.Є.Грабовецький// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2007.- № 4.- С. 28 - 33.

51.

Касич А. Структурні чинники формування інноваційно-інвестиційної системи України// Економіст. Український журнал.- 2007.- № 10.- С. 52 - 54.

52.

Ким Р. Конкурентные инновации и стратегическая цель глобальной экспансии// Проблеми і перспективи управління в економіці.- 2007.- № 3.- С. 117 - 124.

53.

Клавдиенко В. Стимулирование инновационной активности в странах ЕС: национальный и наднациональный аспекты// Проблемы теории и практики управления.- 2007.- № 10.- С. 58 - 69.

54.

Максімова В.Ф. Інноваційний процес функціональної інтеграції в управлінні/ В.Ф.Максімова, О.В.Артюх// Проблеми науки.- 2007.- № 10.- С. 14 - 19.

55.

Никифоров А.Є. Програмно-цільове управління інноваційним розвитком економіки// Проблеми науки.- 2007.- № 10.- С. 2 - 7.

56.

Одрехівський М.В. Організація фінансової діяльності валеологічних інноваційних структур// Фінанси України.- 2007.- № 7.- С. 85 - 97.

57.

Озерчук О.В. Роль державної фінансової політики у стимулюванні розвитку інновацій в Україні// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 9.- С. 99 - 104.

58.

Пенькова О.Г. Проблеми реалізації інноваційної стратегії розвитку України// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 9.- С. 96 - 99.

59.

Солдатенко В. Шлях до зростання економіки України - створення інвестиційно-інноваційної моделі// Вісник податкової служби України.- 2007.- № 40.- С. 49 - 55.

60.

Шандра В.М. Застосування інформаційних технологій в забезпеченні технологічного оновлення економіки на інноваційній основі// Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 10.- С. 220 - 227.

61.

Якубовський М.М. Структурні складові інноваційного розвитку промисловості/ М.М.Якубовський, В.В.Щукін// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 9.- С. 82 - 88.


6. Економічне зростання


62.

Жулавский А.Ю. Основы эколого-экономической сбалансированности развития региона// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2007.- Т.2.- №1.- С. 112 - 122.

63.

Краснікова Л. Факторний аналіз та аналіз головних компонентів у вимірюванні "інфраструктурної" бідності (стаття на англійській мові)/ Л.Краснікова, Б.Поворозник// Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Економічні науки.- 2007.- № 68.- С. 34 - 40.

64.

Мельянцев В. Экономический рост Китая и Индии: динамика, пропорции и последствия// Мировая экономика и международные отношения.- 2007.- № 9.- С. 18 - 25.следующая страница >>