asyan.org
добавить свой файл
1
Заява на патент для фізичних осіб з місцем проживання за межами Чеської Республіки (Закордонна фізична особа)
Що таке патентоване підприємництво?

Окрім загальних умов, за яких можна займатися підприємництвом, у цьому випадку підприємець дотриматись особливих умов. Йдеться про професійну придатність, яка у випадку патентованого підприємництва встановлена особливими правилами, зазначеними у додатку № 3 Закону про підприємництво.

Державний дозвіл на здійснення підприємницької діяльності (надалі лише „патент”) вимагається лише у випадках, передбачених Законом про підприємництво.
Хто може подавати заяву на патент?
Умови здійснення патентованого підприємництва:
Професійна придатність для патентованого підприємництва впорядкована особливими правилами у додатку № 3 Закону про підприємництво. Якщо у додатку № 3 Закону про підприємництво передбачена професійна придатність, яка полягає у отриманні професійної освіти або середньої освіти зі складеним випускним іспитом, виконання умов освіти засвідчується документом про рекваліфікацію згідно § 22 абзац 1 буква e) Закону про підприємництво і документом про наявність чотирирічного стажу у даній професії. Відділ підприємництва задає або змінює підприємцю умови здійснення підприємницької діяльності на основі Закону про підприємництво або на основі особливих правил.
Процес отримання патентного листа:

Формуляр „Заяви на патент закордонної фізичної особи” можна отримати у будь-якому відділі підприємництва, також до нього є вільний доступ в Інтернеті.

Заяву на патент можна подати особисто у відповідному відділі підприємництва або надіслати цьому відділу поштою. Якщо йдеться про закордонну фізичну особу, яка з метою підприємництва не засновує на території Чеської Республіки організаційний підрозділ, ця закордонна фізична особа подає заяву на патент відділу підприємництва за місцем дозволеного проживання на території Чеської Республіки, у окремих випадках (якщо відповідність неможливо визначити таким чином) – за місцем підприємництва на території Чеської Республіки.

Якщо йдеться про закордонну фізичну особу, яка з метою підприємництва засновує на території Чеської Республіки організаційний підрозділ, ця закордонна особа подає заяву на патент відділу підприємництва, відповідному до розміщення організаційного підрозділу одиниці на території Чеської Республіки.
Після надання усіх документів (див. нижче) необхідно заплатити адміністративний збір за видання патентного листа у розмірі 2000 Кч (20 000 Кч у випадку підприємництва, здійснюваного промисловим способом). Збір необхідно заплатити перед видачею патентного листа.
Відділ підприємництва приймає рішення про патент до 60 днів від подання заяви, якщо у додатку № 3 Закону про підприємництво не передбачено інше і якщо виконано усе належне. Якщо відділ підприємництва приймає рішення видати патент, підприємець отримає лист до 15 днів від дня набуття цим рішенням правової сили. Закордонним особам, які записуються до комерційного реєстру, за виконання всіх установлених умов патентний лист видається перед записом до цього реєстру. Таким особам право на підприємництво надається з дня запису до комерційного реєстру у обсязі записаного предмету підприємництва. Якщо пропозиція запису не буде подана протягом 90 днів від видачі патентного листа або якщо у видачі буде відмовлено, патентний лист необхідно негайно повернути. Дія патентного листа через невиконання цих умов припиняється.

Якщо заява не містить всі необхідні дані, відділ підприємництва у 30-денний термін від подання заяви викликає підприємця для усунення перешкод. У виклику встановлюється приблизний термін усунення перешкод, однак він не може бути меншим за 15 днів. За наявності поважних причин відділ підприємництва на прохання підприємця може кілька разів продовжити цей термін. Термін усунення перешкод не зараховується до терміну видання патентного листа. Якщо підприємець усуне перешкоди у встановлений чи продовжений термін, відділ підприємництва розпочинає процес прийняття рішення щодо заяви. Якщо підприємець не усуне перешкоди у встановлений термін, відділ підприємництва приймає рішення про припинення цього процесу.
Після отримання патентного листа закордонна фізична особа повинна:

  1. Зголоситися на реєстрацію у місцевому податковому органі (фінансовому відділі – до 30 днів від отримання патенту);

  2. Зголосити себе та працівників у місцевому органі соціального забезпечення (до 30 днів);

  3. Зголосити себе та працівників у обраній медичній страховій компанії (до 8 днів);

  4. Подати заяву на необхідну страховку від нещасного випадку (травми) за працівників (мінімум 1 працівник).Які документи необхідні для подання заяви на патент?

- Заява на патентоване підприємництво (заповнене попередньо, за необхідності – заповнена на місці);

- Виписка з реєстру покарань підприємця, за необхідності – його відповідального представника, (не старша за 3 місяці) і документи, якими закордонна фізична особа доводить відсутність судимості за § 6, абзац 4 Закону про підприємництво;

- Заява відповідального представника (якщо такий є), що погоджується з наданням функцій, із зобов’язаннями у обсязі, встановленому Законом про підприємництво. Необхідно вказати підприємців, які вже надали йому функції відповідального представника; підпис на власноручному засвідченні повинен бути офіційно затверджений, якщо відповідальний представник не зробить цього особисто перед відділом підприємництва;

- Виписка з комерційного реєстру, не давніша за 3 місяці, якщо у ньому фізична особа записана;

- Документ про те, що фізична особа не має щодо територіальних фінансових органів податкові заборгованості (документ видає уповноважена фінансова установа);

- Документ про професійну придатність підприємця, за необхідності – його відповідального представника;

- Документ на право власності чи інше право на об’єкти та простори, у яких знаходитиметься місце підприємництва, якщо воно відрізнятиметься від місця проживання заявника (якщо засновується організаційний підрозділ, то подаються такі самі документи щодо організаційного підрозділу);

- Документ, що підтверджує наявність підприємства поза межами Чеської Республіки і документи про його діяльність, якщо засновується організаційний підрозділ;

- Документ про сплату належного збору 2 000 Кч на кожну заяву на підприємництво (у випадку здійснення промисловим способом професійної приватної підприємницької діяльності – 20 000 Kч);

- У випадку наміру підприємця здійснювати промисловим способом професійну приватну підприємницьку діяльність – документи про факти, що доводять здійснення підприємництва промисловим способом;

- Дозвіл на перебування на території Чеської Республіки згідно § 5 абзац 4 Закону про підприємництво.
Усі документи, якщо вони не були видані чеською мовою, перекладаються на чеську мову. Це правило не діє для документів словацькою мовою. Підпис та печатка на оригіналах повинні бути завірені.