asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

_____________________


Додаток 6
до Технічного опису

СТОРІНКИ 10—12
посвідки  на постійне проживання


ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ


_____________________


Додаток 7
до Технічного опису

ЛИЦЬОВИЙ БІК ОБКЛАДИНКИ
посвідки на тимчасове проживання

ПОСВІДКА

НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ


УКРАЇНА
88 ± 0,75


_________________

Додаток 8
до Технічного опису

ВНУТРІШНІЙ ПРАВИЙ БІК ОБКЛАДИНКИ
посвідки на тимчасове проживанняСЛІД ПАМ’ЯТАТИ
Після закінчення строку дії посвідки в разі відсутності підстав для його продовження іноземець та особа без громадянства зобов’язані в семиденний строк зняти з реєстрації місце проживання та виїхати за межі України.
У разі пошкодження чи втрати посвідки іноземець та особа без громадянства можуть отримати нову посвідку в територіальному органі чи підрозділі ДМС за місцем проживання.
Про втрату посвідки іноземець та особа без громадянства зобов’язані негайно повідомити органові внутрішніх справ за місцем втрати та територіальному органові чи підрозділові ДМС за місцем проживання.
Іноземець та особа без громадянства, які мають посвідку, зобов’язані протягом десяти днів зареєструвати місце проживання.

Найменування підприємства-виробника
_____________________


Додаток 9
до Технічного опису

МАШИНОЗЧИТУВАНА СТОРІНКА
(сторінка даних) посвідки на тимчасове проживанняПосвідка на тимчасове проживання УКРАЇНА UKRAINE

Temporary residence permit Тип/Type Код держави/Country code № посвідки/Permit No
Прізвище/Surname

Ім’я/ Given Name

Громадянство/ Nationality Стать/ Sex Реєстраційний №/ Registration No
Дата народження/ Date of birth Місце народження/ Place of birth
Підстави для видачі/ Ground for issue
Дата видачі / Date of issue                    Орган, що видав/Authority
Дата закінчення строку дії/ Date of expiry Підпис пред’явника/ Holder’s signature

Зона машинозчитуваної інформаціїМісце для фотокартки пред’явника посвідки або відцифрованого зображення
його обличчя
____________________


Додаток 10
до Технічного опису

СТОРІНКИ 1—4
посвідки на тимчасове проживання
ВІДОМОСТІ ПРО ДІТЕЙ ДО 16 РОКІВ


Прізвище
Ім’я (імена)
 По батькові
                                                                                       Дата народження
                                           Прізвище

Ім’я (імена)

По батькові

Дата народження
Місце для
фотокартки дитини

Місце для
фотокартки дитини
Місце для
фотокартки дитини_______________

Додаток 11
до Технічного опису

СТОРІНКИ 5—6
посвідки на тимчасове проживання

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ

_____________________


Додаток 12
до Технічного опису

СТОРІНКИ 7—8
посвідки на тимчасове проживання

ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2012 р. № 251

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Підпункт 3 пункту 9 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29 липня 2009 р. № 810 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59,
ст. 2073).

2. Підпункт 3 пункту 11 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
7 липня 2010 р. № 559 “Деякі питання державного управління у сфері міграції” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1696).

3. Підпункт 3 пункту 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань міграції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 7 (Офіційний вісник України,
2012 р., № 3, ст. 91).

_____________________

<< предыдущая страница