asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

_____________________


Додаток 1
до Технічного опису

ЛИЦЬОВИЙ БІК ОБКЛАДИНКИ
посвідки на постійне проживанняПОСВІДКА

НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ


УКРАЇНА
88 ± 0,7

_________________
Додаток 2
до Технічного опису

ВНУТРІШНІЙ ПРАВИЙ БІК ОБКЛАДИНКИ
посвідки на постійне проживанняСЛІД ПАМ’ЯТАТИ

Посвідка підлягає обміну в разі досягнення іноземцем та особою без громадянства 25- і 45-річного віку.
У разі пошкодження чи втрати посвідки іноземець та особа без громадянства можуть отримати нову посвідку в територіальному органі чи підрозділі ДМС за місцем проживання.
Про втрату посвідки іноземець та особа без громадянства зобов’язані негайно повідомити органові внутрішніх справ за місцем втрати та територіальному органові чи підрозділові ДМС за місцем проживання.
Іноземець та особа без громадянства, які мають посвідку, зобов’язані протягом десяти днів зареєструвати місце проживання.

Найменування підприємства-виробника

_________________

Додаток 3
до Технічного опису

МАШИНОЗЧИТУВАНА СТОРІНКА
(сторінка даних) посвідки на постійне проживанняПосвідка на постійне проживання УКРАЇНА UKRAINE

Permanent residence permit Тип/Type Код держави/Country code № посвідки/Permit No
Прізвище/Surname

Ім’я/ Given Name

Громадянство/ Nationality

Дата народження/ Date of birth Реєстраційний №/ Registration No

Стать/ Sex Місце народження/ Place of birth

Дата видачі / Date of issue        Орган, що видав/Authority

Підстави для видачі/ Ground for issue Підпис пред’явника/ Holder’s signature


Зона машинозчитуваної інформації
Місце для фотокартки пред’явника посвідки або
відцифрованого зображення
його обличчя__________________
Додаток 4
до Технічного опису

СТОРІНКИ 1—4
посвідки на постійне проживанняВІДОМОСТІ ПРО ДІТЕЙ ДО 16 РОКІВ


Прізвище

                                           Ім’я (імена)

По батькові

Дата народження


Прізвище

Ім’я (імена)

По батькові

Дата народження


Місце для
фотокартки дитини

Місце для
фотокартки дитини_
Місце для
фотокартки дитини
_________________

Додаток 5
до Технічного опису

СТОРІНКИ 5—9
посвідки на постійне проживання

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ<< предыдущая страница   следующая страница >>