asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
Міністерство промислової політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства

промислової політики України


____”___________200 р.

_______

ІНСТРУКЦІЯ

З СИГНАЛІЗАЦІЇ

НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВЗ М І С Т

Розділ І Сфера застосування


Розділ ІІ Нормативні посилання

Розділ ІІІ Терміни та визначення понять

Розділ 1V Сигнали


4.1 Видимі сигнали

4.2 Звукові сигнали

4.3 Використання радіозв'язку та двостороннього паркового зв'язку

для передачі вказівок

Розділ V Світлофори


5.1 Вхідні світлофори

5.2 Запрошувальний сигнал

5.3 Вихідні світлофори

5.4 Маршрутні світлофори

5.5 Прохідні світлофори

5.6 Сигнал світлофора умовно-дозволяючий

5.7 Світлофори прикриття і загороджувальні

5.8 Попереджувальні і повторювальні світлофори

5.9 Маневрові світлофори

5.10 Гіркові світлофори

5.11 В'їзні і виїзні світлофори

5.12 Технологічні світлофори

5.13 Позначення недіючих світлофорів

Розділ VI Сигнали огородження

6.1 Переносні сигнали

6.2 Переносні сигнальні знаки

6.3 Огородження місць перешкод для руху поїздів і проведення робіт на перегонах

6.4 Огородження місць перешкод для руху поїздів і проведення робіт на станціях

6.5 Огородження рухомого складу на станційних коліях

6.6 Огородження поїзда при вимушеній зупинці на перегоні

Розділ VIІ Сигнальні покажчики і знаки

7.1 Маршрутні покажчики

7.2 Стрілочні покажчики

7.3 Покажчики колійного загородження

7.4 Покажчики "Опустити струмоприймач"

7.5 Постійні сигнальні знаки

7.6 Тимчасові сигнальні знаки

Розділ VIII Ручні і звукові сигнали

Розділ IX Сигнали, що застосовуються для позначення поїздів, локомотивів і

інших рухомих одиниць на залізничному ходу

Розділ X Звукові сигнали при русі поїздів

Розділ XI Сигнали тривоги і спеціальні покажчики

І. Сфера застосування
1.1. Інструкція з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств встановлює систему видимих та звукових сигналів для передачі наказів і вказівок щодо руху поїздів та маневрової роботи, а також види сигнальних приладів, за допомогою яких ці сигнали подаються.

1.2. Виконання вимог сигналів, встановлених Інструкцією з сигналізації, забезпечує безперервність та безпеку руху поїздів та маневрової роботи.

1.3. Вимоги Інструкції з сигналізації обов’язкові для усіх підрозділів та робітників промислових підприємств, пов’язаних з роботою залізничного транспорту.Інструкція з сигналізації може бути змінена тільки розпорядженням Міністерства промислової політики.

1.4. Усі інструкції та інші вказівки, що відносяться до сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств, повинні відповідати вимогам цієї Інструкції.


II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Інструкція з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств (далі - Інструкція) розроблена відповідно Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств та ДСТУ 4183:2003 "Знаки колійні та сигнальні, що їх застосовують на залізничному транспорті. Загальні технічні умови".

III. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

автоматична локомотивна сигналізація як самостійний засіб сигналізації та зв'язку - система, за якої рух поїзда на перегоні здійснюється за сигналами локомотивних світлофорів, а роздільними пунктами є позначені межі блок-ділянок;

блок-ділянка - частина міжстанційного перегону за умови автоблокування або автоматичної локомотивної сигналізації, що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв'язку, обмежена прохідними світлофорами (межами блок-ділянок) або прохідним світлофором (межею блок-ділянки) і станцією;

відкритий світлофор - світлофор, який має сигнальне показання, що дозволяє рух;

гальмова путь - відстань, яку проходить поїзд за час від моменту переводу ручки крана машиніста або крана екстреного гальмування в гальмове положення до повної зупинки. Гальмові путі розрізняються в залежності від виду гальмування (службове, повне службове та екстрене);

головні колії - колії перегонів, а також колії станцій, що є безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів і, як правило, не мають відхилень на стрілочних переводах;

дільниця колійного блокування - частина залізничної мережі, обладнана пристроями автоматичної локомотивної сигналізації, що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв'язку, пристроями автоблокування або напівавтоматичного блокування;

закритий світлофор - світлофор, який має сигнальне показання, що забороняє рух;

контактна мережа - сукупність проводів, конструкцій та обладнання, що забезпечують передачу електричної енергії від тягових підстанцій до струмоприймачів електрорухомого складу;

локомотиви - електровози, тепловози та паровози;

маневровий состав - група вагонів, зчеплених між собою та з локомотивом, що проводить маневри;

нейтральна вставка - ділянка контактної підвіски між двома повітряними проміжками (ізолюючими сполученнями), на яких нормально відсутня напруга. Нейтральна вставка виконується так, що за проходження струмоприймачів електрорухомого складу забезпечується електрична ізоляція ділянок, які сполучаються;

особливі колійні знаки - покажчик номера стрілки, репери початку і кінця кругових кривих, початку та кінця перехідних кривих, прихованих споруд земляного полотна, найвищого горизонту вод і максимальної висоти хвилі;

повітряний проміжок - виконане на контактній мережі ізолююче спряження анкерних ділянок, яке розділяє контактну мережу на дві секції. При проходженні по повітряному проміжку струмоприймача електрорухомого складу відбувається електричне з'єднання секцій контактної мережі;

перегін - частина залізничної лінії, обмежена суміжними станціями, роз'їздами, обгінними пунктами або колійними постами;

переїзд - місце перехрещення залізничних колій на одному рівні з автомобільними дорогами або трамвайними коліями, обладнане необхідними пристроями;

підштовхуючий локомотив – локомотив у хвості поїзда; призначений для допомоги ведучому локомотиву на окремих перегонах або частині перегону;

під’їзна колія - залізнична колія незагального користування (зовнішня залізнична колія), призначена для перевезень вантажів підприємства та з'єднуюча станцію примикання загальної мережі з промисловою станцією, а при її відсутності – з вантажно – розвантажувальною колією або зі стрілочним переводом першого відгалуження внутрішніх залізничних колій.

поїзд - сформований і зчеплений состав вагонів з одним або декількома діючими локомотивами чи моторними вагонами, що мають встановлені сигнали. Локомотиви без вагонів, моторні вагони та спеціальний самохідний рухомий склад, що відправляються на перегін вважаються поїздом;

поїзні сигнали - сигнали, що застосовуються для означення поїздів, локомотивів та інших рухомих одиниць;

сигнал - умовний видимий чи звуковий знак, за допомогою якого подається певний наказ;

сигнальний знак - умовний видимий знак, за допомогою якого подається наказ або вказівка певній категорії працівників. До сигнальних знаків відносяться граничні стовпчики, знаки, що означають межі станції, місця подачі свистка, відключення і включення струму тощо. Сигнальні знаки бувають постійними і тимчасовими;

станція - роздільний пункт з колійним розвитком, що дозволяє проводити операції з приймання, відправлення, схрещення й обгону поїздів, а за умови розвинених колійних пристроїв - маневрову роботу з розформування та формування поїздів;

стрілка - частина стрілочного переводу, що складається з рамних рейок, вістряків та перевідного механізму. В разі наявності хрестовин з рухомим осердям у поняття стрілки входить і хрестовина;

черговий по станції - змінний помічник начальника станції, який одноособово розпоряджається прийманням, відправленням і пропусканням поїздів, а також іншими переміщеннями рухомого складу на головних та приймально-відправних коліях станції (а де немає маневрового диспетчера - і на інших коліях).

IV. СИГНАЛИ

Сигнали призначені для забезпечення безпеки руху, а також для чіткої організації руху поїздів і маневрової роботи. За способом сприйняття сигнали підрозділяються на видимі та звукові.

4.1. Видимі сигнали

4.1.1. Видимі сигнали виражаються кольором, формою, положенням і числом сигнальних показань. Для подання видимих сигналів служать сигнальні прилади – світлофори, диски, щити, ліхтарі, прапорці, сигнальні покажчики та сигнальні знаки.

Видимі сигнали за часом їх застосування підрозділяються на:

денні, що подаються у світлий час доби;

ля подання таких сигналів служать диски, щити, прапорці та сигнальні покажчики (стрілочні, колійного загородження);

нічні, що подаються в темний час доби;

такими служать вогні визначених кольорів у ручних і поїзних ліхтарях, ліхтарях на жердинах і сигнальних покажчиках.

Нічні сигнали повинні застосовуватись і в денний час під час туману, хуртовини та інших несприятливих умов, коли видимість денних сигналів зупинки менше довжини гальмової путі, визначеної для даного місця при повному службовому гальмуванні, а сигналів зменшення швидкості та маневрових сигналів – менше 200 м;

цілодобові, що подаються однаково в світлий і темний час доби;

такими сигналами служать вогні світлофорів визначених кольорів, маршрутні та інші світлові покажчики, квадратні щити жовтого кольору (зворотна сторона зеленого кольору), червоні диски із світловідбивачем для позначення хвоста поїзда, сигнальні покажчики та знаки.

У тунелях застосовуються тільки нічні або цілодобові сигнали.
4.2. Звукові сигнали

Звукові сигнали подаються числом і сполученням звуків різної тривалості та кількості. Значення їх вдень і вночі одне і те саме.

Для подання звукових сигналів використовуються свистки локомотивів, спеціального самохідного рухомого складу, ручні свистки, духові ріжки, сирени, гудки.
4.3. Використання радіозв’язку та двостороннього паркового зв’язку

для передачі вказівок
При поїзній та маневровій роботі, ремонтних роботах на об’єктах залізничного транспорту підприємств вимоги видимих (ручних) та звукових сигналів можуть доповнюватися вказівками, що передаються з використанням радіозв’язку та двостороннього паркового зв’язку.
V. СВІТЛОФОРИ
Світлофори за призначенням підрозділяються на:

вхідні – що дозволяють або забороняють поїзду прямувати з перегону на станцію;

вихідні – що дозволяють або забороняють поїзду відправлятися зі станції на перегін;

маршрутні – що дозволяють або забороняють поїзду проїжджати із одного району станції до іншого;

прохідні – що дозволяють або забороняють поїзду проїжджати з однієї блок-ділянки (між постового перегону) на іншу

прикриття – для огородження місць перехрещень залізничних колій на одному рівні іншими залізничними коліями, з автомобільними шляхами, а також з трамвайними коліями;

загороджувальні – що вимагають зупинки в разі небезпеки для руху, що виникла на переїздах, великих штучних спорудах і обвальних місцях. а також у разі огородження составів для огляду, ремонту та очищенню вагонів на станційних коліях;

попереджувальні – що попереджають про показання основного світлофору (вхідного, прохідного, загороджувального і прикриття);

повторювальні – для повідомлення про показання вихідного, маршрутного, в’їзного (виїзного), технологічного, гіркового або маневрового світлофорів, що дозволяють рух, коли за місцевими умовами видимість основного світлофора не забезпечується;

маневрові – що дозволяють чи забороняють проведення маневрів;

гіркові - що дозволяють чи забороняють розпуск вагонів з сортувальної гірки;

в’їзні (виїзні) - що дозволяють або забороняють в’їзд (виїзд) рухомого складу із виробничих приміщень;

технологічні - що дозволяють або забороняють подачу або забирання рухомого складу при обслуговуванні технологічних об’єктів (вагоноперекидачів, приймальних пристроїв, вагонних ваг, пристроїв для відновлення сипучості вантажів, зливно-наливних пристроїв тощо), де необхідні вказівки машиністу локомотива, спеціального самохідного рухомого складу по зміні напрямку руху, для зупинки рухомого складу в точно визначеному місці.

Один світлофор може поєднувати декілька призначень: вхідний та вихідний, вихідний та маневровий, вихідний та маршрутний, вхідний та маневровий тощо.

Світлофори підрозділяються на щоглові, карликові і такі, що встановлюються на містках і консолях, стінах виробничих приміщень та інших спорудах в залежності від місцевих умов.

На світлофорах застосовуються сигнальні вогні: такі, що нормально горять, нормально не горять (на загороджувальних та попереджувальних до них, а також повторювальних), не мигають та мигають (періодично загоряються і гаснуть).

Прохідні світлофори автоблокування позначаються цифрами, а решта – літерами або літерами з цифрами.

Основні значення сигналів, що подаються світлофорами (незалежно від місця встановлення та призначення їх), такі:

один зелений вогонь – "Дозволяється рух із встановленою швидкістю";

один жовтий вогонь – "Дозволяється рух з готовністю зупинитися; наступний світлофор закритий";

два жовтих вогні – "Дозволяється проходження світлофора із зменшеною швидкістю та готовністю зупинитися біля наступного світлофора; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу";

один червоний вогонь – "Стій! Забороняється проїжджати світлофор".

Застосування перелічених сигналів на світлофорах різного призначення передбачається у відповідних пунктах цієї Інструкції.

Порядок застосування цих сигналів в інших випадках, не передбачених цією Інструкцією, з дотриманням їхнього сигнального значення визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

На підприємствах, де діє двозначна система сигналізації, показання вхідних, вихідних, маршрутних та прохідних світлофорів визначається керівником підрозділу залізничного транспорту підприємства.

5.1. Вхідні світлофори
5.1.1. Вхідними світлофорами подаються сигнали:

один зелений вогонь – "Дозволяється поїзду прямувати на станцію по головній колії з встановленою швидкістю; наступний світлофор (маршрутний або вихідний) відкритий" (рис.5.1); Рисунок 5.1

один жовтий вогонь – "Дозволяється поїзду прямувати на станцію по головній колії з готовністю зупинитися; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) закритий" (рис.5.2, а); Рисунок 5.2, а

два жовтих вогні – "Дозволяється поїзду прямувати на станцію із зменшеною швидкістю на бокову колію та готовністю зупинитися, наступний світлофор закритий" (рис.5.2, б); Рисунок 5.2, б

один місячно-білий вогонь – "Дозволяється поїзду при погаслих основних вогнях світлофора прямувати на станцію до першого побіжного маневрового світлофора з подальшим рухом маневровим порядком на частково зайняту колію або до технологічного об’єкту з особою пильністю і готовністю зупинитися" (рис.5.3); Рисунок 5.3

один червоний вогонь – "Стій! Забороняється проїжджати світлофор" (рис.5.4). Рисунок 5.4следующая страница >>